Koszyce

Z Wikipodróży
Koszyce

Ten artykuł posiada status „przewodnika”

Koszyce
Herb
Mapa
Informacje
Państwo Słowacja
Region Kraj koszycki
Powierzchnia 242,34 km²
Ludność 234 969
Nr kierunkowy +421-55
Kod pocztowy 040 00
Strona internetowa

Koszyce (słow. Košice) – drugie pod względem wielkości miasto Słowacji, pod względem liczby mieszkańców (234 tys. mieszkańców w 2007), trzecie największe – po Wysokich Tatrach (Vysoké Tatry) i Bratysławie – pod względem powierzchni (242,90 km²) oraz największe miasto wschodniej Słowacji. Ma burzliwą historię, zdominowaną przez kolejnych średniowiecznych i nowożytnych władców węgierskich. Miasto położone jest na pograniczu Wyżyn Słowackich i Niziny Węgierskiej, między zachodnią katolicką Europą a światem ukraińskim i rosyjskim oraz prawosławnym. Trudno sobie dziś wyobrazić najazdy mongolskie w XIII wieku, położenie miasta przy granicy z Turcją czy obecność Czechów po I wojnie światowej. Wszystkie te wydarzenia zbudowały tożsamość miasta, które stało się w większości słowackim miastem ówczesnej Czechosłowacji po wyjściu z chaosu, który nastąpił po I wojnie światowej.

Dziś miasto zamieszkują potomkowie ludzi ze wschodniej Słowacji, którzy przybyli do miasta w okresie boomu przemysłowego po II wojnie światowej i którzy zachowują wiele związków z wiejskim środowiskiem pochodzenia, silną mniejszość węgierskojęzyczną i Cyganów, lub Romowie, zgodnie z ich oficjalną nazwą, mniejszość społecznie upośledzona, doświadczająca szybkiego wzrostu demograficznego.

Drugie miasto Słowacji położone w południowo-wschodniej części kraju, często pozostaje na uboczu, może z wyjątkiem Węgrów świadomych znaczenia miasta w ich narodowej historii. Być może z tego powodu mieszkańcy są szczególnie gościnni dla zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżają do ich miasta.

Miasto jest dumne, że jest znane pod przydomkiem „miasto pokoju” dzięki etnicznej tolerancji dla niestosowania przemocy, która panowała tam przez całą jego historię. Pomimo względnego oddalenia, Koszyce można uznać za ukryty klejnot dla tych, którzy szukają mniej znanej lekcji historii Europy, tętniącej życiem sceny artystycznej lub innej mniej duchowej rozrywki przez całe życie.

Charakterystyka[edytuj]

Orientacja[edytuj]

Koszyce, drugie miasto Słowacji, liczące prawie 250 000 mieszkańców, położone jest w kotlinie na granicy gór i równiny na wysokości około 200 m n.p.m., tylko kilka peryferyjnych dzielnic jest zbudowanych na zboczach okolicznych wzgórz do ok. wysokość 300 m. Basen ten otwiera się w kierunku południowym i Niziny Węgierskiej, w kierunku której płynie rzeka Hornad, która przepływa nieco dalej od centrum. Centrum materializuje katedra św. Elżbiety i wokół największego chronionego zabytkowego centrum w kraju.

Centrum miasta skupia zdecydowaną większość miejsc do zobaczenia, restauracji i barów, a także, z pewnymi wyjątkami, najpiękniejszych hoteli w mieście. Poza centrum miasta znajdują się bloki mieszkalne wybudowane w okresie komunistycznym. Nawet jeśli te dzielnice są praktycznie pozbawione atrakcji turystycznych, być może będziesz musiał tam pojechać, jeśli szukasz tańszego noclegu niż w centrum.

Okoliczne góry tworzą rozległe tereny zalesione, idealne do uprawiania turystyki pieszej. Bliskość miasta do obszarów górskich na zachodzie sprawia, że ​​jest to ulubione miejsce weekendowe dla mieszkańców. Komunikacją miejską można dojechać do ośrodków rekreacyjnych, takich jak: Kavečany, Jahodná, Bankov i Čermeľská dolina.

10 km na południe za lotniskiem widoczna przy drodze do Rożniawy duża huta żelaza daje pracę ponad 10 000 osób.

Klimat[edytuj]

W Koszycach panuje umiarkowany klimat kontynentalny z czterema odrębnymi porami roku. Średnie temperatury wahają się od -3°C w styczniu do 19°C w lipcu. Wiosna, od kwietnia, jest na ogół łagodna, ale może być deszczowo. Lato, od czerwca do sierpnia jest często gorące i suche, deszcz pada o tej porze roku głównie w postaci burz. We wrześniu okres poza sezonem jest często przyjemny po wysokich letnich upałach, burze są rzadsze, a okresy deszczu mogą przeplatać się z dobrą pogodą. Październik jest idealny na spacery po lasach z czerwonymi i złotymi liśćmi. Śnieg może padać już w listopadzie, często w postaci topniejącego śniegu, ale generalnie pierwsze śniegi spadają w grudniu. W styczniu mróz, przynajmniej w nocy, jest prawie gwarantowany. Sezon sportów zimowych może trwać do połowy marca.

Historia[edytuj]

Przed założeniem miasta[edytuj]

Obszar ten był zamieszkany w epoce kamienia i epoki brązu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa Celtowie zaczęli osiedlać się w regionie około 300 roku pne. Od V wieku pojawili się Słowianie. Plemiona słowiańskie zbudowały w regionie w IX-X wieku kilka ufortyfikowanych wiosek wokół Wielkich Moraw, pierwszego królestwa słowiańskiego w Europie Środkowej.

Nazwa historycznego regionu Abov związana jest z osadnictwem Węgrów w regionie około XI wieku. Okres ten naznaczony jest także chrystianizacją społeczeństw słowiańskich i węgierskich.

Średniowiecze[edytuj]

Kościół Dominikanów, najstarszy budynek w mieście.

Od drugiej połowy XII wieku Koszyce znajdowały się pod panowaniem węgierskiej dynastii Arpadów. Miasto zostało ufortyfikowane pod koniec XII wieku przez węgierskiego króla Emeryka. Najazdy mongolskie nie oszczędziły regionu, w 1241 roku pod Jasovem, 22 km od Koszyc, rozegrała się bitwa. Węgierski król Béla IV po tych najazdach ponownie zaludnił zdewastowany kraj, wzywając niemieckich osadników, którzy cieszyli się specjalnym statusem. W 1250 roku dominikanie założyli swój pierwszy klasztor na terenie dzisiejszej Słowacji. Wybudowany wówczas kościół jest najstarszym widocznym do dziś budynkiem w mieście, a przylegający do kościoła klasztor nadal zamieszkiwany jest przez ten zakon. Nowe fortyfikacje podjęto około 1270 roku za panowania Stefana V, aw 1290 roku Andrzej III był w posiadaniu warowni o powierzchni 21 ha, co czyniło z niej najbardziej wysuniętą na wschód miejscowość ufortyfikowaną w cywilizowanej Europie. W tym roku nadany został status miasta.

W 1301 roku, wraz ze śmiercią Andrzeja III i wygaśnięciem dynastii Arpadów, miasto przeżywało okres niestabilności. Miasto po raz pierwszy stanęło po stronie Władysława V w wojnie o sukcesję, która przeciwstawiała go Karolowi Robertowi z Andegawenów. Jednak w 1307 miasto zmieniło strony i poparło Karola Roberta Andegaweńskiego, który został królem w 1308. 15 czerwca 1312 Máté Csák, który wciąż kontestował władzę królewską, stoczył bitwę pod Rozhanovce z Karolem Robertem Andegaweńskim, który nie uratowało dopiero nadejście posiłków z Koszyc.

Pokój powrócił za panowania dynastii Andegawenów, znaczenie ośrodka miejskiego nadal rosło, a w 1342 i 1347 nadano mu przywileje miasta królewskiego. Miasto rozwijało się w XV wieku za panowania królów Zygmunta I Świętego Cesarstwa (1386-1437), ze szczególnym uwzględnieniem budowy katedry i Macieja I Węgierski (1458-1490). Populacja osiągnęła maksimum 10 000 pod koniec jego panowania (około 1480) w Europie, która była wciąż bardzo słabo zurbanizowana.

Kryzysy i odrodzenie[edytuj]

W XVI-XVII w., po zagrożeniu najazdami tureckimi oraz niepokojach religijnych okresu reformacji i kontrreformacji, rozwój miasta wyhamował.

Klęska Węgrów w bitwie pod Mohaczem w 1526 przesunęła granicę turecką na północ. W tym czasie w regionie osiedliło się wielu Węgrów uciekających przed Turkami. W 1556 pożar osłabił pozycję katolików na korzyść protestantów, wielu wśród ludności pochodzenia niemieckiego (luterańskiego) i węgierskiego (kalwińskiego), niszcząc wiele budowli sakralnych. Jednak po zajęciu miasta Eger biskupstwo zostało przeniesione do Koszyc w 1597 roku w mieście o dużej większości protestanckiej. Katolicką rekonkwistę zapoczątkował cesarz austriacki Rudolf II. W 1603 zamach stanu dokonany przez tego ostatniego w celu odebrania katedry z rąk protestantów doprowadził do buntu Stefana II Bocskai, pierwszego z Węgrów przeciwko Habsburgom. Później Koszyce odgrywały rolę twierdzy podczas powstań przeciwko Habsburgom, zwłaszcza podczas powstania Franciszka II Rakoczego, którego wizerunek zdobi węgierskie banknoty 500-forintowe, które wybuchło w 1703 roku i zakończyło się pokojem w Satu Mare (węg.: Szatmára) w 1711.

Wiek XVIII i XIX to nowy rozkwit miasta, ponieważ ówczesne pola bitew znajdowały się daleko od miasta, osiedlała się tam arystokracja; Rozkwitła wówczas architektura barokowa, neoklasycystyczna i romantyczna.

Uprzemysłowienie rozpoczęło się w Koszycach w 1791 wraz z powstaniem pierwszej fabryki kapeluszy, ale prawdziwa modernizacja miasta nastąpiła dopiero po rewolucji węgierskiej 1848. Pierwsza lokomotywa parowa zaczęła działać w 1852, pierwszy pociąg dojechał do Kopszyc w 1860, w 1891 pojawiły się pierwsze tramwaje konne, aż do 1914, kiedy sieć została zelektryfikowana. Jednak rozwój miasta ucierpiała z powodu konkurencji ze strony Miszkolca bliżej stolicy Budapesztu.

Sándor Márai

Sándor Márai to jeden z najwybitniejszych węgierskich pisarzy XX wieku. Urodził się 11 kwietnia 1900 roku w Koszycach, wówczas części Austro-Węgier. W wydanej w 1934 roku powieści Wyznania mieszczanina opisuje swoje dzieciństwo w małym prowincjonalnym miasteczku Koszyce


Okres po kompromisie austro-węgierskim z 1867 to okres, kiedy władze starały się uczynić z Koszyc, wówczas przez wieki dwujęzyczne (słowacko-węgierskie), a nawet trójjęzyczne (niemieckie) miasto, centrum wpływów kultury węgierskiej. Węgry (dzisiejsza Słowacja). W tym celu wyremontowano katedrę św. Elżbiety, zbudowano Teatr Państwowy, w 1906 roku szczątki Franciszka II Rakoczego przewieziono do Koszyc.

5 krajów w ciągu 100 lat[edytuj]

Synagoga ortodoksyjna przy ulicy Puškinovej (1927).

Po prawie tysiącu lat w Królestwie Węgier miasto stało się częścią Republiki Czechosłowackiej po uzyskaniu niepodległości. 20 lat później, w przededniu II wojny światowej, miasto zostało zaanektowane przez Węgry, administracja czechosłowacka musiała opuścić miasto na 9 listopada 1938, a 11 listopada 1938 admirał Horthy, regent Królestwa Węgier, uczcił swój wjazd do Pierwszego Królewskiego Miasta Górnych Węgier defiladą wojskową.

Ostatni rok II wojny światowej był najbardziej śmiercionośnym w mieście. Po zajęciu Węgier przez Niemców społeczność żydowska (ok. 20% ówczesnej ludności miasta) była deportowana w czterech konwojach od 15 maja 1944 do 2 czerwca 1944. Przejęcie 15 października 1944 przez Strzałokrzyżowców kierowany przez Ferenca Szálasiego z Koszyc był czasem terroru.

19 stycznia 1945 miasto zostało wyzwolone. 20 stycznia 1945 Tymczasowy Rząd Narodowy Węgier odwołał pierwszy arbitraż w Wiedniu, miasto zostało więc ponownie włączone do odtworzonej Czechosłowacji i od 30 stycznia 1945 do kwietnia 1945 stało się siedzibą Rządu Tymczasowego, ponieważ Praga była nadal pod okupacją niemiecką. 5 kwietnia 1945 komuniści i demokraci podpisali program rządu koszyckiego, którego celem była reorganizacja polityczna Czechosłowacji.

