Chiny

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chiny
MountHua3.JPG
Flaga
Flag of the People's Republic of China.svg
Lokalizacja
China in its region (claimed hatched).svg
Informacje
Stolica Pekin
Ustrój republika ludowa
Waluta renminbi
Strefa czasowa UTC +8
Powierzchnia 9 596 960 km²
Liczba ludności 1 330 044 605
Język urzędowy chiński
Religia dominująca ateizm, konfucjonizm, taoizm, buddyzm
Kod telefoniczny +86
Kod samochodowy
Mapa Chin

Chiny, Chińska Republika Ludowa – państwo w Azji Wschodniej, obejmujące historyczne Chiny (Tajwan to Republika Chińska) i inne ziemie w Azji Środkowej zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych.

Charakterystyka[edytuj]

Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 mld osób. Pod względem powierzchni jest 4. na świecie, a pod względem wielkości gospodarki (PKB nominalny) – 3. (w 2007 r.), po Stanach Zjednoczonych i Japonii lub 2. (PKB realny) po Stanach Zjednoczonych.

Podział administracyjny Chin

Geografia[edytuj]

Większą część Chin stanowią wyżyny i góry. Niziny zajmują tylko 10% powierzchni kraju, przy czym duża ich część przypada na stepy i pustynie na północy kraju. W północno-wschodniej części kraju leży rozległa Nizina Mandżurska (pow. 350 tys. km²) otoczona górami. Na zachód od niziny ciągnie się Wielki Chingan (wysokość do 2029 m n.p.m.), na północ Mały Chingan i na wschód Góry Wschodniomandżurskie.

Wschodnią część Chin zajmują aluwialne równiny. Nizina Chińska o powierzchni 300 tys. km² leży w dolnym biegu Huang He i dorzeczu Huai He. Znajdują się tam również niziny środkowego i dolnego biegu Jangcy z dużą liczbą jezior.

W południowo-wschodniej części Chin leżą silnie zerodowane Góry Południowochińskie z wysokościami do 2120 m n.p.m.

Na północy kraju wznosi się Wyżyna Mongolska z pustynią Ałaszan oraz Wyżyna Ordos, do której na południu przylega Wyżyna Lessowa – największy w świecie obszar występowania lessów. Równoleżnikowe pasma górskie (głównie góry Qin Ling) oddzielają Wyżynę Lessową od Kotliny Syczuańskiejprzechodzącej na południu w Wyżynę Junnan-Kuejczou o charakterystycznej rzeźbie krasowej.

Południowo-zachodnią część kraju zajmuje najwyżej położona wyżyna na ziemi – Wyżyna Tybetańska (o wysokościach 4000–5000 m n.p.m.). Wyżynę te otaczają najwyższe pasma górskie świata – Karakorum (ze szczytem K2 sięgającym 8611 m n.p.m.) oraz Pamir (ze szczytem Kongur Shan o wysokości 7649 m n.p.m.) od zachodu i Himalaje (z najwyższym szczytem świata, Mount Everestem, sięgającym 8850 m n.p.m.) od południa. Północne obrzeże wyżyny stanowi system górski Kunlun (najwyższy szczyt to Muztag Feng 6973 m n.p.m.) obejmujący liczne pasma górskie (m.in. Ałtyn-Tag) rozdzielone tektonicznymi kotlinami m.in. Kotliną Cajdamską. Na wschodnim krańcu wyżyny ciągną się góry Hengduan Shan (ze szczytem Minya Konkao wysokości 7556 m n.p.m.) rozczłonkowane głębokimi dolinami rzek Saluin, Mekong i Jangcy.

W północno-zachodniej części kraju rozciąga się Sinciang, rozdzielony górami Tienszan na Kotlinę Dżungarską i Kotlinę Kaszgarską. W obrębie Kotliny Kaszgarskiej znajduje się pustynia Takla Makan i największa depresja Chin – Kotlina Turfańska, zniżająca się do 154 m p.p.m.

Klimat[edytuj]

Chiny leżą w zasięgu 3 stref klimatycznych: zwrotnikowej (południowe wybrzeża oraz wyspa Hajnan), podzwrotnikowej (zachodnia, środkowa i wschodnia część kraju) oraz umiarkowanej (północne i północno-wschodnie Chiny). Południowo-wschodnia i wschodnia część kraju ma klimat monsunowy z porą deszczową i suchą. W tej części Chin notuje się najwyższe opady wynoszące 700–1000 mm na wybrzeżu Morza Żółtego, 1500–2000 mm na krańcach południowo-wschodnich i 3000 mm na wyspie Hajnan. Średnia temperatura w styczniu jest tu zróżnicowana: –5 °C w Pekinie, +12 do +16 °C na wybrzeżu Morza Południowochińskiego, do +20 °C i powyżej na wyspach południowych. W lipcu temperatura na całym obszarze Chin wschodnich wynosi +25 do +30 °C. W północno-wschodniej części Chin średnia temperatura w styczniu wynosi –30 °C na północy do –10 °C na południu. W lipcu te temperatury wynoszą odpowiednio od +20 do +25 °C, a roczna suma opadów 250–1000 mm. Wewnętrzne i zachodnie obszary kraju mają klimat suchy i kontynentalny. Średnia temperatura w styczniu jest tu zróżnicowana i wynosi od –8 do –26 °C, a w lipcu waha się od +20 do +25 °C (w Kotlinie Kaszgarskiej powyżej +30 °C). Opady poniżej 250 mm. Wyżyna Tybetańska ma klimat chłodny i suchy ze względu na duże wzniesienie nad poziomem morza ze średnią temperaturą w lipcu poniżej +10 °C. Pora deszczowa na całym obszarze Chin występuje w lecie, z największymi opadami w lipcu i sierpniu. W lecie i jesienią do wybrzeży południowo-wschodnich docierają tajfuny z ulewnymi deszczami. Na suchych obszarach zachodu często występują burze pyłowe.

