Unia Europejska

Z Wikipodróży
Unia Europejska

Unia Europejska [1] (skrót UE) to organizacja europejskich krajów we wspólnocie gospodarczej i politycznej. Nie jest to organizacja wszystkich państw znajdujących się w Europie, jednak większości państw.

Historia Unii Europejskiej sięga czasów krótko po drugiej wojnie światowej. Idea „Europejskiej integracji” musiała wejść w życie, gdyż kraje tegoż kontynentu były po wojnie osłabione. Tylko taki sojusz mógł zapewnić potęgę tym państwom. Pierwszym propagatorem idei był francuski minister Robert Schuman. W 1950 roku wcielił swój pomysł w życie, a w 1951 r. stworzył podstawę dzisiejszej wspólnoty.

Państwa[edytuj]

Unia Europejska

Państwa wspólnoty w kolejności alfabetycznej:

1 Te kraje Unii przyjęły wspólną walutę – euro. Teren krajów z unijną walutą nazywa się „strefą euro”. Euro obowiązuje ponadto w Monako, San Marino, i w Watykanie, choć te kraje nie należą do UE, to jednak są zarządzane przez kraje strefy euro.

2 Oficjalnie Cypr należy do Unii Europejskiej, jednak Zielona Linia dzieli kraj na część grecką i turecką. Prawo UE nie zezwoliło na wejście tureckiej części kraju.

Turcja, Serbia i Macedonia rozpoczęły proces akcesyjny, ale data ich przystąpienia nie jest znana.

Transport[edytuj]

Jest wiele sposobów na dotarcie do krajów Unii; jeżeli chcesz jechać do wybranego kraju musisz sprawdzić koniecznie, gdzie leży i jak się tam dostać.

Istnieje też Strefa Schengen. W ramach tej strefy granice między krajami mają jedynie charakter formalny, a paszporty od obywateli państw Unii Europejskiej nie są wymagane. Należy jednak pamiętać, że państwa Strefy Schengen mogą w każdej chwili wprowadzić jednostronnie kontrolę paszportową oraz celną. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku zagrożenia aktami terroryzmu, obawami przed masowymi demonstracjami alterglobalistów lub przed wielkim imprezami sportowymi i związanymi z nimi obawami przed napływem chuliganów.

Samolotem[edytuj]

Istnieją wielkie lotniska m.i.n w Londynie, Paryżu, Frankfurcie. Istnieje też wiele innych lotnisk krajowych.

Samochodem[edytuj]

Przepisy celne[edytuj]

Większość państw Unii Europejskiej należy do strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Na granicach tych państw nie potrzeba zatem okazywać paszportu, dowodu osobistego ani płacić winiety. Obecnie jednak tymczasowo kontrole paszportowe na granicach Austrii i Niemiec zostały przywrócone z racji napływu do Europy dużej liczby imigrantów.

Waluta[edytuj]

Euro[edytuj]

Euro jest oficjalną walutą w 20 państwach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cyprze, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Włoszech. Do strefy euro mimo kandydatury nie przystąpiły Dania i Wielka Brytania.

Pozostałe waluty[edytuj]

Pozostałymi walutami używanymi przez kraje Unii Europejskiej są: lew (w Bułgarii), korona czeska (w Czechach), korona duńska (w Danii), złoty (w Polsce), lej (w Rumunii), korona szwedzka (w Szwecji), forint (na Węgrzech) i funt szterling (w Wielkiej Brytanii).Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Unia Europejska opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0