Wyniki wyborów parlamentarnych z 1946 pokrywały się z wynikami innych regionów Słowacji i przyniosły zwycięstwo demokratów nad komunistami. Po zamachu stanu w lutym 1948 władzę przejęli komuniści. Na początku lat 60. XX wieku w Šaca na południe od miasta zbudowano kompleks żelaza i stali. Był to początek znacznego wzrostu liczby mieszkańców i budowy miast peryferyjnych. Kiedy 21 sierpnia 1968 roku wojska Układu Warszawskiego zakończyły Praską Wiosnę okupacją Czechosłowacji, mieszkańcy próbowali zatrzymać konwój wojskowy. Odpowiedział strzelając w tłum, powodując śmierć siedmiu osób.

Studenci politechniki włączyli się w aksamitną rewolucję, 22 listopada 1989 roku uczelnia rozpoczęła strajk i wszystkie zajęcia zostały zawieszone. 27 listopada 1989 dziesiątki tysięcy demonstrowały na głównej ulicy. Na poziomie Czechosłowacji miasto zajmowało piąte miejsce pod względem liczby ludności. Od 1 stycznia 1993 miasto jest drugim miastem Słowacji.

Dojazd[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Międzynarodowy port lotniczy Koszyce

1 Międzynarodowy port lotniczy Koszyce (IATA: KSC) (autobus 23: łączy lotnisko z centrum miasta), ☏ +421 55 683 2182, gas@airportkosice.sk. Do Koszyc można polecieć z Londynu, Liverpoolu, Doncaster/Sheffield, Wiednia, Düsseldorfu, Pragi i Warszawy.

Linie lotnicze Połączenie
Aegean Airlines Czarter sezonowy: Rodos
AirExplore Sezonowo: Zadar
Czarter sezonowy: Larnaka
Austrian Airlines Wiedeń
Eurowings Düsseldorf
Polskie Linie Lotnicze LOT Warszawa
Ryanair Liverpool, Londyn–Stansted, Praga, Warszawa–Modlin
Wizz Air Doncaster/Sheffield, Londyn–Luton

Ponieważ liczba miejsc docelowych z lotniska w Koszycach jest ograniczona, organizowane jest połączenie minibusem do głównych lotnisk regionalnych, w szczególności do Budapesztu i Wiednia.

 • 2 Cassoviaexpres, Mlynská 27, ☏ +421 915 115 555, info@cassoviaexpres.sk. Pn-Pt 0:00-21:00. Budapeszt – Koszyce 4 razy dziennie, Wiedeń – Koszyce 3 razy dziennie. Przyjazd i odjazd z Koszyc odbywa się z parkingu McDonald's obok krytej pływalni miejskiej, naprzeciwko centrum handlowego Aupark. 39 € do Budapesztu, 69 € do Wiednia.
 • 3 Izijet, Bottova, ☏ +421 945 454 548, info@izijet.sk. Budapeszt – Koszyce 6 razy dziennie. Przyjazd i wyjazd z Koszyc odbywa się od ulicy Bottova. Wymagana rezerwacja internetowa. 39 €.

Koleją[edytuj]

Dworzec kolejowy w Koszycach

Dworzec kolejowy w Koszycach znajduje się 10 minut spacerem od centrum miasta i jest stacją końcową wielu linii autobusowych i tramwajowych.

Wiele pociągów kursuje między Bratysławą a Koszycami. Kilka połączeń z Pragi jest obsługiwanych codziennie pociągami nocnymi i dziennymi, co zajmuje około 8 godzin. Do Budapesztu kursują 2 pociągi dziennie, które kursują 3 godziny i 30 minut.

Bilet do Bratysławy kosztuje nieco ponad 20 euro. Pociągi InterCity są nieco droższe i wymagają rezerwacji. Czasami są pełne, zwłaszcza w przeddzień długich weekendów, świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy itp. Do Budapesztu bilet kosztuje 20 € w obie strony. Jest to bilet promocyjny ważny tylko na dwa bezpośrednie pociągi dzienne między dwoma miastami. Bilet w jedną stronę jest droższy niż w obie strony, więc nie dostaniesz nawet biletu w jedną stronę. Istnieje również niewielka zniżka na podróż w obie strony do Pragi.

Pomiędzy Pragą a Koszycami istnieje codzienny transport samochodowy, 1 pociąg w ciągu dnia i jeden pociąg w nocy. Ceny nie są wygórowane, a podróż jest dużo bardziej relaksująca niż szosą. Jeśli jest pełny z Koszyc, zapytaj, czy jest jeszcze miejsce z Popradu w odległości 1 godziny i 30 minut jazdy. Zarezerwuj z dużym wyprzedzeniem, zwłaszcza w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 • 4 Dworzec kolejowy Koszyce (Železničná stanica), Staničné námestie 11. Jest to jeden z najnowocześniejszych dworców kolejowych na Słowacji. Powierzchnia 30 000 ft² zapewnia liczne sklepy, kawiarnie, restauracje i supermarket. Przechowalnia bagażu jest dostępna od 07:00 do 22:00.
 • Praga
  • 7 godz. 48 min, SuperCity Pendolino Košičan
  • Jest więcej połączeń dziennych z przesiadką w Puchov.
  • EN 442, 9½ godz. (pociąg nocny)
  • RegioJet: 8½ godz., 3 pociągi dziennie
  • LeoExpress: 8¼ godz., 2 pociągi dziennie
 • Bratysława
  • R pociągi co 2 godziny, co zajmuje 5 godzin i 50 minut i kosztuje ~ 20 €
  • 4 pociągi InterCity dziennie trwają nieco mniej niż 5 godzin, za około 20 euro
  • Pociąg nocny Gemeran Poľana (7 godz.) kosztuje 25-50 € w zależności od rodzaju koi (potrójna/podwójna/pojedyncza)

Należy pamiętać, że niektóre pociągi R jadą inną, wolniejszą trasą przez wiejskie tereny środkowej Słowacji, a podróż trwa 7,5 godziny. Ale oferuje również dość spektakularne sceny przyrodnicze, zwłaszcza na odcinku między Brezno a Margecany. Podróże w wielu słowackich pociągach mogą zostać przerwane po 100 km od punktu początkowego, w okresie ważności biletu.

 • Budapeszt: 3,5 godziny, 2 pociągi IC dziennie
 • Wiedeń: 6¼ godz., jeden pociąg IC dziennie
 • Mukaczewo: 4 godziny, 2 pociągi RR dziennie

Nie ma odpowiedniego połączenia kolejowego z Polski pociągiem.

Autobusem[edytuj]

Dworzec autobusowy w Koszycach

5 Dworzec autobusowy w Koszycach (Autobusová stanica), Staničné námestie 11. Biorąc pod uwagę wydajność i wartość systemu kolejowego, nie powinieneś zbyt często korzystać z systemu autobusowego. Autokary Eurolines, Interbus i Eurobus dojeżdżają tu z wielu europejskich miast, a autobus to najskuteczniejszy sposób dotarcia do pobliskich miejscowości. Istnieje również kilka firm łączących Koszyce z Pragą, zwykle z kilkoma przystankami na trasie, w tym z Brnem.

Flixbus ma bezpośrednie autobusy do Koszyc z Wiednia i Pragi. LeoExpress ma bezpośrednie autobusy do Mukaczewa i Lwowa.

Samochodem[edytuj]

Miasto tworzy skrzyżowanie dróg między północą, Polską i północną Słowacją przez Preszów. Na wschodzie droga na Ukrainę prowadzi do głównego przejścia granicznego między tymi dwoma krajami, na południu prowadzi na wschód do Węgier i Budapesztu. W kierunku zachodnim kieruje się na południową Słowację i Bratysławę.

Główne drogi do miasta to:

Komunikacja[edytuj]

Transportem publicznym[edytuj]

Taryfikator[edytuj]

 • Dopravný podnik mesta Košice' (DPMK) punktu sprzedaży – Dopravný podnik mesta Košice zarządza miejskimi sieciami transportowymi (tramwaje, trolejbusy i autobusy). Schemat linii i dokładne rozkłady jazdy można sprawdzić na stronie.

Punkty sprzedażowe DPMK:

 • Centrum Obsługi Klienta (Zákaznícke centrum) Bardejovská 6 (Przed zajezdnią tramwajową) Pon.-Pt.: 6:30 - 18:00
 • Rooseveltova č. 3 Pn-Pt: 7:00-18:30
 • Nam. Osloboditeľov (mały niebieski kiosk przed Hotelem Centrum.) Pon-Pt: 6:45 - 11:40 i 12:35 - 18:15
Bilet Cena Okres ważności Punkty sprzedaży
Bilet papierowy 0,90€ Ważny przez 30 min w całej sieci. Skasuj przy wejściu, nie kasuje ponownie w przypadku przesiadki. Kiosk, automaty na niektórych przystankach i punkt sprzedaży DPMK.
Bilet papierowy 1€ Ważny przez 60 min w całej sieci. Skasuj przy wejściu, nie kasuj ponownie w przypadku przesiadki. Kiosk, automaty na niektórych przystankach i punkt sprzedaży DPMK.
Bilet papierowy 3,2€ Ważny 24 godziny w całej sieci. Skasuj przy wejściu, nie kasuj ponownie w przypadku przesiadki. Automaty sprzedające na niektórych przystankach i w punkcie sprzedaży DPMK.
Bilet papierowy 12€ Ważny przez 7 dni w całej sieci. Skasuj przy wejściu, nie kasuj ponownie w przypadku przesiadki. Automaty sprzedające na niektórych przystankach i w punkcie sprzedaży DPMK.
Bilet papierowy 1,5€ Ważny 60 min w całej sieci oraz na liniach nocnych. Sprzedaż w pojeździe przez kierowcę
SMS na nr 1166 1,10€ Ważny przez 60 min w całej sieci. Telefon komórkowy ze słowackim numerem.
Bilet bagażowy 0,9€ Ważny przez 60 min w całej sieci. Dla każdego bagażu o wymiarach przekraczających 30x40x60 cm (maks. 45x55x100 cm) i żywych zwierząt z wyjątkiem psów dla osób niewidomych Kiosk, automaty na niektórych przystankach i punkt sprzedaży DPMK.

W punkcie sprzedaży DPMK dostępne są elektroniczne karty przedpłacone uprawniające do zniżki w wysokości 0,04 € za przejazd.

Tramwajem[edytuj]

Mapa koszyckiej sieci tramwajowej i trolejbusowej (kliknij, aby powiększyć).
Tramwaj na Námestie osloboditeľov.

Linie o numerach od 2 do 9 kursują z przerwą od 10 do 20 min między dwoma pociągami w godzinach około 5:00 - 23:00. Linie o numerach od R1 do R8 łączą miasto z kompleksem stalowym położonym około dziesięciu kilometrów na południe od tego ostatniego. Rozkłady jazdy są bardziej nieregularne i tylko linie R1, R2 i R3 mają na tyle regularne kursy, aby były przydatne dla podróżującego głównie w celu dotarcia do centrum handlowego Optima.

 • Linia 2 – Havlíčkova (stadion Lokomotiva) – Nám. Maratónu mieru (Hlavná-północna główna ulica) - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov (Hlavná-South Main Street)- Staničné námestie (dworzec kolejowy i autobusowy)
 • Linia 3 – Staničné námestie (dworzec kolejowy i autobusowy) – Nám. osloboditeľov (Hlavná-południowa główna ulica)- Ryba - Nad jazerom, Važecká
 • Linia 4 – Havlíčkova (stadion Lokomotiva) – Nám. Maratónu mieru (Hlavná-północna główna ulica)- Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Ryba - Barca, Socha Jána Pavla II.=
 • Linia 5 wskazujące rozkłady jazdy kursuje tylko w niedzielne popołudnia. – Staničné námestie (dworzec kolejowy i autobusowy) - Nám. osloboditeľov (Hlavná-południowa główna ulica) - SOU dopravné - OC Optima (centrum handlowe)
 • Linia 6 – Nazwisko. Maratónu mieru (Hlavná-północna główna ulica)- Nová nemocnica - Magistát mesta Košice - SOU dopravné - Zimný štadión - Nám. osloboditeľov (Hlavná-południowa główna ulica)- Staničné námestie (dworzec kolejowy i autobusowy)
 • Linia 7 – Štadión TU – Hlavná pošta – Nám. osloboditeľov (Hlavná-południowa główna ulica)- Ryba - Nad jazerom, Važecká
 • Linia 9 – Havlíčkova (stadion Lokomotiva) – Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - Magistrát mesta Košice - Železníky, križovatka - Nad jazerom, Važecká
 • Linia R1 – nazwa Staničné. (Dworzec kolejowy i autobusowy) - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS
 • Linia R2 – Nad jazerom, Važecká – Železníky, križovatka – OC Optima – (Pereš – Poľov – Ludvíkov dvor) – Vstupný areál USS
 • Linia R3 – Havlíčkova – Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - OC Optima - (Pereš - Poľov - Ludvíkov dvor) - Vstupný areál USS

Bardzo niewiele tramwajów jest dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednak mały symbol osoby niepełnosprawnej na rozkładzie jazdy wskazuje pociągi, które mają niską podłogę.