Wieżowce w Szanghaju
Zakazane miasto w Pekinie

Historia[edytuj]

Chińska Republika Ludowa została proklamowana 1 października 1949 roku przez Mao Zedonga po wygranej przez jego zwolenników wojnie domowej. Pokonani zwolennicy Kuomintangu i ich lider Czang Kaj-szek wycofali się na Tajwan gdzie utworzyli Republikę Chińską. Chińska Republika Ludowa objęła większość historycznych terenów Chin a jej granice zostały dodatkowo poszerzone w 1950 roku w wyniku interwencji w Tybecie. W polityce wewnętrznej na początku lat 50. przeprowadzono reformę rolną w wyniku której pośród 300 milionów chłopów rozdzielono 47 milionów hektarów ziemi, znacjonalizowanogłównie wartość zagraniczną, własność miejscowej burżuazji pozostała prywatna. W 1950 roku Chiny udzieliły wsparcia Korei Północnej i wysłały swoje wojska na wojnę koreańską. Na przełomie 1953 i 1954 roku opracowano założenia tzw. okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu w ramach której założono że w przeciągu 15-18 lat przeprowadzi się industrializację, kolektywizację i nacjonalizację. W 1954 roku wprowadzono nową konstytucję. W 1955 roku skrócono okres przejściowy i w ciągu roku skolektywizowano rolnictwo oraz przeprowadzono nacjonalizację. Polityka ta przyczyniła się do pogorszenia sytuacji gospodarczej i zmusiła władze do rewizji tego kursu. W 1961 roku zliberalizowano gospodarkę i wprowadzono politykę „regulacji”. Polityka ta doprowadziła do podziału w rządzie, zwolennicy „regulacji” skupili się wokół Deng Xiaopinga i Liu Shaoqi, natomiast przeciwnicy wokół Mao.

Na przełomie lat 50. i 60. nastąpił rozłam radziecko-chiński w wyniku którego Chiny popadły w długoletni konflikt z blokiem wschodnim. Także dotychczas dobre relacje z Indiami uległy pogorszeniu co poskutkowało siłowym zajęciem przez Chiny spornych obszarów północnego Kaszmiru (wojna chińsko-indyjska). W 1966 roku zwolennicy frakcji Mao w rządzie ogłosili rewolucję kulturalną w ramach której politykę regulacji potępiono a jej zwolenników odsunięto z rządu. W 1969 roku miał miejsce konflikt nad Ussuri w trakcie którego Chiny starły się z wojskiem ZSRR. Po 1971 (śmierć Lin Biao) Zhou Enlaipodjął pierwszą nieudaną próbę rezygnacji z części celów rewolucji kulturalnej która jak się okazało była w mniemaniu wielu porażką. Śmierć Mao w 1976 roku doprowadziła do usunięcia z partii frakcji „radykalnej” (banda czworga) i zwolenników rewolucji kulturalnej. Od 1977 roku do władzy stopniowo powracał Deng Xiaoping który następnie na wiele lat objął władzę w Chinach. Na początku lat 80. Hua Guofenga zastąpili liberalnie nastawienie Zhao Ziyang i Hu Yaobang. W ramach zmian politycznych potępiono rewolucję kulturalną, rehabilitowano osoby represjonowane w trakcie jej trwania, zliberalizowano gospodarkę i kontynuowano politykę „otwarcia na świat” (która została zapoczątkowana przez Mao u schyłku jego życia). W ramach reform dekolektywizowano rolnictwo, utworzono sektor prywatny i utworzono specjalne strefy ekonomiczne.

W ramach odprężenia międzynarodowego doszło do normalizacji stosunków z ZSRR oraz podtrzymano zapoczątkowane przez Mao kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Zahamowanie gospodarki doprowadziło w 1989 roku do protestu na placu Tian’anmen stłumionego przez armię. Po tym incydencie miejsce Zhao Ziyanga jako przywódcy rządzącej partii objął Jiang Zemin. Chiny kontynuują reformy gospodarcze i rozwijają relacje zagraniczne. Pod koniec lat 90. w skład ChRL weszły dotychczasowe kolonie państw zachodnich – Hongkong i Makau. Bardzo szybki wzrost gospodarczy doprowadził do tego, że w 2006 roku Chiny stały się trzecią pod względem wielkości gospodarką świata.

