Wikipodróże:Zasady

Z Wikipodróży
Strona w trakcie opracowywania

Podstawowe zasady

Ta strona opisuje podstawowe zasady, założenia i wytyczne projektu Wikipodróże. Jeśli nie znalazłeś tu informacji, której szukasz sprawdź w FAQ albo zadaj pytanie w Pubie podróżnika.

Naczelna zasada projektu. Nasza działalność jest podyktowana troską o turystów.
Nie martw się tym, że popełniasz błędy. Jeśli uważasz, że coś powinno zostać zrobione – zrób to.
Naszym celem jest stworzenie wolnego, kompletnego, zawsze aktualnego oraz wiarygodnego przewodnika turystycznego.
Zobacz też:
Prawie wszystkie decyzje są podejmowanie drogą konsensusu zamiast głosowania – w kwestiach spornych przedstaw swój punkt widzenia, aby dojść do wspólnego stanowiska.
Zobacz też:

Treść

Styl tekstu opisujący daną lokację powinien być żywy, a zarazem treściwy. Unikaj przesady, superlatyw oraz mętnego czy kwiecistego języka.
Zobacz też:
Opisuj miejsca uczciwie, nawet gdy oznacza to uwagi krytyczne. Rzetelny opis umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji podróżnym.
Wymieniane w artykułach punkty gastronomiczne, noclegowe itd. powinny być opisane w sposób uczciwy i zwięzły. Edycje noszące znamiona wyłącznie reklamy mogą zostać wycofane.

Społeczność

Edycje niezgodne z naszymi zasadami oraz wytycznymi redakcyjnymi nie są mile widziane w projekcie. Każdy użytkownik może wycofać tego typu kontraproduktywne edycje.
Zobacz też:
Linkujemy do innych artykułów na Wikipodróżach, jednak przeważnie tylko jego pierwsze wystąpienie. Link powinien być osadzony w tekście.
Zobacz też:
Jeśli strony nie spełniają założeń projektu, mogą zostać usunięte. Jeśli uważasz, że strona powinna zostać usunięta, zgłoś ją do usunięcia. Naruszenia praw autorskich czy spam są usuwane w trybie ekspresowego kasowania.
Użytkownicy dodający szkodliwe edycje mogą zostać pozbawieni możliwości edycji projektu. Zachowanie takie najlepiej niezwłocznie zgłosić administratorom.
Zobacz też:
Administratorzy to zaufani użytkownicy wyróżniający się wkładem oraz znajomością zasad projektu, wybrani przez społeczność poprzez głosowanie oraz posiadający dodatkowe uprawnienia.

Organizacja

Artykuł może zostać stworzony dla każdej lokacji, gdzie podróżny może się przespać, coś zjeść i coś zobaczyć. Domyślnie takim miejscem jest miasto, ale może być nim też dowolna inna jednostka osadnicza (wieś, osada) lub administracyjna (powiat, hrabstwo...).
Zobacz też:
Szlak turystyczny w Wikipodróżach to rodzaj przewodnika, który opisuje trasę przebiegającą przez większą liczbę miejscowości lub atrakcji turystycznych wraz z sugestiami, gdzie się zatrzymać, co zobaczyć oraz jak się przygotować.
Zobacz też:
Każda strona posiada unikatową nazwę. Powinna nią być najczęściej używana polska nazwa lub, w przypadku gdy taka nie istnieje, nazwa lokalna.
Zobacz też:
To narzędzie, które ułatwia nawigację po związanych ze sobą stronach projektu.
Na przykład:
Europa > Polska > Województwo śląskie > Częstochowa