Trolejbusem[edytuj]

Wymiana autobusami

Ze względu na starzenie się trolejbusów zostały one zastąpione autobusami, linie i rozkłady jazdy pozostają niezmienione. Infrastruktura trakcyjna nadal istnieje i niewykluczone, że w przyszłości miasto odnowi swój tabor trolejbusowy.

Istnieją tylko dwie linie trolejbusowe (linie 71, 72), które różnią się tylko na jednym końcu. Trolejbus łączy odległe dzielnice mało interesujące dla turystów, omijając centrum od wschodu i południa od 5:00 do 23:00. Trolejbusy są czasami zastępowane zwykłymi autobusami. Trolejbusy nie są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Autobusem[edytuj]

Mapa

Wiele autobusów przecina miasto od 5:00 do 23:00. Linie autobusowe o numerach od 51 do 57 to linie ekspresowe, które nie zatrzymują się na wszystkich przystankach i kursują głównie w godzinach szczytu. Większość autobusów jest obecnie dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komunikacja nocna[edytuj]

Siedem nocnych linii autobusowych (linie N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7) kursuje każdej nocy od 23:00 do 5:00, jeden autobus na godzinę. W nocy przed dniem roboczym, po 1 w nocy autobus kursuje co 1,5 h. Wszystkie linie rozpoczynają się lub kończą na dworcu (Staničné námestie). Wszystkie autobusy odjeżdżają z dworca w tym samym czasie.

 • N1 (sídlisko Ťahanovce) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – Pod Furčou – Sídl. Ťahanovce
 • N2 (Západ (zachód) i Sever (północ)) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov – Nová nemocnica – TUKE – Mier – Podhradová
 • N3 (Šaca) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov - SOŠ automobilová – Perešská – Nemocnica Šaca
 • N4 (Západ (zachód) i Juh (południe)) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov - Luník VIII – Železníky – Ryba
 • N5 (Dargovských hrdinov) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov - Mlynská bašta – Mier – Tesco, Džungľa - Lingov
 • N6 (Západ a sídlisko KVP) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov - Magistrát mesta Košice – Sídlisko KVP, kláštor
 • N7' (Nad jazerom) – Staničné námestie – Nám. osloboditeľov - Gymnázium Opatovská – Nad jazerom, Važecká

W nocy jako środek płatniczy akceptowane są tylko specjalne bilety na usługi nocne, płatność SMS-em lub przedpłaconą kartą elektroniczną.

Taksówką[edytuj]

Niektóre firmy taksówkarskie pobierają zryczałtowaną stawkę w wysokości około 3 euro za wszystkie przejazdy w granicach miasta. Za kurs na lotnisko zapłacimy minimum 10 €. Na ogół taniej jest zamówić taksówkę niż przywoływać ją na ulicy.

 • CTC taxi, +421 55 6 333 333, +421 905 955 955 (telefon komórkowy)
 • Easy taxi, +421 919 333 333, +421 907 234 263 (telefon komórkowy)
 • Maxi taxi, +421 55 16 555, +421 905 357 555 (telefon komórkowy)
 • VIP taxi, +421 55 16500, +421 907 556677 (telefon komórkowy), email: viptaxi@viptaxi.sk

Taksówki zawsze czekają na dole głównej ulicy w pobliżu hotelu Doubletree by Hilton, na dworcu kolejowym i na lotnisku w godzinach przylotu.

Samochodem[edytuj]

Ruch samochodowy nie stanowi większego problemu, a jedyne opóźnienia, których należy się obawiać, nigdy nie są zbyt długie i są na ogół wynikiem pracy lub wypadków.

Miasto otaczają 2 pasy okrągłych bulwarów:

 • mestský okruh (I) (okolice Starego Miasta) – Oznaczony znakiem drogowym .
 • mestský okruh (II) (typ Droga ekspresowa i szerokie bulwary miejskie dla jej północnej części) – Oznaczony znakiem drogowym .

Parking w centrum miasta jest płatny w dni powszednie od 7:30 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 13:00. Kosztuje 1 €/godz. lub 8 €/dzień w parkomatach lub SMS-em w formie KE A1 Numer tablicy rejestracyjnej na numer 2200 z telefonem komórkowym ze słowackim numerem.

 • Mapa stref płatnego parkowania i parkometr.

W centrum miasta można bezpłatnie zaparkować na 3 godziny na parkingu podziemnym centrum handlowego Aupark.

Rowerem[edytuj]

Istnieje kilka ścieżek rowerowych wzdłuż niektórych głównych osi zorientowanych głównie z północy na południe, w tym głównej ulicy (uwaga na pieszych). Można też jechać prawym brzegiem Hornadu, choć od dawna planowana ścieżka rowerowa nie została (jeszcze) zrealizowana. Podróżowanie ze wschodu na zachód jest trudniejsze ze względu na brak określonych udogodnień i ulgę. Dozwolone ograniczenie prędkości w strefach pieszych i parkach wynosi 10 km/h.

 • LBike - cyklocentrum, Mlynská, 19, 04 001 Koszyce (Wejście przez werandę, sklep znajduje się z tyłu podwórka.), +421 55 625 1123 Logo wskazujące godziny pon. - piątek: 9:00 - 12:15 i 13:00 - 18:00, sobota: 9:00 - 12:00 – Sprzedaż i naprawa rowerów w centrum miasta

Pieszo[edytuj]

W centrum miasta większość podróży odbywa się pieszo, ponieważ do zabytkowego centrum nie wjeżdżają żadne linie transportu publicznego, a podróż samochodem jest ograniczona strefą dla pieszych.

Warto zobaczyć[edytuj]

Większość zabytków miasta znajduje się przy głównej ulicy (Hlavná) lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Najważniejsze znajdują się w samym centrum ulicy, która jest poszerzona na poziomie katedry.

Wizyty tematyczne[edytuj]

Średniowieczne Koszyce Wizyta w tych miejscach daje wgląd w miasto za panowania Andrzeja III Árpáda na Węgrzech w czasie budowy w 1290 roku pierwszego muru miejskiego, roku, w którym miasto uzyskało status. Zacznij od piwnicy archeologicznej, a następnie udaj się do Muzeum Sprawiedliwości w Średniowieczu i Katova bašta, te dwa miejsca sąsiadują ze sobą i kończą się w zieleni z dala od centrum miasta na Zamku Koszyckim.

Żydowskie Koszyce Historia Żydów Koszyc rozpoczyna się w dniu pierwszego zezwolenia przyznanego Żydowi na osiedlenie się w Koszycach 6 sierpnia 1840 r. W 1938 na 58 090 mieszkańców 11 420 było wyznania mojżeszowego, a przed Zagładą Koszyce były ważnym ośrodkiem żydowskim. Zostali deportowani w czterech konwojach od 15 maja 1944 do 2 czerwca 1944 do Auschwitz. Dziś w Koszycach nadal mieszka niewielka społeczność. W mieście znajduje się kilka pomników, które świadczą o tej przeszłości. Wycieczka rozpoczyna się zwykle w Starej Synagodze Prawosławnej w Koszycach, prowadzi do Nowej Synagogi Prawosławnej w Koszycach i kończy wizytę w centrum w Domu Sztuki. Jeśli masz jeszcze czas, możesz wybrać się na cmentarze żydowskie w mieście.

Punkty orientacyjne centrum głównej ulicy[edytuj]

Katedra widziana od południa.
Widok na Teatr Państwowy.
 • 1 Katedra św. Elżbiety, Hlavná 30-54 (Niemożliwe do przegapienia), ☎ +421 918 690 546. Pon: 13:00-17:00, wt-pt: 9:00-17:00, sobota: 9:00-13:00, Wieża Północna jest otwarta do 19:00 i 20:00 w piątki i soboty. Wieża północna: 1,5 € ulgowy 1 €; Schody: 1 €; Krypta: 1 €; Zakrystia: 1 €. – Niedostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej XV-wieczna katedra z pięcioma nawami w stylu zachodniego gotyku, jest sercem miasta. Składa się z prezbiterium, pięciu zamkniętych części, dwóch wież, zakrystii z piętrem od północy i dwóch kaplic oraz przedsionka od strony południowej. Układ wnętrz jest wyjątkowy. Nawa główna i cztery nawy drugorzędne przecinają w swoich środkach transept, który ma taką samą wysokość i szerokość jak nawa główna, z którą tworzy krzyż grecki. Tworzy to w środku katedry obszerną przestrzeń centralną, a od zewnątrz trzy równej wielkości frontony zaopatrzone w bogato zdobiony portal, które wpisują się w apogeum sztuki cięcia kamienia w średniowieczu środkowej Europy. Zwróć uwagę na połączone ze sobą spiralne schody z pierwszej ćwierci XV wieku, prowadzące na galerię królewską. Można też zwiedzić kryptę, w której od 1906 roku pochowany jest węgierski książę Franciszek II Rakoczy, który na początku XVIII wieku przewodził powstaniu przeciwko Habsburgom. Ze szczytu wieży Zygmuntowskiej rozpościera się piękny widok na kolorowe dachy katedry i ogólnie na centrum miasta. Na zewnątrz zatrzymaj się na chwilę na scenie sądu ostatecznego północnego portalu.
 • 2 Kaplica św. Michała, Hlavná (Tuż obok katedry przy południowym portalu). nd-pon: 13:00-18:00, wt-czw: 9:00-18:00. 1,5 € taryfa ulgowa 1 €; Wycieczka: 1,5 € obniżona cena 1 €. – Niewielki gotycki kościółek jednonawowy, pełniący funkcję kaplicy pogrzebowej. O wizyty pytaj przy ladzie zainstalowanej z tyłu katedry.
 • 3 Wieża Urbana, Hlavná (Tuż obok katedry przy północnym portalu). Od wtorku do niedzieli 10:00 - 18:00. 4 €. – Wieża św. Urbana (ku czci Urbana I) w Koszycach na Słowacji została zbudowana na przełomie XIV i XV wieku jako dzwonnica katedry św. Elżbiety w stylu gotyckim. Renesansowy wygląd uzyska dopiero w 1628 roku. W 1966 roku pożar zniszczy dzwon z 1557 roku, który można zobaczyć tuż przed budynkiem. Wieża jest obecnie przekształcona w muzeum figur woskowych.
 • 4 Piwnica archeologiczna, Hlavná (na południe od kaplicy św. Michała), ☎ +421 0915 086 486. od maja do września wt.-niedz.: 10:00 - 18:00. dorosłych 0,9 €. – Stanowisko archeologiczne głównej ulicy na poziomie bramy niskiej (południowej) XIII-wiecznych fortyfikacji miasta, zaktualizowanych podczas remontu ulicy w latach 90. Fragmenty fortyfikacji można jeszcze odnaleźć w innych miejscach wokół centrum miasta.
 • 5 Teatr Państwowy, Hlavná Budynek ten wzniesiono w stylu neobarokowym w latach 1879-1899 na miejscu dawnego teatru z 1788 roku. Wnętrze budynku jest bogato zdobione ornamentami gipsowymi. Scena ma kształt liry. Sufit do odkrycia podczas spektaklu zdobią sceny z tragedii Szekspira: Otella, Romea i Julii, Króla Leara i Sen nocy letniej.
 • 6 Śpiewająca fontanna, Hlavná (W parku między katedrą a teatrem). latem do godz. 22 – Strumienie wody i oświetlenie różnią się w zależności od tonacji odtwarzanej muzyki. Została otwarta 1 maja 1986 roku i jest najstarszą fontanną tego typu w byłej Czechosłowacji.
 • 7 Słup Morowy, Hlavná (na północ od teatru). Barokowa rzeźba wykonana w latach 1720-1723, by uchronić miasto przed zarazą.