Polityka[edytuj]

Chińska Republika Ludowa to kraj konstytucyjnie socjalistyczny. Podobnie jak w innych krajach tzw. demokracji ludowej, faktyczną władzę pełni jedna partia – Komunistyczna Partia Chin. Jej ideologia, będąca jednocześnie naczelną ideologią państwową, oparta jest obecnie na pięciu filarach: marksizmie-leninizmie, maoizmie, teorii Deng Xiaopinga, zasadzie trzech reprezentacji Jiang Zemina oraz Koncepcji Naukowego Rozwoju Hu Jintao. Partia tworzy swoje struktury równoległe wobec stanowisk w administracji państwowej, mediach publicznych a także w państwowych przedsiębiorstwach. Regułą jest, że faktyczna władza spoczywa w ręku jej przedstawicieli. Najwyższym ciałem w partii jest Komitet Centralny KPCh, na czele którego stoi Biuro Polityczne Komitetu Centralnego KPCh, a jego kierownictwem jest z kolei siedmioosobowy Stały Komitet. Jego pracami kieruje obecnie Xi Jinping.

Gospodarka[edytuj]

Chiny są jednym z najzasobniejszych w surowce krajów świata. Zajmują 1. miejsce w świecie w wydobyciu węgla kamiennego z czego aż 25% pochodzi z prowincji Shanxi, gdzie głównym ośrodkiem wydobycia jest Datong. Inne ważne regiony wydobycia tego surowca występują w prowincjach: Hebei (Kajluańskie Zagłębie Węglowe), Heilongjiang i Liaoning (w Fushun znajduje się największa odkrywkowa kopalnia tego surowca na świecie).

W przemyśle przetwórczym Chin przeważa przemysł ciężki (około 40% wartości produkcji przemysłowej). Popularny jest również półrzemieślniczy charakter produkcji, oparty na tradycyjnych środkach produkcji.

Przemysł chemiczny oparty jest na bogatej bazie surowcowej i ma zróżnicowany profil produkcji. Największymi, wielobranżowymi ośrodkami tego przemysłu są Szanghaj, Tiencin i Nankin. Szybko zwiększa się produkcja nawozów sztucznych (główne ośrodki to: Nankin, Daqing i Shijiazhuang). Chiny zajmują 1. miejsce w świecie w produkcji nawozów azotowych i jedno z pierwszych miejsc w produkcji nawozów fosforowych. Rośnie rola produkcji tworzyw sztucznych. W związku z rosnącym wydobyciem ropy rozwija się przemysł rafineryjny. Główne ośrodki to Daqing, Yanshan, Fushun, Dalian i Szanghaj. Zdolność przerobowa chińskich rafinerii jest szacowana na około 100 milionów ton.

Dojazd[edytuj]

Samochodem[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Koleją[edytuj]

Autobusem[edytuj]

Statkiem[edytuj]

Regiony[edytuj]

 • 1 Anhui, Hefei
 • 2 Fujian, Fuzhou
 • 3 Gansu, Lanzhou
 • 4 Guangdong, Kanton
 • 5 Hajnan, Haikou
 • 6 Hebei, Shijiazhuang
 • 7 Heilongjiang, Harbin
 • 8 Henan, Zhengzhou
 • 9 Hubei, Wuhan
 • 10 Hunan, Changsha
 • 11 Jiangsu, Nankin
 • 12 Jiangxi, Nanchang
 • 13 Jilin, Changchun
 • 14 Junnan, Kunming
 • 15 Kuejczou, Guiyang
 • 16 Liaoning, Shenyang
 • 17 Qinghai, Xining
 • 18 Shaanxi, Xi’an
 • 19 Shanxi, Taiyuan
 • 20 Syczuan, Chengdu
 • 21 Szantung, Jinan
 • 22 Zhejiang, Hangzhou

Regiony autonomiczne

 • 1 Kuangsi, Nanning
 • 2 Mongolia Wewnętrzna, Hohhot
 • 3 Ningxia, Yinchuan
 • 4 Sinciang, Urumczi
 • 5 Tybet, Lhasa

Miasta wydzielone

 • 1 Chongqing
 • 2 Pekin
 • 3 Szanghaj
 • 4 Tiencin

Specjalne regiony administracyjne

 • 1 Hongkong
 • 2 Makau

Terytorium poza kontrolą ChRL

 • 1 Tajwan, Tajpej

Miasta[edytuj]

Lista zawiera spis wszystkich miejscowości w Chińskiej Republice Ludowej, które posiadają status miasta (chiń. 市; pinyin: shì). Miasta pogrupowano według prowincji/regionów autonomicznych, w których są położone oraz według ich statusu administracyjnego (miasta wydzielone na szczeblu prowincji, miasta na szczeblu prefektury (w tym miasta na prawach podprowincji) i miasta na szczeblu powiatu (w tym miasta na prawach podprefektury). Wytłuszczoną czcionką oznaczono stolice poszczególnych prowincji/regionów autonomicznych.

Według danych z 2016 roku największe aglomeracje pod względem liczby ludności to: Szanghaj (23,4 mln), Pekin (20,4 mln), Kanton (19,1 mln), Tiencin (13,2 mln), Shenzhen (12,8 mln), Chengdu (11,1 mln), Dongguan (8,3 mln), Chongqing (8,0 mln), Shenyang (7,9 mln) oraz Wuhan (7,9 mln).

