Carnet de Passage

Z Wikipodróży
Carnet de Passage

Międzynarodowy dokument celny Carnet de Passage wystawia się osobom wyjeżdżającym samochodem do określonych państw (lista poniżej) lub przejeżdżającym przez ich terytorium. Bez niego należy na granicy uiścić stosowne opłaty celne.

Carnet de Passages en Douane (CPD) wystawiany jest w Polsce przez PZM-Travel. Wystawiając ten dokument PZM-Travel pełni rolę gwaranta, że jego posiadacz wywiezie pojazd z powrotem do kraju w terminie ważności CPD oraz będzie przestrzegał przepisów celnych i prawnych krajów/stref celnych, w których karnet jest honorowany.

Karnet pozwala wjechać pojazdom bez ponoszenia dodatkowych opłat celnych do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji, Afryki, Południowej Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. Dokument może być używany kilkakrotnie podczas podróży danego pojazdu w okresie ważności (czyli 1 roku), o ile przepisy danego kraju nie mówią inaczej.

CPD jest drukiem celnym i musi być przechowywany razem z innymi dokumentami (paszport, dowód rejestracyjny). Nie wolno go przekazywać innej osobie, ani okazywać go na inny pojazd. Karnet musi być zgodny z dokumentami pojazdu i osoby. Nieprawidłowe dane mogą spowodować problemy na granicach. Podczas ważności karnetu pojazd musi być używany wyłącznie przez właściciela lub osobę upoważnioną wymienioną w dokumencie.

Karnet podlega zwrotowi do PZM-Travel przed upływem terminu jego ważności lub najpóźniej do 30 dnia po tym terminie.

Wniosek o CPD[edytuj]

Prawo otrzymania karnetu mają osoby wyjeżdżające prywatnie lub służbowo za granicę pojazdem zarejestrowanym na terenie RP.

Czas oczekiwania na wydanie CPD wynosi 10-14 dni.

Aby otrzymać karnet należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • wypełniony druk umowy (dla pojazdów zarejestrowanych na firmę – aktualny wypis z KRS),
  • potwierdzenie dokonania wpłaty kaucji jako zabezpieczenia karnetu na konto PZM-Travel,
  • uiścić opłatę za wydanie karnetu CPD.

Przedłużenie ważności CPD[edytuj]

Można tego dokonać w danym kraju składając wniosek do uprawnionego lokalnego automobilklubu i uiścić dodatkową opłatę. Jednak nie wszędzie jest to możliwe, należy więc przed wyjazdem sprawdzić tę możliwość w PZM-Travel. Przedłużony karnet obowiązuje tylko w kraju, w którym jego ważność została przedłużona.

Ceny sprzedaży dokumentów CPD[edytuj]

  • 305 zł brutto za karnet 5-kartkowy (oznacza 5 wjazdów i wyjazdów),
  • 488 zł brutto za karnet 10-kartkowy (oznacza 10 wjazdów i wyjazdów),
  • 732 zł brutto za karnet 25-kartkowy (oznacza 25 wjazdów i wyjazdów),
  • 150 zł brutto za przedłużenie ważności każdego karnetu.

Kraje wymagające karnetu[edytuj]

Zobacz mapę krajów wymagających karnetu.

Afryka[edytuj]

Ameryka Południowa[edytuj]

Azja / Bliski Wschód[edytuj]

Oceania[edytuj]Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Carnet de Passage opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0