Inne ważne zabytki na głównej ulicy[edytuj]

Główna ulica.
 • 8 Kościół Świętej Trójcy, Hlavná Kościół został zbudowany w 1681 roku w miejscu, gdzie protestancki książę Jerzy I Rakoczy katował trzech jezuitów (Marek Križin, Melicher Grodecký i Štefan Pongrác) znanych jako święci męczennicy koszyccy
 • 9 Kościół św Antoniego Padewskiego, Hlavná Kościół Mikołaja, pierwotnie zbudowany dla zakonu franciszkanów po pożarze w 1333 r. Z tego okresu zachowały się elementy gotyckie, m.in. dawny chór mnichów. Po pożarze w 1556 r. służył jako magazyn wojskowy, a sanktuarium zamknięto jako kościół biskupi dla biskupa Egeru w czasie okupacji Egeru przez Turków (1597-1671). Franciszkanie stłoczyli się w tym czasie na tyłach kaplicy św. Antoniego Padewskiego pierwotnego klasztoru. Kiedy wracają do cerkwi po wyjeździe biskupa Egeru, zauważają opłakany stan budowli pozostawionej przez wojsko. Kościół otrzymał nową konsekrację św. Antoniego z Padwy. W 1804 r. klasztor franciszkanów stał się seminarium duchownym, będąc używanym przez franciszkanów i grekokatolików (obrządku bizantyjskiego), dopóki nie wybudowali własnego kościoła. Wnętrze jest barokowe. Na kopule znajduje się rzeźba św. Karola Boromeusza, patrona seminarium. Ołtarz Matki Boskiej ze św. Antonim autorstwa wiedeńskiego malarza Michaela Unterbergera. Prawie wszystkie ołtarze, ambona i inne meble pochodzą z lat 1760-1770. Założyciel pierwszego uniwersytetu w Koszycach, biskup Egeru Benedikt Kisdya, został pochowany w krypcie znajdującej się pod ołtarzem głównym.
 • 10 Dom Lewoczy, Hlavná 65 To najstarszy dom w mieście. W restauracji nadal widoczne są gotyckie sklepienia.
 • 11 Stary Ratusz, Hlavná 59 Późnobarokowy pałac został wybudowany w latach 1779 - 1790. W 1927 w tylnej części budynku dobudowano kino Slovan, nadal sporadycznie wykorzystywane jako sala widowiskowa. W 1928 przeniesiono administrację miejską i budynek zajął biblioteka publiczna. W 1996 roku miasto zdecydowało się na jego renowację i uczynienie z niego reprezentacyjnej siedziby rady miejskiej. Wewnątrz zachowały się barokowe malowidła i meble. Ponieważ budynek jest nadal użytkowany przez miasto, a schody wejściowe są ogólnodostępne, na parterze znajduje się centrum informacji turystycznej oraz sklep z kryształami i porcelaną.
 • 12 Pałac Andrassy'ego, Hlavná 81 Budynek trzykondygnacyjny, wybudowany w 1899 roku, w stylu neobarokowym. Na głównej fasadzie widnieje herb rodu Andrássy. Na parterze mieściła się wówczas prestiżowa kawiarnia. Obecnie część parteru zajmuje herbaciarnia/cukiernia, a pozostała część restauracja.
 • 13 Pałac Arcybiskupi, Hlavná 28 Miasto, przez długi czas należące do archidiecezji egerskiej, w 1804 stało się siedzibą biskupstwa. W 1809 cztery domy w bezpośrednim sąsiedztwie katedry przekształcono w pałac biskupi. Rezydencja ta spłonęła w roku 1841. Po odbudowie pałac biskupi prezentował się na tyle reprezentacyjnie, że w 1851 i 1857 przebywał w nim sam cesarz Franciszek Józef. Z czasem dobudowano bogatą bibliotekę i kaplicę lewego skrzydła. Budynek był pusty od 1962 roku do końca okresu socjalistycznego. Wizyta papieża Jana Pawła II w Koszycach w 1995 roku oznaczała awans miasta na siedzibę archidiecezji, a pałac stał się pałacem arcybiskupim.
 • 14 Pałac Csáky-Dezőfi, Hlavná Pałac został zbudowany w 1807 roku w stylu klasycystycznym przez hrabiego Antala Csáky. W latach 40-tych XIX w. zamieszkiwał go starosta powiatu (powiatu) Abaúj-Torna. Następnie należał do rodziny Dezőfi aż do lat 20. XX w. Jest jednym z głównych pałaców w Koszycach iz tego powodu gościł ważnych gości, takich jak car Rosji Aleksander I w 1821 r. Siedlisko Wielkiego Księcia Konstantyna Rosji. W latach 1965 i 1966 pałac został odnowiony na potrzeby Galerii Wschodniosłowackiej, która zajmowała go do 1992 roku. W 1993 roku Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej zasiadał w nim do 2007 roku. obecnie jest ważną księgarnią z małym oddziałem w francuskim, ale także mapy i przewodniki turystyczne miasta i regionu.
 • 15 Pałac Forgács, Hlavná Siedziba Państwowej Biblioteki Naukowej, pałac ten został zbudowany na początku XIX wieku w stylu empirowym. Tympanon zdobią herby rodzin Forgács i Pongrá. Przeszedł gruntowne przeobrażenia, głównie w 1940 r., kiedy to na potrzeby banku zainstalowano szklany dach. Baldachim jest dostępny dla publiczności.
 • 16 Dom Żebraka, Hlavná 71 Dla przypomnienia możesz zajrzeć do domu żebraka. Na pierwszym planie, na szczycie domu, zobaczysz posąg mężczyzny w kapeluszu, który dziękuje lub prosi o jałmużnę. Historia mówi, że żebrak, który nie miał innych dochodów, wykorzystał hojność zamożnych mieszkańców Koszyc do budowy tego domu.


W centrum miasta[edytuj]

Świątynia Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.
 • 17 Kościół Dominikanów, Dominikánske námestie WOLNE WEJŚCIE. – Najstarszy zachowany budynek w mieście. Do kościoła przylega klasztor. Wewnątrz barokowe freski stwarzają złudzenie, że kościół nie ma dachu.
 • 18 Świątynia Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, Moyzesova 40 Ten greckokatolicki budynek (katolicki obrządku bizantyjskiego) został wzniesiony w latach 1882-1898 w stylu neoromańskim. Ikonostas i ambona zostały zainstalowane w 1901 roku. Świątynia stała się katedrą po utworzeniu eparchii koszyckiej w 2008 roku.
 • 19 Kościół Ducha Świętego, Južná trieda (blisko historycznego centrum.). Jest to najstarszy znany budynek na terenie Koszyc Południowych. Kościół został zbudowany na miejscu średniowiecznego przytułku, którego częścią był pierwotny XIII-wieczny kościół. Obiekt sakralny ze względu na swoje położenie przed murami miejskimi był regularnie niszczony przez napady wrogich wojsk i został rozebrany na początku XVIII wieku. Został zbudowany w stylu barokowym w latach 1730-1733. Wielkość budynku uwarunkowana jest, jak wszystkie budowle z epoki usytuowane poza murami obronnymi, jego wysokością, aby umożliwić dobrą widoczność otaczającego krajobrazu z otoczonego murami miasta. Jego największą atrakcją jest fresk na sklepieniu, który przedstawia widok miasta otoczonego wysokimi murami obronnymi z początku XVIII wieku. Dom spokojnej starości zajmuje budynki otaczające kościół.
 • 20 Kościół ewangelicki, Mlynská Kościół z okazałą owalną kopułą zbudowany w latach 1804-1816.
 • 21 Kościół kalwiński, Hrnčiarska Kościół zbudowany w latach 1805-1811.
 • 22 Pałac Jakabów, Mlynská Ten duży budynek, wzniesiony w 1899 roku przez przedsiębiorcę Arpáda Jakaba, był rezydencją prezydenta Czechosłowacji Edvarda Beneša w 1945 roku przed wyzwoleniem Pragi przez wojska radzieckie. Wnętrze zwykle nie jest przeznaczone do zwiedzania.
 • 23 Pomnik Sándora Máraia, Námestie Sándora Máraih Pomnik pisarza. Przed nim krzesło
 • 24 Dom Sándora Márai, Mäsiarska 35, ☎ +421 55 625 8888. piątek - niedziela: 10:00 - 14:00. Dorosły 2 €, student i emeryt 1 €. – Dom, w którym pisarz spędził część swojego dzieciństwa. Pokój w domu został przekształcony w małe muzeum.
 • 25 Stara Synagoga Ortodoksyjna w Koszycach, Zvonarská 7 Synagoga z 1883 roku w stylu mauretańskim. Jest to najstarsza synagoga w mieście. Obecnie jest remontowana i ma stać się centrum kultury. Na dziedzińcu, który nie jest udostępniony do zwiedzania, znajduje się serce dzisiejszej społeczności żydowskiej. Na lewo od synagogi znajduje się sala modlitewna używana co tydzień przez gminę, piękne łaźnie rytualne czyli zapowiadana renowacja mykwy oraz koszerna stołówka.
 • 26 Nowa Synagoga Ortodoksyjna w Koszycach, Puškinová 3 Synagoga zbudowana w latach 1926-1927, została odnowiona w 2007 roku. Synagoga jest nadal czynna, choć bardzo rzadko używana, a społeczność żydowska miasta została znacznie zmniejszona. Na ścianach zachowały się napisy ołówkiem z maja 1944 r.


Poza centrum miasta[edytuj]

 • 27 Cmentarz publiczny, Rastislavová (Tramwaj 3 4 4 autobus 12 Przystanek: Verejný cintorín.). Największy cmentarz w mieście. Część jest zarezerwowana dla społeczności żydowskiej, znajduje się tam pomnik Holokaustu. Gwiazda Dawida na pomniku to ta, która przed II wojną światową zwieńczała dom sztuki, synagogę.
 • 28 Cmentarz Rozália Cmentarz Rozália to możliwość spaceru pośrodku zadziwiających nagrobków niektórych osobistości miasta. Najpiękniejszy cmentarz w Koszycach, cmentarz najbogatszych rodzin.
 • 29 Stary cmentarz żydowski, Tatranská Ten słabo utrzymany cmentarz był użytkowany od 1844 do 1889 roku.
 • 30 Zamek Koszycki, Tatranská (Autobus 29 do Kavečan, przystanek „Vyhliadková veža”. Do działki prowadzi żwirowa ścieżka). Zrujnowany zamek warowny na wzgórzu w lesie. Zbudowana obok niego wieża zapewnia niezakłócony widok na miasto na południe, ale także na północ i wschód ponad dolinami rzek Hornad i Torysa. Stowarzyszenie regularnie oferuje zajęcia dotyczące średniowiecznego życia. Latem na miejscu rozbija się obóz wojskowy w strojach z epoki. Wokół obiektu wiele drewnianych rzeźb i mały plac zabaw dla dzieci.
 • 31 Rezydencja rokokowa Šaca, Šemšianska 4 (Autobus: 20 26, przystanek „Šaca namestie”). Dwór wybudowany w 1776 r., mocno zdegradowany na przełomie lat 40. i 50. Częściowo wyremontowany w latach 70. i gruntowniej od 2001 r., jest gospodarzem prywatnych przyjęć i uroczystości.


Muzea[edytuj]

Muzeum Sprawiedliwości w Średniowieczu.
 • 32 Muzeum Wschodniosłowackie, Nám. Maratóna mieru 2, ☎ +421 55 622 03 09, e-mail: info@vsmuzeum.sk. Wystawa i skarb, dziecko 3 €, dorosły 5 €; skarb, dziecko 2 €, dorosły 3 €. – Muzeum składa się z kilku działów: Przyroda Karpat, Sztuka i Historia. Znajduje się tam koszycki skarb, kolekcja złotych monet odkryta w 1935 roku na placu budowy w centrum miasta. Jest to główne muzeum miasta i mieści się w dwóch budynkach po obu stronach placu.
 • 33 Muzeum Sprawiedliwości w Średniowieczu, Pri Miklušovej väznici 10 Wystawa o historii miasta, część Muzeum Wschodniej Słowacji
 • 34 Katova bašta i Rodošto, Hrnčiarska 7, ☎ +421 55 622 28 56, +421 917 755 594. Katova bašta jest częścią murów miejskich. Rodošto to nazwa repliki domu, w którym przebywał na wygnaniu w Turcji Franciszek II Rakoczy (1720 - 1735) autor jednego z buntów przeciwko Habsburgom. Budynek powstał w 1943 roku w czasie aneksji miasta przez Węgry. Na dziedzińcu pomnik Franciszka II Rakoczego. Całość jest częścią Muzeum Wschodniej Słowacji.
 • 36 Słowackie Muzeum Techniki, Hlavná 88, ☎ + 421 55 62 240 35, e-mail: stmke@stm-ke.sk. wt-pt: 9:00-17:00, sob-nie: 12:00-17:00 – Muzeum prezentuje kolekcję obiektów opisujących historię techniki XVIII wieku, szczególnie z zakresu obróbki metali, górnictwa, zegarmistrzostwa, fizyki i chemii.
 • 37 Muzeum Lotnictwa, Letisko Košice (Na lotnisku autobus: 23), ☎ +33 55 68 32 272, +33 903 747 595, e-mail: muzeumletectva@stm-ke.sk. Wtorek-piątek: 9:00-16:00, sobota-niedziela: 10:00-17:00, zamknięte zimą z wyjątkiem dni powszednich po wcześniejszym umówieniu. taryfy dla dorosłych 3,5 €; dziecko 1,5 €; rodzinny (maks. 2 osoby dorosłe i 3 dzieci) 6,5 €. – Muzeum techniczne dające przegląd technicznej ewolucji samolotów, silników lotniczych, wyposażenia i informacji związanych z lotnictwem. Powstanie muzeum zawdzięczamy byłemu prezydentowi Słowacji Rudolfowi Schusterowi, który swoimi międzynarodowymi inicjatywami i osobistym wkładem przyczynił się do stworzenia unikalnej nie tylko na Słowacji, ale i w Europie kolekcji samolotów z krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Chin . Muzeum podzielone jest na pięć części: początki lotnictwa do 1945 r., lotnictwo od 1945 r., silniki lotnicze, galeria prezydencka samoloty i transport drogowy składający się głównie ze starych czechosłowackich samochodów i motocykli.
 • 38 Ogród Botaniczny, Mánesova 23 (Tramwaj 7 przystanek „Botanická záhrada”), ☎ +421 55 234 16 76. Dorosły 3 €, student i emeryt 2 €. – Ogród botaniczny składa się z lasu z szeroką gamą gatunków na zewnątrz i szklarni dla gatunków tropikalnych. Ogród botaniczny co roku organizuje wystawy tematyczne dotyczące motyli, skamieniałości czy kaktusów.
 • 39 Dom Rzemiosła, Hrnčiarska 11 (). Nowa konstrukcja przy ulicy rzemieślników, prezentuje wystawy czasowe dotyczące różnych rzemiosł obecnych w regionie. Maison des Métiers d'Art wymienia bogate tradycje rzemieślnicze, które kwitły w średniowiecznych miastach i przyczyniły się do ich rozwoju. Budynek powstał na miejscu starej kamienicy mieszczańskiej z XIX wieku, położonej w strefie obwarowań śródmieścia. Bilet wstępu jest do nabycia przy wejściu do Katovej Bašty i Rodošto.