Miasta wydzielone


Miasta wydzielone:

  Pekin (北京) – stolica Chińskiej Republiki Ludowej
  Szanghaj (上海)
  Tiencin (天津)
  Chongqing (重庆)

Prowincja Anhui


Miasta na prawach prefektury:

  Anqing (安庆)
  Bengbu (蚌埠)
  Bozhou (亳州)
  Chizhou (池州)
  Chuzhou (滁州)
  Fuyang (阜阳)
  Hefei (合肥)
  Huaibei (淮北)
  Huainan (淮南)
  Huangshan (黄山)
  Lu’an (六安)
  Ma’anshan (马鞍山)
  Suzhou (宿州)
  Tongling (铜陵)
  Wuhu (芜湖)
  Xuancheng (宣城)


Miasta na prawach powiatu:

  Chaohu (巢湖)
  Jieshou (界首)
  Mingguang (明光)
  Ningguo (宁国)
  Qianshan (潜山)
  Tianchang (天长)
  Tongcheng (桐城)

Prowincja Fujian


Miasto na prawach podprowincji:

  Xiamen (厦门)


Miasta na prawach prefektury:

  Fuzhou (福州)
  Longyan (龙岩)
  Nanping (南平)
  Ningde (宁德)
  Putian (莆田)
  Quanzhou (泉州)
  Sanming (三明)
  Zhangzhou (漳州)


Miasta na prawach powiatu:

  Changle (长乐)
  Fu’an (福安)
  Fuding (福鼎)
  Fuqing (福清)
  Jian’ou (建瓯)
  Jinjiang (晋江)
  Longhai (龙海)
  Nan’an (南安)
  Shaowu (邵武)
  Shishi (石狮)
  Wuyishan (武夷山)
  Yong’an (永安)
  Zhangping (漳平)

Prowincja Gansu


Miasta na prawach prefektury:

  Baiyin (白银)
  Dingxi (定西)
  Jiayuguan (嘉峪关)
  Jinchang (金昌)
  Jiuquan (酒泉)
  Lanzhou (兰州)
  Longnan (陇南)
  Pingliang (平凉)
  Qingyang (庆阳)
  Tianshui (天水)
  Wuwei (武威)
  Zhangye (张掖)


Miasta na prawach powiatu:

  Dunhuang (敦煌)
  Hezuo (合作)
  Huating (华亭)
  Linxia (临夏)
  Yumen (玉门)

Prowincja Guangdong


Miasta na prawach podprowincji:

  Kanton (广州)
  Shenzhen (深圳)


Miasta na prawach prefektury:

  Chaozhou (潮州)
  Dongguan (东莞)
  Foshan (佛山)
  Heyuan (河源)
  Huizhou (惠州)
  Jiangmen (江门)
  Jieyang (揭阳)
  Maoming (茂名)
  Meizhou (梅州)
  Qingyuan (清远)
  Shantou (汕头)
  Shanwei (汕尾)
  Shaoguan (韶关)
  Yangjiang (阳江)
  Yunfu (云浮)
  Zhanjiang (湛江)
  Zhaoqing (肇庆)
  Zhongshan (中山)
  Zhuhai (珠海)


Miasta na prawach powiatu:

  Enping (恩平)
  Gaozhou (高州)
  Huazhou (化州)
  Heshan (鹤山)
  Kaiping (开平)
  Lechang (乐昌)
  Leizhou (雷州)
  Lianjiang (廉江)
  Lianzhou (连州)
  Lufeng (陆丰)
  Luoding (罗定)
  Nanxiong (南雄)
  Puning (普宁)
  Sihui (四会)
  Taishan (台山)
  Wuchuan (吴川)
  Xingning (兴宁)
  Xinyi (信宜)
  Yangchun (阳春)
  Yingde (英德)

Prowincja Hajnan


Miasta na prawach prefektury:

  Danzhou (儋州)
  Haikou (海口)
  Sanya (三亚)
  Sansha (三沙)


Miasta na prawach podprefektury:

  Dongfang (东方)
  Qionghai (琼海)
  Wanning (万宁)
  Wenchang (文昌)
  Wuzhishan (五指山)

Prowincja Hebei


Miasta na prawach prefektury:

  Baoding (保定)
  Cangzhou (沧州)
  Chengde (承德)
  Handan (邯郸)
  Hengshui (衡水)
  Langfang (廊坊)
  Qinhuangdao (秦皇岛)
  Shijiazhuang (石家庄)
  Tangshan (唐山)
  Xingtai (邢台)
  Zhangjiakou (张家口)


Miasta na prawach powiatu:

  Anguo (安国)
  Bazhou (霸州)
  Botou (泊头)
  Dingzhou (定州)
  Gaobeidian (高碑店)
  Hejian (河间)
  Huanghua (黄骅)
  Jinzhou (晋州)
  Jizhou (冀州)
  Luanzhou (滦州)
  Nangong (南宫)
  Pingquan (平泉)
  Qian’an (迁安)
  Renqiu (任丘)
  Shahe (沙河)
  Sanhe (三河)
  Shenzhou (深州)
  Xinji (辛集)
  Wu’an (武安)
  Xinle (新乐)
  Zhuozhou (涿州)
  Zunhua (遵化)

Prowincja Heilongjiang


Miasto na prawach podprowincji:

  Harbin (哈尔滨)


Miasta na prawach prefektury:

  Daqing (大庆)
  Hegang (鹤岗)
  Heihe (黑河)
  Jiamusi (佳木斯)
  Jixi (鸡西)
  Mudanjiang (牡丹江)
  Qiqihar (齐齐哈尔)
  Qitaihe (七台河)
  Shuangyashan (双鸭山)
  Suihua (绥化)
  Yichun (伊春)