Parki[edytuj]

 • 1 Mestský park (między dworcem a centrum miasta) zamknięcie w nocy. – główny park miejski powstały w latach 60. XIX wieku i odnowiony w 2013 znajdują się tam bardzo piękne drzewa, kiosk z okazjonalnym koncertem, fontanna, mostek, plac zabaw dla dzieci oraz sprzęt fitness.
 • 2 Park Barca (Park Barčiansky) (tramwaj: 4 pętla) – Przyjemny 7-hektarowy park z dala od centrum miasta, w tym staw, otoczony dwoma rezydencjami. Na pętli tramwajowej znajduje się też wiecznie bogato zdobiony pomnik Jana Pawła II.

Aktywny wypoczynek[edytuj]

Dla najmłodszych[edytuj]

Lokomotywa "Katka" Kolei Dziecięcej.
 • 1 Kolejka dziecięca ('Autobus 14) w każdy weekend od końca kwietnia do początku listopada oraz w środy, czwartki i piątki w lipcu i sierpniu. W obie strony od 3 € do 15 lat, student, emeryt i 5 € dla dorosłych, Bilet rodzinny w obie strony za 8 €. – 3 km linia kolejowa wijąca się przez las. Trzy lokomotywy o imieniu Katka, lokomotywa parowa Danka i Janka jeżdżące na dieslu przewożą młodych i starych z końca przedmieścia na teren rekreacyjny Alpinki
 • 2 Zoo, Široká 31, 040 06 Košice - Kavečany (autobus 29), +421 55 796 80 11, e-mail : zoo@zookosice.sk Logo pokazujące godziny otwarcia listopad-luty 9:00-16:00, marzec-październik 9:00-17:00, kwiecień-wrzesień 9:00-19:00. 2-6 lat 1 €, uczeń 2 €, dorosły 3,5 €. – Jeden z największych ogrodów zoologicznych w Europie pod względem powierzchni. Miły spacer. Możliwość renowacji.

Działalność kulturalna[edytuj]

 • Teatr Państwowy – Wspomniany już w rozdziale „Państwowy Teatr” oferuje klasyczny program, w tym opery i balety, dla których brak znajomości języka słowackiego nie jest przeszkodą i to po dość niskich cenach. To także sposób na zwiedzenie wnętrza budynku. Istnieje możliwość zakupu biletów na spektakle w godzinach: 9:00-12:30 i 13:00-17:30 oraz w soboty: 9:00-13:00 w kasie znajdującej się po zachodniej stronie budynku lub o godz. przed spektaklami w przedsionku przy wejściu głównym.
 • 3 Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2 – Centrum Kultury mieszczące się w byłych koszarach całkowicie odnowionych w 2013 roku wraz z otaczającym parkiem. Oferuje koncerty, wystawy, konferencje.
 • 4 Tabačka Kulturfabrik (Tabačka) Gorkého 2 (kilka kroków od centrum miasta) – Bardzo aktywne alternatywne centrum kultury, w tym koncerty, filmy czasami w języku francuskim. Bar to modne miejsce, a jedzenie jest dobre.
 • 5 Kunsthalle – Wystawy czasowe artykułów współczesnych. Centrum kultury mieści się w budynku dawnej krytej pływalni wybudowanej w latach 30. XX wieku, opuszczonej w latach 80. i wyremontowanej w 2013 r.
 • 6 Dom Sztuki (Dom umenia – Dom Sztuki) Moyzesova 66, 040 01 Koszyce, +421 55 622 45 09, fax: +421 55 2453 119 – Dom Sztuki to miejsce, w którym Odbywają się Państwowa Filharmonia Koszycka (Štátna filharmonia Košice) i inne wydarzenia związane głównie z muzyką klasyczną. Budynek wzniesiono pod koniec lat 20. XX w. na miejscu XIX-wiecznej synagogi z przeznaczeniem na synagogę dla wyznania neologów (reformowanych). Po II wojnie światowej front budynku został rozbudowany, aby służył jako atrium dla sali koncertowej i sali balowej.

Sport[edytuj]

Sporty zespołowe[edytuj]

 • 7 Hokej na lodzie' (Steel Aréna) Nerudová 12 (Tramwaj 2 4 6 7, Trolejbus 71 72) – Na Słowacji sportem narodowym jest hokej na lodzie. Miejscowy klub HC Košice gra w lidze narodowej i był wielokrotnym mistrzem Czechosłowacji i Słowacji. Gry odbywają się sezonowo na Steel Arena, jednym z dwóch lodowisk na Mistrzostwach Świata 2011.

Pływanie[edytuj]

Oprócz krytej pływalni w centrum miasta, w lecie czynne są trzy baseny odkryte, zazwyczaj od końca czerwca do początku września, w zależności od pogody.

 • 8 Kryta pływalnia (w pobliżu dworca kolejowego). Pn.-Pt.: 6:00-21:00; sob. - niedz.: 10:00 - 20:00 Logo wskazujące ceny 3,9 €/90 min – basen 50 m z 8 torami i basen 25 m z 4 torami. Basen jest często częściowo zarezerwowany przez kluby sportowe, można sprawdzić na miejscu, czy są wolne tory (voľné drahy).
 • 9 Mestká plavareň, Rumanová (w parku między stacją a centrum miasta). 5,5 €. – Basen całkowicie odnowiony w 2013 r.
 • 10 Ryba Anička, Pod šiancom 5 (Parc Anička Trolejbus 71 72, Autobus 29, przystanek „Mier”), +421 908 377 577 (telefon komórkowy), e-mail: anickaryba@gmail.com. Wt-N: 10:00-18:00. Dorośli 3,5 €; 6-12 lat 2,5 € – 3 podgrzewane baseny, możliwość wyżywienia na miejscu.
 • 11 Triton (przystanek Autobus 12 „Triton”), +421 905 642588 (tel. komórkowy).9:00 - 19:00, Dorośli 4,5 €; 6-14 lat 3,5 €. – 3 baseny ze zjeżdżalniami.

Narciarstwo[edytuj]

 • 12 Jahodná (terminal autobusu nr 14 dla „Jahodná, chata”), +421 903 561 554 (telefon komórkowy), e-mail: ski@jahodna.sk. pon.-pt.: 9:00-16:00; sob.-niedz. i święta 8:00 - 16:00. stawki dla dorosłych 16 €/dzień. – Mały ośrodek sportów zimowych w środku lasu. Możliwość wyżywienia u podnóża stoku. Wypożyczalnia nart alpejskich. Dojazd komunikacją miejską jest nieco trudniejszy niż do stacji Kavečany ze względu na dość sporadyczny rozkład jazdy autobusu 14.
 • 13 Požičovňa lyží Košice, Hlinková 25, +421 911 41 41 40, email: info@pozicovnalyzikosice.sk. pon.-pt.: 12:00-18:00, sob.13 min. – Wypożyczanie i sprzedaż używanych nart zjazdowych i biegowych.

Inne[edytuj]

 • 14 Letni tor saneczkowy (Między zoo a stokami narciarskimi), +421 55 633 49 01. dla dorosłych: 2 €/okrążenie i 6 €/9 Przejażdżki dla dzieci: 1 €/ przejażdżki i przejażdżki 5/9 €.

Wędrówki[edytuj]

Kojšovská Hoľa.

Trasy[edytuj]

Oznakowanych szlaków jest dość dużo, dlatego możliwe trasy można dostosować do czasu przeznaczonego na spacer lub kondycji fizycznej wędrowców.

 • 15 Wędrówka z Kojšovskej hoľy na Koszyce-Čermeľ – Przyjemna jednodniowa wycieczka. Wyjście znajduje się w miejscowości Zlatá Idka, do której można dojechać autobusem z dworca autobusowego. 33,5 km wędrówki, przewyższenie 1036 m pod górę, zjazd 1471 m, czas trwania 9:20 h.
 • 16 Wędrówka z Košic-Čermeľ na Vysoký vrch – Przyjemna jednodniowa wycieczka. Wyjście znajduje się w miejscowości Zlatá Idka, do której można dojechać autobusem z dworca autobusowego. Wędrówka 25,5 km, przewyższenie 907 m pod górę, zjazd 907 m, czas trwania 7:10 na Sedlo Repy (805 m) tuż obok Vysoký vrch. Następnie weź niebieski szlak, aby wrócić do Koszyc-Čermeľ.

Kartografia[edytuj]

 • SHOcart, 3-4 €. – Mapy w skali 1:100000 dostępne we wszystkich księgarniach oraz w niektórych supermarketach. Mapa nr 233 - Slovenský kras, Slovenský Raj, Slovenské rudohorie – východ obejmuje miasto i góry na zachodzie. Mapa nr 235 – Dolný Zemplín obejmuje miasto i regiony na zachód aż do granicy z Ukrainą. Wszystkie oznakowane szlaki piesze i rowerowe mają podane czasy przejazdu. Zajmują dość duży obszar. (ostatnia aktualizacja marzec 2018 | edytuj)
 • mapy.hiking.sk – Szczegółowa mapa topograficzna online.

Praca[edytuj]

Obywatele Unii Europejskiej muszą zgłosić się do Policji ds. Cudzoziemców i wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, aby móc podpisać lokalną umowę o pracę. Płace we wschodniej Słowacji są znacznie niższe niż w Bratysławie. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2013 roku wynosiło 878 €. Zarobki w wysokości od 400 do 500 € miesięcznie nie należą do rzadkości.

 • Policja dla cudzoziemców Trieda SNP 35, 040 01 Koszyce, +421 9619 31208, fax: +421 9619 31209 , pon. i śr. 7:30 - 12:00 oraz 12:30 - 15:00; piątek 7:30 - 12:00 – Karta mieszkańca wydawana jest za kilka dni. Karta umożliwia otwarcie rachunku bankowego lub wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, Senný trh 1 P. O. Box 82, 040 11 Košice, +421 850 003 003, faks: +421 55 282 41 60, pon.: 8 rano - 15:00; Wt: 8:00 - 15:00; środa: 8:00 - 17:00; Czw: 8:00 - 12:00; piątek: 7:30 - 14:00 – Publiczny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Kilku czytelników uczy języka francuskiego w Dwujęzycznym Gymnázium Milan Rastislav Štefánik, na Politechnice Koszyckiej lub w Alliance française.

 • Alliance française, +421 55 625 71 59, +421 907 921 365 (telefon komórkowy), e-mail: Alliancefr.kosice@yahoo.fr – Alliance française może Ci pomóc Zapytaj o pozycje czytelników we wschodniej Słowacji.

Nauka[edytuj]

Szkoła podstawowa i średnia[edytuj]

W całej wschodniej Słowacji jest tylko jedna międzynarodowa szkoła.

Kilka szkół średnich prowadzi część lekcji w języku słowackim, a część w języku obcym, w tym jedna w języku francuskim.

 • 2 Gymnázium Milan Rastislav Štefánik – francusko-słowacka sekcja dwujęzyczna.

Uniwersytety[edytuj]

 • 3 Politechnika Koszycka – Jest to największa uczelnia w mieście, na której studiuje około 16 000 studentów.
 • 4 Uniwersytet Pawła Józefa Safarika – Na uniwersytecie studiuje około 7 000 studentów.
 • 5 Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej – Ta uczelnia przyciąga wielu zagranicznych studentów w swojej anglojęzycznej filii.

Zakupy[edytuj]

Hrčiarská, ulica rzemieślincza

Rzemiosło[edytuj]

Na ulicy Hrnčiarskiej, dosłownie garncarskiej, znajduje się kilka sklepów z rękodziełem:

 • 1 Opal, Hrnčiarská 6, pon.-pt.: 9:00 - 17:00 – Kamienie ozdobne, naszyjniki, biżuteria i inne przedmioty z kamieni szlachetnych i półszlachetnych.
 • 2 Garncarstwo, Hrnčiarská 19, +421 904 32 20 16 – Wspaniałe przedmioty z terakoty, zatrzymaj się tam choćby dla przyjemności oczu. Warsztat pod sklepem można zobaczyć z odpowiednio wyposażonego balkonu.
 • 3 Piekarnia,Hrnčiarská 17, +421 911 469 966, Pn-Pt: 7:30-18:00; sob. - niedz.: 9:00 - 16:00 – Herbaciarnia i ciastka.
 • 4 Szewc, Hrnčiarská 20 – Ręcznie robiona torebka lub pasek, ale także naprawa używanych przedmiotów.
 • 5 Zielarz, Hrnčiarská 24 – Tutaj znajdziesz herbaty na wszystkie dolegliwości.

Rynki[edytuj]

Kilka rynków oferuje codzienne owoce i warzywa oraz kwiaty. Głównym jest znajdujący się w śródmieściu na Dominikánske Námestie. W okolicy są inne mniejsze.

 • 6 Dominikánske Námestie, każdego ranka oprócz niedzieli. – Targ, na którym można znaleźć wszystkie sezonowe warzywa, jajka, miód czy kwiaty od producentów z regionu. Zobaczysz starsze panie sprzedające produkty ze swojego ogródka czy Cyganów oferujących jagody z wiosek położonych w górach.
 • 7 Astoria' (przystanek tramwajowy 3 4 7: Astoria.) – Dość mały, ale tylko 1 przystanek tramwajowy od końca głównej ulicy.
 • 8 Terasa Trieda SNP, 22 (przystanek tramwajowy 6 9 R3: Kino Družba, tuż przed hotelem MEI.) – Nieco większy niż Astoria.
 • 9 Mier (przystanek Trolejbusu 71 72: Mier) – na północ od centrum miasta.

Centra handlowe[edytuj]

W ostatnich latach w mieście powstało kilka centrów handlowych (obchodné centrum), a na obrzeżach można znaleźć wszystko. Sklepy są na ogół otwarte od 9:00 do 21:00, a supermarkety od 8:00 do 22:00.

 • 10 Optima Moldavská 32, 040 11 Košice - Juh (przy wyjeździe z miasta w kierunku Rožňavy; Tramwaj 5 i R1 R2 R3 oraz przystanek autobusowy: OC Optima), + 421 55 644 63 45 – Niewątpliwie najpopularniejszy z wielosalowych kompleksów kinowych.
 • 11 Aupark, Námestie osloboditelov – Najbardziej centralna ze wszystkich.
 • 12 Galeria, Toryská, 040 11 Košice-Západ (tramwaj 6 9, trolejbus 71 72 przystanek: Magistrát), +421 55 789 51 53 – Jeszcze nie za daleko od centrum z wieloma -ekranowy kompleks kinowy.
 • 13 Cassovia (Carrefour), Pri Prachárni 4 (Tramwaj 9 Autobus 115, 16, 34 przystanek: Železníky, križovatka) Sklepy 9:00 - 21:00 – Galeria handlowa obok dużego sklepu sportowego Decathlon.
 • 14 Tesco extra (Trolejbus 71 72 przystanek: Tesco, Džungľa) Godziny otwarcia Pon-Nd: 6:00-24:00 z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy.

Gastronomia[edytuj]

Spacerowicze przed „Domem żebraka” na głównej ulicy.

Większość restauracji znajduje się na głównej ulicy i wokół niej. W dzielnicach peryferyjnych znajdziesz głównie bardziej popularne pizzerie. Ceny są na ogół nieco wyższe w mieście, ale nie zawsze. W niedzielne południe wiele restauracji jest po prostu zamkniętych.

Kuchnia lokalna[edytuj]

 • 1 Med Malina, Hlavná 81, ☎ +421 55 622 03 97, e-mail: restauracia@medmalina.sk. Pon-Sob: 11:00-23:00; niedz: 10:00 - 22:00, 10-15 € za osobę. – Dostęp ograniczony dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kuchnia polska i słowacka. Jedna z nielicznych restauracji otwarta w niedzielne południe.
 • 2 Karczma Mlyn, Hlavná 86, ☎ +421 55 622 05 47, e-mail: mlyn@karczmamlyn.sk. 8-15 €/os. – Kuchnia słowacka i polska zlokalizowana przy głównej ulicy. Dekoracja wiejska.
 • 3 Pub u kohota, Hrnčiarska 23, ☎ +421 55 622 35 61. pon-czw: 11:00-23:00; piątek: 11:00 - 1:00; Sob: 16:00 - 1:00; niedziela zamknięte. Menu dnia w dni powszednie w cenie 4,19 €. – Niedostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Słowacka kuchnia i szczególnie przyjemny taras latem z regularnym koncertem wieczorem.
 • 4 12 Apoštolov, Kováčska 51, ☎ +421 55 29 51 05, e-mail: 12apostolov.kosice@gmail.com. w dni powszednie 11:00 - 23:00; sob-nie 12:00 - 22:00 – Jedyna restauracja w mieście z wystrojem z epoki, serwuje lokalną kuchnię nieco droższą od średniej.
 • 5 Repubľika vychodu, Hlavná 31, ☎ +421 908 704 116. pon-czw: 8:00-21:00; piątek - sobota: 8:00 - 22:00; niedz: 8:00 - 21:00 – Menu w dialekcie wschodniosłowackim

Kuchnia azjatycka[edytuj]

Większość azjatyckich restauracji to bardzo tanie fast foody prowadzone przez wietnamskich imigrantów. Istnieje również kilka prawdziwych restauracji à la carte.

 • 6 Bamboo, Hlavná 78, ☎ +421 55 622 5895, e-mail: bamboo.restaurant@centrum.sk. 10:30 - 22:00 – Bamboo to jedna z azjatyckich restauracji, która nie jest fast foodem.
 • 7 Sushi Maiko, Hlavná 1 (Na parterze hotelu Doubletree by Hilton), ☎ +421 917 887 887, e-mail: maiko@sushimaiko.sk. codziennie 11.00-22.30 – À la carte restauracja azjatycka, specjalność sushi.
 • 8 Hanoi bistro, Vrátna 27, ☎ +421 908 314 949. Jedno z tych wietnamskich bistr, w których można zjeść za mniej niż 3 €. Usługa dostawy do domu.
 • 9 Ázijské bistro, Alžbetina 1 Niedroga samoobsługa naprzeciwko katedry.
 • 10 Passage 2 India, Kováčska 23, ☎ +421 55 685 4096, fax: +421 949 433 771, e-mail: info@passage2india.sk. 11:00 - 23:00 – Dobra indyjska restauracja z indyjskim szefem kuchni.

Kuchnia śródziemnomorska[edytuj]

Wystawa prac kutych forgesum Techniki
 • 11 Burekas, Vrátna 58, ☎ +421 911 285 245. Pon-Pt: 8:30 - 19:00, Niedziela: 12:00 - 19:00 – Niedostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Kuchnia izraelska słynąca lokalnie z falafela i hummusu

Kuchnia międzynarodowa[edytuj]

 • 12 Le Colonial, Hlavná 8, ☎ +421 55 729 61 26, e-mail: lecolonial@hotmail.com. pon.-niedz.: 11:00 - 23:00 – Kuchnia międzynarodowa i francuska, bogata międzynarodowa klientela.

Kuchnia wegetariańska[edytuj]

W mieście jest ściśle wegetariańska restauracja, ale większość zwykłych restauracji oferuje jedno lub drugie danie wegetariańskie.

 • 13 Ajvega, Orlia 10 (Skręć w lewo idąc ulicą Mlynská idąc od stacji w kierunku centrum). Restauracja wegetariańska, dania i pizzeria oferujące restauracja. Istnieje możliwość zamówienia posiłków dla specjalnej diety. Ciche miejsce z przyjemnym tarasem w najgorętsze dni. Oferuje niedrogie menu na lunch w dni powszednie.

Steak house[edytuj]

 • 14 Camelot, Kováčska 19, ☎ +421 55 685 40 39, +421 911 232 986, e-mail: manager@restaurant-camelot.sk. poniedziałek-piątek: 11:00-północ, sobota-niedziela: 12:00-północ. – Steakhouse w średniowiecznej scenerii. Restauracja jest droższa niż średnia, menu na lunch w dni powszednie kosztuje 4,99 € i 7,99 €.
 • 15 Rosto Steak House, Orlia 6, ☎ +421 55 728 98 20, e-mail: rosto@rosto.sk. Pon-Cz: 11:00-22:00, Piątek: 11:00-23:00, Niedziela: 12:00-22:00. – W menu Rosto, oprócz nowozelandzkiej jagnięciny i południowoamerykańskiej wołowiny, znajdziemy dania kuchni międzynarodowej.
 • 16 Grill pub, Timonova 13, ☎ +421 902 546 334. Pon-Cz: 11:00-23:00, Piątek: 11:00-1:00, Sob: 12:00-23:00. – Ta restauracja położona w cichej uliczce w centrum oferuje dania kuchni międzynarodowej ze specjalnością steki wołowe.
 • 17 U troch ruží, Štúrova 18, ☎ +421 907 856 578, e-mail: julka@utrochruzi.sk. Pon-czw: 11:00 - 23:00, Piątek: 11:00 - północ, Sob: 12:00 - północ, Niedziela: 17:00 - 22:00 – Położona na bulwarze wokół centrum, to nowa restauracja specjalizująca się w wołowinie.

Pizzerie[edytuj]

 • 18 Maxi pizza, Poštová 2, ☎ +421 908 259 160. 6-10 €/os. – Bez wątpienia jedna z najlepszych pizz w mieście przygotowana przez Słowaka mieszkającego od kilku lat we Włoszech.
 • 19 Zvon, Zvonárska 4, ☎ +421 55 622 56 89. 4 do 6 € za pizzę. – Właściwa pizza i dobry wybór dań z makaronu, brak codziennego menu w południe.
 • 20 Pizza Pub U hasiča, Požiarnicka 2 (obok remizy strażackiej Hasiči), ☎ +421 55 676 55 66. Pon-czw: 11:00 - północ, Piątek: 11:00 - 1:00, Sob: 12:00 - 1:00, Niedziela: 16:00 - 23:00 – Dość zwyczajna pizzeria na 3 piętrach w odległości krótkiego spaceru od centrum miasta. Do wyboru 8 dań dnia, nie tylko pizze, w cenie 3,5 € i 5 €.
 • 21 Piano Café, Hlavná 92, ☎ + 421 55 381 06 97, e-mail: office@piano-cafe.sk. Pon-czw: 10:00-00:00, piątek: 10:00-1:00, sob-nie: 15:00-00:00. – Pizzeria i bar koktajlowy.
 • 22 Via Roma, ☎ +421 908 292 112e-mail: viaroma@viaroma.sk. Pon-Cz: 8:00-23:00, Piątek: 8:00-24:00, Sob: 10:00-00:00, Niedziela: 10:00-22:00. – Bardzo dobra włoska restauracja, pizza ale nie tylko, trochę oddalona od centrum. Włoski sklep spożywczy obok.
 • 23 Santa Lucia, Československej armády 18 (Centrum Handlowe Tiptop), ☎ +421 918 98 99 97, e-mail: santalucia@santalucia.sk. pon-środa: 8:30 - 23:00, czw - pt: 8:30 - północ, sobota: 10:00 - północ, niedziela: 12:00 - 22:00 Logo wskazujące ceny dziennego menu na poziomie 4,5 €. – Dobra pizzeria zlokalizowana w małym centrum handlowym.
 • 24 Big Pizza, Hlavná 65, ☎ +421 949 051 589. 24 godziny na dobę. 1/8 za 0,5 €, cała pizza za 4,5 €. – Mała pizzeria na wynos, brak możliwości siedzenia.

Przekąski[edytuj]

 • 25 Papanica, Hlavná 36, ☎ +421 918 899 985. Pon-pt: 6:30-22:00, Sob: 8:00-22:00, Niedziela: 9:00-22:00. – Nadziewana bagietka
 • 26 Kebab Haus, Poštová 1 10 h - 23 h.

Życie nocne[edytuj]

Pałac Csáky-Dezőfi, obecnie księgarnia z herbaciarnią.

Herbaciarnie[edytuj]

 • 1 Herbaciarnia Amana, Hlavná 21, 040 01 Koszyce (wejście na dziedziniec), +421 911 318 483 (telefon komórkowy), email: cajovna@ amana.sk. 10:00 - 22:00. – Setki herbat do wyboru, a miła obsługa pomoże w wyborze. Bardzo wyjątkowa atmosfera, z kilkoma strefami relaksu, grami. Dobre miejsce na schronienie się przed deszczem lub chwilę wyciszenia. Regularnie organizuje koncerty.
 • 2 Dobrá čajovňa, Mäsiarska 42, 040 01 Koszyce, +421 907 460 718. pon.-pt.: 14:00-22:00, sob.-niedz.: 15:00-22:00 – Herbaciarnia z szerokim wyborem. Nargile.

Kawiarnie[edytuj]

 • 3 Nech sa pači, Hlavná 27, 040 01 Koszyce (przed Galerią Wschodniosłowacką), email: info@nechsapaci.com – Modny bar odwiedzany przez wielu obcokrajowców. Śniadania, kawy i koktajle.
 • 4 Caffé Trieste, Ursulinska 2, 04001 Košice (W wąskiej uliczce prostopadłej do głównej ulicy.), +421 911 272 931 (telefon komórkowy), e-mail: caffetrieste.sk @gmail.com. 7:30 - 19:00 – Modna włoska kawiarnia.

Lodziarnie i cukiernie[edytuj]

Vitézov dvor, neogotycki budynek między katedrą a teatrem.