Miasta na prawach powiatu:

  Anda (安达)
  Bei’an (北安)
  Dongning (东宁)
  Fujin (富锦)
  Fuyuan (抚远)
  Hailin (海林)
  Hailun (海伦)
  Hulin (虎林)
  Mishan (密山)
  Mohe (漠河)
  Muling (穆棱)
  Nehe (讷河)
  Ning’an (宁安)
  Shangzhi (尚志)
  Suifenhe (绥芬河)
  Tieli (铁力)
  Tongjiang (同江)
  Wuchang (五常)
  Wudalianchi (五大连池)
  Zhaodong (肇东)

Prowincja Henan


Miasta na prawach prefektury:

  Anyang (安阳)
  Hebi (鹤壁)
  Jiaozuo (焦作)
  Kaifeng (开封)
  Luohe (漯河)
  Luoyang (洛阳)
  Nanyang (南阳)
  Pingdingshan (平顶山)
  Puyang (濮阳)
  Sanmenxia (三门峡)
  Shangqiu (商丘)
  Xinxiang (新乡)
  Xinyang (信阳)
  Xuchang (许昌)
  Zhengzhou (郑州)
  Zhoukou (周口)
  Zhumadian (驻马店)


Miasta na prawach podprefektury:

  Dengzhou (邓州)
  Gongyi (巩义)
  Jiyuan (济源)
  Ruzhou (汝州)
  Yongcheng (永城)


Miasta na prawach powiatu:

  Changge (长葛)
  Dengfeng (登封)
  Huixian (辉县)
  Lingbao (灵宝)
  Linzhou (林州)
  Mengzhou (孟州)
  Qinyang (沁阳)
  Weihui (卫辉)
  Xiangcheng (项城)
  Xingyang (荥阳)
  Xinmi (新密)
  Xinzheng (新郑)
  Wugang (舞钢)
  Yanshi (偃师)
  Yima (义马)
  Yuzhou (禹州)

Prowincja Hubei


Miasto na prawach podprowincji:

  Wuhan (武汉)


Miasta na prawach prefektury:

  Ezhou (鄂州)
  Huanggang (黄岗)
  Huangshi (黄石)
  Jingmen (荆门)
  Jingzhou (荆州)
  Shiyan (十堰)
  Suizhou (随州)
  Xiangyang (襄樊)
  Xianning (咸宁)
  Xiaogan (孝感)
  Yichang (宜昌)


Miasta na prawach podprefektury:

  Qianjiang (潜江)
  Tianmen (天门)
  Xiantao (仙桃)


Miasta na prawach powiatu:

  Anlu (安陆)
  Chibi (赤壁)
  Dangyang (当阳)
  Danjiangkou (丹江口)
  Daye (大冶)
  Enshi (恩施)
  Guangshui (广水)
  Hanchuan (汉川)
  Honghu (洪湖)
  Jingshan (京山)
  Laohekou (老河口)
  Lichuan (利川)
  Macheng (麻城)
  Shishou (石首)
  Songzi (松滋)
  Wuxue (武穴)
  Yicheng (宜城)
  Yidu (宜都)
  Yingcheng (应城)
  Zaoyang (枣阳)
  Zhijiang (枝江)
  Zhongxiang (钟祥)

Prowincja Hunan


Miasta na prawach prefektury:

  Changde (常德)
  Changsha (长沙)
  Chenzhou (郴州)
  Hengyang (衡阳)
  Huaihua (怀化)
  Loudi (娄底)
  Shaoyang (邵阳)
  Xiangtan (湘潭)
  Yiyang (宜阳)
  Yongzhou (永州)
  Yueyang (岳阳)
  Zhangjiajie (张家界)
  Zhuzhou (株州)


Miasta na prawach powiatu:

  Changning (常宁)
  Hongjiang (洪江)
  Jinshi (津市)
  Jishou (吉首)
  Leiyang (耒阳)
  Lengshuijiang (冷水江)
  Lianyuan (涟源)
  Liling (醴陵)
  Linxiang (临湘)
  Liuyang (浏阳)
  Miluo (汨罗)
  Ningxiang (宁乡)
  Shaoshan (韶山)
  Wugang (武冈)
  Xiangxiang (湘乡)
  Yuanjiang (沅江)
  Zixing (资兴)

Prowincja Jiangsu


Miasto na prawach podprowincji:

  Nankin (南京)


Miasta na prawach prefektury:

  Changzhou (常州)
  Huai’an (淮安)
  Lianyungang (连云港)
  Nantong (南通)
  Suqian (宿迁)
  Suzhou (苏州)
  Taizhou (泰州)
  Wuxi (无锡)
  Xuzhou (徐州)
  Yancheng (盐城)
  Yangzhou (扬州)
  Zhenjiang (镇江)


Miasta na prawach powiatu:

  Changshu (常熟)
  Danyang (丹阳)
  Dongtai (东台)
  Gaoyou (高邮)
  Hai’an (海安)
  Haimen (海门)
  Jiangyin (江阴)
  Jingjiang (靖江)
  Jurong (句容)
  Liyang (溧阳)
  Kunshan (昆山)
  Pizhou (邳州)
  Qidong (启东)
  Rugao (如皋)
  Taicang (太仓)
  Taixing (泰兴)
  Xinyi (新沂)
  Xinghua (兴化)
  Yangzhong (扬中)
  Yixing (宜兴)
  Yizheng (仪征)
  Zhangjiagang (张家港)