Sklepy sprzedające lody są prawie w każdej okolicy, niektóre są sezonowe, inne są otwarte przez cały rok. Zimą są tam głównie wypieki. Cena gałki lodów jest często wszędzie taka sama, 0,4 € za gałkę.

 • Aida – Popularne lody i wypieki. Trzy punkty sprzedaży w mieście, z których dwa znajdują się przy głównej ulicy.
  • 5 Aida - Hlavná 81, Hlavná 81, 040 01 Koszyce, +421 55 6256649. 8:00 - 22:00 – Największy tego typu obiekt w Koszycach na parterze Pałacu Andrassy.
  • 6 Aida - Hlavná 44, Hlavná 44, 040 01 Koszyce, +421 55 6221014. 8:00 - 21:00 – Taka sama oferta jak pierwsza w mniej prestiżowym budynku, ale blisko katedry i teatru.
  • 7 Aida Komenského, Komenského 24, 040 01 Koszyce, +421 55 6257356. 8:00 - 21:00 – Na ulicy, która jest przedłużeniem głównej ulicy w kierunku północnym.
 • 8 Urban café, Vrátna 4, 040 01 Košice, +421 55 685 42 07. pon.-pt.: 8.00-19.30, sob.-niedz.: 10.00-19.30 – Prowadzony przez Belga: rzemieślnicze praliny, gofry i inne wypieki. Lody droższe niż gdzie indziej, ale także lepsze.
 • 9 Trdelniky Hlavná 97, 040 01 Koszyce – Trdelnik to słodka specjalność pochodząca z miejscowości Skalica w zachodniej Słowacji.

Bary i puby[edytuj]

 • 10 The Beer House, Hlavná 54, 040 01 Koszyce – Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową Piwiarnia oferuje prawdopodobnie najszerszą ofertę piw w mieście. Najtańsze piwo kosztuje 1,06 €/0,5l, a najdroższe 1,96 €/0,5l. Możliwość wyżywienia, głównie pizzy do 2 w nocy. Koncerty w każdy czwartek i sobotę.
 • 11 Kembridž – Dostępne bez pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Cambridge, 05 min pieszo lub 1 przystanek tramwajowy na północ od Namestie Maratonu Mieru (północny kraniec Hlavná). Popularny i tani „Biergarten” w stylu słowackim przyjemny w ciepłe wieczory w odległości krótkiego spaceru od centrum.
 • 12 Bistro Záhrada, Kukučínova 13, 040 01 Koszyce, +421 55 622 11 30 – Dostęp ograniczony dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Kolejny popularny i tani słowacki styl „Biergarten” miły w ciepłe wieczory w odległości krótkiego spaceru od centrum. Zimą mały bar w piwnicy oferuje gry planszowe.
 • 13 Collosseum, Dominikanske namestie, 040 01 Košice – Niedostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Stosunkowo duża przestrzeń wewnętrzna z kilkoma pubami sprzedającymi napoje. Muzyka alternatywna i świetne miejsce na imprezę, nawet do późnych godzin w dni powszednie. Zaleca się zachowanie dyskrecji lub chodzenie w grupach.
 • 14 Golem', Dominikánske námestie 15, 04001 Koszyce, +421 55 72 89 102 – Dostępne bez pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Wytwarza własne piwo, możliwość wyżywienia.
 • 15 Staromestská piváreň, Hlavná 104, 04001 Koszyce, +421 902 25 79 25, email: StaromestskaPivaren@gmail.com – Kocioł w stylu czeskim, możliwość renowacji.
 • 16 Espresso Múzeum, Hrnčiarska 7, 04001 Koszyce. Pon: 14:00-23:00, Wt-Pt: 9:00-23:00, Sob-Nie: 14:00-23:00. – Mała kawiarnia pod arkadami, cicha i niedroga.
 • 17 Dobre časy, Čajkovského 4, 040 01 Koszyce, +421 948 979 411, email: dobre@casy.sk. pon.-niedz.: 3:00-22:00. – Duży wybór 26 piw z beczki, przekąsek i hamburgerów.
 • 18 Pokhoi, Hlavná 20, 040 01 Koszyce, +421 905 822 930. pon. - czw.: 11:30 - 1:00, pt.: 11:30 - 2:00, Sob: 6:00 - 1:00 – Bar zlokalizowany na jednym z wielu małych dziedzińców w centrum miasta.
 • 19 Red Nose Pub, Zbrojničná 2, 040 01 Koszyce, +421 55 625 87 54, email: vamaveche1@gmail.com. pon. - niedz.: 16:00 - 10 po południu – Bardzo duży wybór piw z beczki. Brak możliwości wyżywienia, z wyjątkiem przekąski do piwa.
 • 20 Bernard – Bar na 1 piętrze kamienicy kilka kroków od katedry. Często zatłoczone i zadymione.
 • 21 Plzeňská hospoda, Moyzesová 22, +421 902 309625 (telefon komórkowy). Pon-Cz: 11:00-23:00, Piątek: 11:00-1:30, Sob: 17:00 - 1:30 – Czeskie piwo w czeskim kociołku.
 • 22 Irish pub, Hlavná 92 (Z tyłu dziedzińca), +421 902 309625 (telefon komórkowy). pn.-śr.: 11:00 - północ, czwartek - piątek: 11:00 - 2:30, sobota: 16:00 - 2:30, niedziela: 16:00 - 23:00 – Typowy irlandzki pub, miejsce spotkań anglojęzycznych obcokrajowców, regularnie organizuje wieczory z płatnymi DJ-ami, często 2€ za wejście.

Winiarnie[edytuj]

Čierny orol (Czarny Orzeł), budynek przy głównej ulicy.
 • 23 Villa Cassa, Pri Miklušovej väznici 2, 040 01 Koszyce, +421 917 991 001 (telefon komórkowy), email: villacassa@villacassa.sk. pon.- pt.: 13:00 - północ, sobota: 16:00 - północ. – Vinotheque, szeroki wybór win słowackich i zagranicznych, nie tanie.

Bary koktajlowe[edytuj]

 • 24 Little Havana, Kováčska 13, 040 01 Koszyce, +421 903 959 088, email: info@littlehavana.sk – Bary koktajlowe, oczywiście rum.
 • 25 Garibaldi's, Hlavná 68, 040 01 Košice,+421 55 6220922, e-mail: ke.hlavna@garibaldis.sk. 23:00 w dni powszednie i 1:00 w weekendy. – Kawiarnia-Bar-Lounge

Bowling / Billard[edytuj]

 • 26 Game bar, Masarykova 2, 040 01 Košice (Jumbo centrum), +421 904 299 533 (telefon komórkowy), email: gamebar@zoznam.s. niedz. - czw.: 15:00. - 1:00, pt. - sob.: 15:00 - 2:00. gry w kręgle od 3,5 €/h po południu do 7 €/h wieczorem, bilard i piłkarzyki 0,05 €/min. Tanie drinki.. – w dawnym domu kultury z czasów socjalizmu: bilard, kręgle, piłkarzyki i karaoke.
 • 27 Admiral, L.Novomeského 7, 040 01 Koszyce, +421 55 727 92 19. Pon-Sob: 8:00-3:00. gry w kręgle 13 €/godz. – Kręgle i bilard. Automat w oddzielnym pomieszczeniu.
 • 28 Bowling Erika, Gudernova 3, 040 11 Koszyce, +421 55 644 10 43, +421 911 606 860 (telefon komórkowy) – w jednej z peryferyjnych dzielnic (KVP ), łączy restauracja i kręgielnia

Kluby[edytuj]

 • 29 Jazz Club, Kováčska 39, 040 01 Koszyce (tuż przy Hlavnej, jedna ulica na wschód od Immaculata) – pomimo mylącej nazwy (brak muzyki jazzowej), muzyka taneczna i imprezowy klub nocny w piwnicy. Drogie, ale naprawdę żywe.
 • 30 Boba bar, Južná tryda 2/A, 040 01 Koszyce, +421 55 6259791, email: bodo@boba.sk. Pt.- Sob.: 20:00-16:00. Logo wskazujące cenę wstępu 3 €, którą można zapłacić w barze.

Festiwale, imprezy[edytuj]

 • Košická hudbná jar' (Muzyczna Wiosna Koszycka) (Dom Sztuki) kwiecień-maj. – Najstarszy festiwal muzyczny w mieście. Muzyka klasyczna.
 • Dni mesta' (Dzień Miasta) Pierwszy tydzień maja. – Program kulturalny w ciągu tygodnia z okazji obchodów święta miasta 7 maja 1369 roku, kiedy miasto otrzymało swój pierwszy herb. Targ rzemieślniczy na głównej ulicy, średniowieczne walki, otwarcie sezonu letniego kolejki dziecięcej i zoo.
 • Use the city, maj. – Nietradycyjny festiwal sztuki, który zamierza wykorzystać każdy zakątek miasta.
 • Noc múzeí a galérií (Noc muzeów i galerii) Majowy wieczór. – Tego wieczoru praktycznie wszystkie muzea na Słowacji mają nocne wernisaże z animacją. Jeden wspólny bilet do muzeów Koszyc pozwala wejść wszędzie. Uderzenie w tłum.
 • Cassovia folkfest, Koniec czerwca. – Coroczny festiwal tańca ludowego od ponad 30 lat. Część festiwalu na podium głównej ulicy, inna składa się z płatnych występów w pomieszczeniach.
 • Festiwal Mazal Tov, Początek lipca. – Pierwszy festiwal kultury żydowskiej na Słowacji. Koncerty, wystawy, konferencje.
 • Środkowoeuropejski Festiwal Teatralny, wrzesień. – Festiwal Teatralny Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Część spektakli odbywa się na głównej ulicy, część płatna w teatrze państwowym. Część spektakli odbywa się na głównej ulicy, część płatna w teatrze państwowym. Występy wojsk czeskich i słowackich wymagają znajomości języka. Zespoły węgierskie i polskie zazwyczaj prezentują nieme przedstawienia lub występy w języku angielskim dla publiczności, która nie rozumie ich języka.
 • Biela noc,Początek października, dzień przed Międzynarodowym Maratonem Pokoju. – Nuit blanche to coroczne wydarzenie kulturalne odbywające się w ciągu jednej nocy, podczas którego wiele wydarzeń odbywa się na ulicy lub w przestrzeni publicznej i prywatnej. Zapoczątkowana we Francji koncepcja została podjęta w Koszycach od 2010 roku, ostatnie edycje odniosły masowy sukces.
 • 17 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy, L. Novomeského 13, 010 04 Koszyce (klub GES) Logo z godzinami otwarcia Październik. – Coroczny Festiwal Jazzowy od 1995 roku. Występy odbywają się w klubie GES, klubie oferującym całoroczne koncerty jazzu i innych form muzycznych w kameralnej sali.
 • Jazz for sale (Ratusz Staromiejski), +421 55 622 04 21. Listopad. – Coroczny Festiwal Jazzowy od 1990 r.
 • Festiwal Sztuki Sakralnej (Festival sakrálného umenia). Listopad. – Festiwal sztuki sakralnej, którego pierwsza edycja sięga 1990 roku. Pieśni i muzyka sakralna część koncertów odbywa się w katedrze, część w Maison des arts. Wystawy sztuki figuratywnej.
 • Košické Vianoce (Boże Narodzenie w Koszycach) Hlavná (Centrum miasta) od św. Mikołaja do Wigilii. – jarmark bożonarodzeniowy, na którym ludzie spotykają się przy medovinie (miodowy alkohol podawany na gorąco) lub grzanym winie, na niektórych stoiskach sprzedawane są także prezenty. Koncert i tańce na podium.

Sport[edytuj]

Maraton Pokoju
 • Międzynarodowy Maraton Pokoju, Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Koszyce, +421 55 622 00 10, Następny to niedziela 1 października 2023 r. – Najstarszy maraton w Europie wciąż trwający i drugi najstarszy na świecie po Bostonie.

Nocleg[edytuj]

Kategoria cenowa

Cena za pokój dwuosobowy w tygodniu

 • Tanie < 30 €
 • Klasa średnia 30 € - 80 €
 • Luksus > 80 €


Kempingi[edytuj]

 • 1 Autocamping Salaš Barca, Alejová 24 (przystanek tramwajowy 9R2 Autokemp), +421 918 894666 (telefon komórkowy), email: salas.barca@gmail.com – Znajduje się na skraju drogi ekspresowej osłonięty wałem, restauracja i możliwość wynajęcia małego domku. To jedyny kemping w mieście.

Tanio[edytuj]

 • 2 MEI hostel, Kysucká 16 (przystanek tramwajowy 69R2 Kino Družba), +421 55 642 35 11, e-mail: recepcia@meihostel.sk. cena pokoju dwuosobowego 30 €. – Schronisko młodzieżowe niedaleko historycznego centrum (20 min pieszo). Możliwość wypicia drinka lub jedzenia w pobliżu.
 • 3 K2 Hostel Štúrová 32 – Bardzo popularny wśród młodych podróżników z ograniczonym budżetem. 5 minut spacerem od głównej ulicy. Zakwaterowanie oferowane jest w jednym pokoju 2-osobowym, 8 pokojach trzyosobowych i 7 pokojach czteroosobowych, co daje łącznie 54 miejsca noclegowe. Pokoje wyposażone są w podstawowe meble. Łazienki są wspólne. Najtańszy pokój jednoosobowy jest dostępny za 16,5 €.
 • 4 Turistická ubytovňa, Medická 2 (Trolejbus 71 72 przystanek Ružová, OC galéria, autobus 121736 przystanek Považská, Nová nemocnica.), +421 55 643 5573, email: sekretariat@simedke.sk. od 11 € / noc za minimum 2 noce. 14 € za 1 noc. – Szkoła z internatem, w której część sal przyjmuje przejeżdżających podróżnych.