Prowincja Jiangxi


Miasta na prawach prefektury:

  Fuzhou (抚州)
  Ganzhou (赣州)
  Ji’an (吉安)
  Jiujiang (九江)
  Jingdezhen (景德镇)
  Nanchang (南昌)
  Pingxiang (萍乡)
  Shangrao (上饶)
  Xinyu (新余)
  Yingtan (鹰潭)
  Yichun (宜春)


Miasta na prawach powiatu:

  Dexing (德兴)
  Fengcheng (丰城)
  Gao’an (高安)
  Gongqingcheng (共青城)
  Guixi (贵溪)
  Jinggangshan (井冈山)
  Leping (乐平)
  Lushan (庐山)
  Ruichang (瑞昌)
  Ruijin (瑞金)
  Zhangshu (樟树)

Prowincja Jilin


Miasto na prawach podprowincji:

  Changchun (长春)


Miasta na prawach prefektury:

  Baicheng (白城)
  Baishan (白山)
  Jilin (吉林)
  Liaoyuan (辽源)
  Siping (四平)
  Songyuan (松原)
  Tonghua (通化)


Miasta na prawach powiatu:

  Da’an (大安)
  Dehui (德惠)
  Dunhua (敦化)
  Fuyu (扶余)
  Gongzhuling (公主岭)
  Helong (和龙)
  Huadian (桦甸)
  Hunchun (珲春)
  Jiaohe (蛟河)
  Ji’an (集安)
  Linjiang (临江)
  Longjing (龙井)
  Meihekou (梅河口)
  Panshi (磐石)
  Shuangliao (双辽)
  Shulan (舒兰)
  Taonan (洮南)
  Tumen (图们)
  Yanji (延吉)
  Yushu (榆树)

Prowincja Junnan


Miasta na prawach prefektury:

  Baoshan (保山)
  Kunming (昆明)
  Lincang (临沧)
  Lijiang (丽江)
  Pu’er (普洱)
  Qujing (曲靖)
  Yuxi (玉溪)
  Zhaotong (昭通)


Miasta na prawach powiatu:

  Anning (安宁)
  Chuxiong (楚雄)
  Dali (大理)
  Gejiu (个旧)
  Jinghong (景洪)
  Kaiyuan (开远)
  Lushui (泸水)
  Mang (芒)
  Mengzi (蒙自)
  Mile (弥勒)
  Ruili (瑞丽)
  Shangri-La (香格里拉)
  Shuifu (水富)
  Tengchong (腾冲)
  Xuanwei (宣威)

Prowincja Kuejczou


Miasta na prawach prefektury:

  Anshun (安顺)
  Bijie (毕节)
  Guiyang (贵阳)
  Liupanshui (六盘水)
  Tongren (铜仁)
  Zunyi (遵义)


Miasta na prawach powiatu:

  Chishui (赤水)
  Duyun (都匀)
  Fuquan (福泉)
  Kaili (凯里)
  Panzhou (盘州)
  Qingzhen (清镇)
  Renhuai (仁怀)
  Xingyi (兴义)
  Xingren (兴仁)

Prowincja Liaoning


Miasta na prawach podprowincji:

  Dalian (大连)
  Shenyang (沈阳)


Miasta na prawach prefektury:

  Anshan (鞍山)
  Benxi (本溪)
  Chaoyang (朝阳)
  Fuxin (阜新)
  Dandong (丹东)
  Fushun (抚顺)
  Huludao (葫芦岛)
  Jinzhou (锦州)
  Liaoyang (辽阳)
  Panjin (盘锦)
  Tieling (铁岭)
  Yingkou (营口)


Miasta na prawach powiatu:

  Beipiao (北票)
  Beizhen (北镇)
  Dashiqiao (大石桥)
  Dengta (灯塔)
  Diaobingshan (调兵山)
  Donggang (东港)
  Fengcheng (凤城)
  Gaizhou (盖州)
  Haicheng (海城)
  Kaiyuan (开原)
  Linghai (凌海)
  Lingyuan (凌源)
  Pulandian (普兰店)
  Wafangdian (瓦房店)
  Xingcheng (兴城)
  Xinmin (新民)
  Zhuanghe (庄河)

Prowincja Qinghai


Miasto na prawach prefektury:

  Xining (西宁)
  Haidong (海东)


Miasta na prawach powiatu:

  Delingha (德令哈)
  Golmud (格尔木)
  Yushu (玉树)

Prowincja Shaanxi


Miasto na prawach podprowincji:

  Xi’an (西安)


Miasta na prawach prefektury:

  Ankang (安康)
  Baoji (宝鸡)
  Hanzhong (汉中)
  Shangluo (商洛)
  Tongchuan (铜川)
  Xianyang (咸阳)
  Weinan (渭南)
  Yan’an (延安)
  Yulin (榆林)


Miasta na prawach powiatu:

  Binzhou (彬州)
  Hancheng (韩城)
  Huayin (华阴)
  Shenmu (神木)
  Xingping (兴平)

Prowincja Shanxi


Miasta na prawach prefektury:

  Changzhi (长治)
  Datong (大同)
  Jinchang (晋城)
  Jinzhong (晋中)
  Linfen (临汾)
  Lüliang (吕梁)
  Shuozhou (朔州)
  Taiyuan (太原)
  Xinzhou (忻州)
  Yangquan (阳泉)
  Yuncheng (运城)


Miasta na prawach powiatu:

  Fenyang (汾阳)
  Gaoping (高平)
  Gujiao (古交)
  Hejin (河津)
  Houma (侯马)
  Huozhou (霍州)
  Jiexiu (介休)
  Lucheng (潞城)
  Xiaoyi (孝义)
  Yongji (永济)
  Yuanping (原平)

Prowincja Syczuan


Miasto na prawach podprowincji:

  Chengdu (成都)


Miasta na prawach prefektury:

  Bazhong (巴中)
  Dazhou (达州)
  Deyang (德阳)
  Guang’an (广安)
  Guangyuan (广元)
  Leshan (乐山)
  Luzhou (泸州)
  Meishan (眉山)
  Mianyang (绵阳)
  Neijiang (内江)
  Nanchong (南充)
  Panzhihua (攀枝花)
  Suining (遂宁)
  Ya’an (雅安)
  Yibin (宜宾)
  Zigong (自贡)
  Ziyang (资阳)


Miasta na prawach powiatu:

  Barkam (马尔康)
  Chongzhou (崇州)
  Dujiangyan (都江堰)
  Emeishan (峨眉山)
  Guanghan (广汉)
  Huaying (华蓥)
  Jiangyou (江油)
  Jianyang (简阳)
  Kangding (康定)
  Langzhong (阆中)
  Longchang (隆昌)
  Mianzhu (绵竹)
  Pengzhou (彭州)
  Qionglai (邛崃)
  Shifang (什邡)
  Xichang (西昌)
  Wanyuan (万源)

Prowincja Szantung


Miasta na prawach podprowincji:

  Jinan (济南)
  Qingdao (青岛)


Miasta na prawach prefektury:

  Binzhou (滨州)
  Dezhou (德州)
  Dongying (东营)
  Heze (菏泽)
  Jining (济宁)
  Laiwu (莱芜)
  Liaocheng (聊城)
  Linyi (临沂)
  Rizhao (日照)
  Tai’an (泰安)
  Yantai (烟台)
  Weifang (潍坊)
  Weihai (威海)
  Zaozhuang (枣庄)
  Zibo (淄博)


Miasta na prawach powiatu:

  Anqiu (安丘)
  Changyi (昌邑)
  Feicheng (肥城)
  Gaomi (高密)
  Haiyang (海阳)
  Jiaozhou (胶州)
  Jimo (即墨)
  Laixi (莱西)
  Laiyang (莱阳)
  Laizhou (莱州)
  Leling (乐陵)
  Linqing (临清)
  Longkou (龙口)
  Penglai (蓬莱)
  Pingdu (平度)
  Qingzhou (青州)
  Qixia (栖霞)
  Qufu (曲阜)
  Rongcheng (荣成)
  Rushan (乳山)
  Shouguang (寿光)
  Tengzhou (滕州)
  Xintai (新泰)
  Yucheng (禹城)
  Zhangqiu (章丘)
  Zhaoyuan (招远)
  Zhucheng (诸城)
  Zoucheng (邹城)
  Zouping (邹平)

Prowincja Zhejiang


Miasta na prawach podprowincji:

  Hangzhou (杭州)
  Ningbo (宁波)


Miasta na prawach prefektury:

  Huzhou (湖州)
  Jiaxing (嘉兴)
  Jinhua (金华)
  Lishui (丽水)
  Quzhou (衢州)
  Shaoxing (绍兴)
  Taizhou (台州)
  Wenzhou (温州)
  Zhoushan (舟山)


Miasta na prawach powiatu:

  Cixi (慈溪)
  Dongyang (东阳)
  Fenghua (奉化)
  Haining (海宁)
  Jiande (建德)
  Jiangshan (江山)
  Lanxi (兰溪)
  Longquan (龙泉)
  Lin’an (临安)
  Linhai (临海)
  Pinghu (平湖)
  Rui’an (瑞安)
  Shengzhou (嵊州)
  Tongxiang (桐乡)
  Wenling (温岭)
  Yiwu (义乌)
  Yongkang (永康)
  Yueqing (乐清)
  Yuhuan (玉环)
  Yuyao (余姚)
  Zhuji (诸暨)

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang


Miasta na prawach prefektury:

  Baise (百色)
  Beihai (北海)
  Chongzuo (崇左)
  Fangchenggang (防城港)
  Guigang (贵港)
  Guilin (桂林)
  Hechi (河池)
  Hezhou (贺州)
  Laibin (来宾)
  Liuzhou (柳州)
  Nanning (南宁)
  Qinzhou (钦州)
  Wuzhou (梧州)
  Yulin (玉林)


Miasta na prawach powiatu:

  Beiliu (北流)
  Cenxi (岑溪)
  Dongxing (东兴)
  Guiping (桂平)
  Heshan (合山)
  Jingxi (靖西)
  Lipu (荔浦)
  Pingxiang (凭祥)
  Yizhou (宜州)

Region Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej


Miasta na prawach prefektury:

  Baotou (包头)
  Bayan Nur (巴彦淖尔)
  Chifeng (赤峰)
  Hohhot (呼和浩特)
  Hulun Buir (呼伦贝尔)
  Ordos (鄂尔多斯)
  Tongliao (通辽)
  Ulanqab (乌兰察布)
  Wuhai (乌海)


Miasta na prawach powiatu:

  Arxan (阿尔山)
  Erenhot (二连浩特)
  Fengzhen (丰镇)
  Ergun (额尔古纳)
  Genhe (根河)
  Huolingol (霍林郭勒)
  Manzhouli (满洲里)
  Ulanhot (乌兰浩特)
  Xilinhot (锡林浩特)
  Yakeshi (牙克石)
  Zhalantun (扎兰屯)

Region Autonomiczny Ningxia Hui


Miasta na prawach prefektury:

  Guyuan (固原)
  Shizuishan (石嘴山)
  Wuzhong (吴忠)
  Yinchuan (银川)
  Zhongwei (中卫)


Miasta na prawach powiatu:

  Lingwu (灵武)
  Qingtongxia (青铜峡)

Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur


Miasta na prawach prefektury:

  Hami (哈密)
  Karamay (克拉玛依)
  Turfan (吐鲁番)
  Urumczi (乌鲁木齐)


Miasta na prawach podprefektury:

  Aral (阿拉尔)
  Beitun (北屯)
  Shihezi (石河子)
  Tiemenguan (铁门关)
  Tumxuk (图木舒克)
  Wujiaqu (五家渠)


Miasta na prawach powiatu:

  Aksu (阿克苏)
  Alashankou (阿拉山口)
  Altay (阿勒泰)
  Artux (阿图什)
  Bole (博乐)
  Changji (昌吉)
  Fukang (阜康)
  Hoten (和田)
  Kaszgar (喀什)
  Kokdala (可克达拉)
  Korgas (霍尔果斯)
  Korla (库尔勒)
  Kunyu (昆玉)
  Kuytun (奎屯)
  Shuanghe (双河)
  Tacheng (塔城)
  Wusu (乌苏)
  Yining (伊宁)

Tybetański Region Autonomiczny


Miasta na prawach prefektury:

  Lhasa (拉萨)
  Nagqu (那曲)
  Nyingchi (林芝)
  Qamdo (昌都)
  Shannan (山南)
  Xigazê (日喀则)

Ciekawe miejsca[edytuj]

Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO[edytuj]

 • Dolina Jiuzhaigou – region krajobrazu naturalnego
 • Góra Huangshan
 • Góra Qingcheng i system nawadniający w Dujiangyan
 • Góra Taishan
 • Góra Wuyi
 • Grobowce cesarskie z dynastii Ming i Qing we wschodnich Chinach
 • Groty Yungang
 • Huanglong – region krajobrazu naturalnego
 • Jaskinie Longmen
 • Jaskinie Mogao
 • Dawne miasto Pingyao
 • Dawne wioski na południu prowincji Anhui – Xidi i Hongcun
 • Klasyczne ogrody w Suzhou
 • Kaiping Diaolou i okoliczne wioski
 • Krajobraz góry Emei i Wielki Budda z Leshan
 • Kras południowochiński
 • Mauzoleum pierwszego cesarza Qin Shi Haungdi
 • Pałac Letni i Ogród Cesarski w Pekinie
 • Pałac cesarski dynastii Ming i Qing w Zakazanym Mieście
 • Park Narodowy Lushan
 • Rezydencja górska z przyległymi świątyniami w Chengde
 • Rzeźby skalne w Dazu
 • Stanowisko archeologiczne Yin Xu
 • Stanowisko archeologiczne szczątków praczłowieka z Pekinu w Zhoukoudian
 • Stare Miasto w Lijiang
 • Stolice i groby władców państwa Koguryŏ (wspólnie z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną)
 • Strefy chronione trzech równoległych rzek (Jangcy, Mekong i Saluin) w prowincji Junnan
 • Rezerwaty pandy wielkiej w prowincji Syczuan
 • Świątynia Nieba, Cesarski Ołtarz Ofiarny w Pekinie
 • Świątynia i cmentarz Konfucjusza oraz rezydencja rodziny Kong w Qufu
 • Wielki Mur Chiński
 • Wulingyuan – region krajobrazu naturalnego
 • Zabytkowe centrum Makau
 • Zespół zabytkowych budowli w górach Wudang
 • Zespół zabytkowy pałacu Potala w Lhasie


Występowanie języka mandaryńskiego

Transport[edytuj]

Język[edytuj]

Językiem urzędowym w Chinach jest mandaryński, główna odmiana języka chińskiego.

Zakupy[edytuj]

Gastronomia[edytuj]

Noclegi[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]

Zdrowie[edytuj]

Kontakt[edytuj]

Przedstawicielstwa dyplomatyczne[edytuj]

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Chinach[edytuj]

Ambasada RP w Pekinie

1 Ritan Rd., Pekin, Chiny

Kod pocztowy: 100600

Telefon: +86 10 653 21 235

Fax: +86 10 653 21 745

Strona www: https://pekin.msz.gov.pl/pl/

E-mail: pekin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce[edytuj]

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

ul. Bonifraterska 1

00-203 Warszawa

Telefon: +48 22 831 38 36

Fax: +48 22 635 42 11

Strona www: http://pl.china-embassy.org/pol/

E-mail: consular@chinaembassy.org.plNa niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Chiny opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0