Umiarkowanie[edytuj]

Centrum miasta[edytuj]

 • 5 Hotel Gloria Palace, Bottová 1, + 421 55 625 73 27-28, fax: + 421 55 625 73 30, email: hotel@gloriapalac.sk – Zakwaterowanie w nowoczesnych pokojach jednoosobowych oraz pokoje dwuosobowe lub apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę i toaletę, kolorowy telewizor z 10 kanałami telewizji kablowej oraz telefon. Goście mają dostęp do Internetu w recepcji.
 • 6 Penzión Horse inn, Zvonárska 17, 040 01 Koszyce,+421 55 62 314 23, email: horseinn@horseinn.sk. ceny pokoi dwuosobowych w dni powszednie 65 €, w weekendy 52 €.
 • Penzión Slovakia, Orlia 6, 040 01 Koszyce, +421 55 728 98 20, e-mail: recepcia@penzionslovakia.sk. cena za pokój dwuosobowy 69 €.
 • 7 Penzión Villa Regia, Dominikánske námestie 3, 040 11 Koszyce, +421 55 643 21 02, e-mail: penzion@villaregia.sk.Cena pokoju dwuosobowego 65 €. – Rustykalny wystrój, dobra restauracja.
 • 8 Penzión Platz, Dominikanske namestie 23, 040 01 Koszyce, +421 55 622 34 50, +421 905 195 650 (telefon komórkowy), fax: +421 55 625 15 27, email: recepcia@penzionplatz.sk. Cena pokoju dwuosobowego 39 €. – 15 pokoi

Na peryferiach[edytuj]

 • 9 Hotel múza, Pri prachárni, 040 11 Košice (W pobliżu supermarketu Carrefour. Tramwaj 9 R2 przystanek Železníky križovatka, autobus 15 16 34 przystanek Blšák.) Cena pokoju dwuosobowego w dni powszednie 80 €, w weekendy 52 €. – Dekoracja w stylu pop-art.
 • 10 Hotel Bonaparte, Šebastovská 4, 040 17 Košice - Šebastovce (8 km od centrum miasta w kierunku Miszkolca. Pętla autobusowa 12.), +421 915 492 038 ( tel. komórkowy ), e-mail: hotel@hotelbonaparte.sk do opuszczenia pokoju przed godziną 11:00. Ceny pokoi dwuosobowych w dni powszednie 60 €, w weekendy 48 €.

Ekskluzywnie[edytuj]

Hotel Doubletree by Hilton wyznacza południowy kraniec głównej ulicy.
 • 11 City residence, Bačíkova 18, 040 01 Koszyce, +421 55 622 8601, fax: +421 55 799 9089, email: info@cityresidence.sk. od 89 € do € 119 dla 2 osób. – 8 mieszkań w centrum miasta.
 • 12 Doubletree by Hilton, Hlavna 1, +421 55 325 11 00 – Nowoczesne wyposażenie i serdeczne powitanie. Niedawno odnowiony hotel w centrum miasta.
 • 13 Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1 (Trolejbus 71 72), +421 55 795 11 00, email: info@hotel-yasmin.sk – 4-gwiazdkowy hotel nieco oddalony od historyczny deptak.
 • 14 Hotel Zlaty Dukat, Hlavná 16, 040 01 Koszyce, +421 55 727 93 33, fax: +421 55 727 93 44, email: hotel@hotelzlatydukat.sk. Ceny za pokój dwuosobowy w dni powszednie 99 €, weekendy 60 €. – Ten czterogwiazdkowy hotel oferuje luksusowe lokale. Muzeum szkła w obiektach hotelowych i specjałów gastronomicznych.
 • 15 Boutique Hotel Bristol, Orlia 3, +421 55 729 00 77, +421 55 729 00 78, fax: +421 55 729 00 79, email: info@hotelbristol.sk – Jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Koszycach, Termy.
 • 16 Hotel Bankov, Dolný Bankov 2, +421 55 63 245 22, fax: +421 55 63 245 40 – Elegancki 4-gwiazdkowy hotel w dobrym stylu z czarującą atmosferą w otoczeniu spokojnym . Najstarszy istniejący hotel na Słowacji.
 • 17 Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Koszyce, +421 55 720 3720, fax: +421 55 720 3727, email: ambassador@ambassador.sk. Pokój dwuosobowy od 90 €. – Wjazd na parking ulicą Kováčską.
 • 18 'Hotel Dália, Löfflerová 1, Koszyce, +421 55 799 43 21, email: hoteldalia@hoteldalia.sk. Ceny pokoi dwuosobowych od 95 €. – 37 pokoi i apartamentów.
 • 19 Hotel Maraton, Strojarenská 11/A, 040 01 Koszyce, +421 55 720 41 41, email: recepcia@hotelmaraton.sk – Luksusowy czterogwiazdkowy hotel butikowy.
 • 20 Golden Royal, Vodná 8, 040 01 Koszyce, +421 55 720 10 11, +421 0905 551 550 (telefon komórkowy), email: hotel@goldenroyal.sk – 24 luksusowe pokoje i apartamenty w cichej uliczce w centrum miasta.

Kontakt[edytuj]

Budynek poczty centralnej.
 • Poczta centralna, Poštová 20, 040 01 Koszyce, +421 55 6171300. 7:00 - 19:00
 • Poczta Košice 2, Thurzova 3, 040 02 Košice (W pobliżu dworca), + 421 055 6813200. 7:00 - 19:00
 • Poczta Košice 19, Trolejbusová 1, 040 19 Košice (W pasażu handlowym Tesco extra.), +421 55 6250090. 9:00 - 21:00 – To poczta jest najdłużej otwarta wieczorem.
 • Atinet, Trieda SNP 88 – dostęp do Internetu, gry, druk, sprzedaż i naprawa komputerów.

Bezpieczeństwo[edytuj]

Unikaj nocą parków i okolic dworca kolejowego. Nie bądź zbyt hojny dla bezdomnych i uważaj na zubożałych Cyganów, w tym dzieci, i nie zadawaj się z nimi. Zadzwoń pod numer 112, aby uzyskać pomoc medyczną, policję lub straż pożarną.

Zdrowie[edytuj]

 • 1 Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP 1 (przystanek tramwajowy 6 9: „Nová nemocnica”), +421 55 640 31 27 (sekretariat). 2 € do godz. dla obywateli Europy z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. – Oddział ratunkowy (Urgentný príjem) głównego szpitala miejskiego.
 • 2 Poliklinika Terasa, Toryská 1, 04011 Koszyce (tramwaj 6 9, trolejbus 71 72 N71 przystanek: „Magistrát mesta Košice”), +421 55 285 17 00. od 16:00 do 7:00 7 dni w tygodniu. 2 euro dla obywateli Europy posiadających europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. – Lekarz dyżurny nocny dla dorosłych i dzieci.
 • 3 Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca (terminal autobusów 20 26 52 54.), +421 55 7234 111 – Szpital Košice-Šaca to prywatny szpital o dobrej reputacji w okolicy. Honoraria lekarzy są często wyższe niż w placówkach publicznych.

Informacje turystyczne[edytuj]

Biura informacji turystycznej[edytuj]

 • 18 Oficjalne Biuro Turystyczne Hlavná 59 (w centrum miasta), +421 55 625 8888, email: info@visitkosice.eu – Dostarcza kompleksowych informacji o mieście jako destynacji, pakiety wycieczek po mieście i wskazówki dotyczące zwiedzania okolicy. Mogą oni skontaktować Cię z oficjalnymi przewodnikami miejskimi mówiącymi różnymi językami. Personel jest pomocny, pomoże uczynić pobyt w Koszycach łatwiejszym, przyjemniejszym w skrócie. Sklep z pamiątkami.
 • 19 MiC Košice Hlavná 32 (naprzeciwko głównego wejścia do katedry), +421 911484337, email: info@MiCKOSICE.sk, pon.-pt.: 9:00 - 19:00, sob.: 9:00 - 15:00 – MiC to kolejne centrum informacyjne. Jest to prywatna instytucja, która może udzielić informacji o mieście i oficjalnych przewodnikach po Koszycach i regionie. Dostępni są przewodnicy mówiący po angielsku, niemiecku, węgiersku, francusku, rosyjsku, hiszpańsku, polsku i włosku. Sprzedają również bilety na różne koncerty i większość wydarzeń sportowych, takich jak mecze hokeja na lodzie. Sklep z pamiątkami.

Konsulaty[edytuj]

 • Niemcy, Timonova 27, 040 01 Koszyce, +421 55 625 0102, +421 903 602 869 (telefon komórkowy) – Konsulat Honorowy.
 • Hiszpania, Hutnícka 1, 040 01 Koszyce, +421 55 799 79 90 – Konsulat Honorowy.
 • Francja, Hlavná 68 (część B, 2. piętro), 040 01 Koszyce, +421 55 62 57 159, +421 907 921 365 ( komórkowy tel.), e-mail: Alliancefr.kosice@yahoo.fr. pon.-czw.: 13:00-18:15 – Alliance française.
 • Węgry, Hlavná 67, 040 01 Koszyce, +421 55 728 20 21, faks: +421 55 728 20 23 – Konsulat Generalny.
 • Łotwa, Krmanová 1, 040 01 Koszyce, +421 907 943 726 – Konsulat Honorowy
 • Mongolia, Narodná tryda 56, 040 01 Koszyce, +421 905 601 460 (telefon komórkowy) – Konsulat Honorowy.
 • Rosja, Štúrova 7, 040 01 Koszyce, +421 55 694 17 37 – Konsulat Honorowy.
 • Serbia, Jesenského 12, 040 01 Koszyce, +421 905 966 ​​​​649 (telefon komórkowy) – Konsulat Honorowy.
 • Turcja, Mlynská 2, 040 01 Koszyce, +421 55 622 00 23, +421 905 482 140 (telefon komórkowy) – Konsulat honorowy.

Gdzie dalej[edytuj]

Na Słowacji[edytuj]

Jaskinia Jasov, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Z Koszyc można wybrać się na jednodniową wycieczkę w dowolne miejsce we wschodniej Słowacji, w tym do głównych miejsc we wschodniej Słowacji, takich jak Tatry Wysokie, miasta Bardejov i Levoča wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zamek warowny Spišské Podhradie wpisany na listę wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i niewątpliwie największe i najpiękniejsze ruiny na Słowacji oraz drewniane kościoły północno-wschodniej Słowacji, z których część została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Do wymienionych miejsc, nieco bliżej, można dojechać komunikacją miejską bez przesiadek w godzinę.

 • Preszów (35 km na północ, autobusy i pociągi bardzo regularnie). – Trzecie miasto Słowacji, centrum ma strukturę porównywalną do Koszyc z długą główną ulicą poszerzoną na poziomie kościoła.
 • Herľany (26 km na północny wschód, autobus z dworca autobusowego.) – Mała wioska Slanské vrchy, gejzer i możliwości uprawiania turystyki pieszej. (
 • Slanec (28 km na wschód, autobus z dworca autobusowego.) – Zamek obronny, możliwość uprawiania turystyki pieszej w Slanské vrchy, masyw wulkaniczny porośnięty lasem bukowym.
 • Słowacki region winiarski Tokaju (tokajská vinohradnícka oblasť) (58 km na południowy wschód, pociąg do Čierna nad Tisou lub autobus do Malá Trňa.) – Mały region winiarski składający się z 7 wiosek produkujących białe wino o międzynarodowej renomie.
 • Turňa nad Bodvou (36 km na południowy zachód, autobusy i pociągi) – Kanion Doliny Zadielskiej i ruiny zamku warownego.
 • Krásnohorské Podhradie (63 km na południowy zachód, autobus z dworca autobusowego) – zamek i mauzoleum.
 • Jasov (27 km na zachód, autobus z dworca autobusowego.) – Klasztor i jaskinie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Bukovec (10 km na zachód, autobus z dworca autobusowego.) – Małe sztuczne jezioro z plażą i bufetem, możliwość uprawiania turystyki pieszej.
 • Zlatá Idka (23 km na zachód, autobus z dworca autobusowego.) – Mała wioska w masywie Volovské vrchy, stoki narciarskie.
 • Gelnica (42 km na północny zachód, autobus z dworca autobusowego i codziennie bezpośredni pociąg z przesiadką w Margecany.) – Dawne miasto górnicze w sercu masywu Volovské vrchy. Muzeum Górnictwa.

Na Węgrzech[edytuj]

Miejsca docelowe na Węgrzech są dość trudno dostępne środkami transportu publicznego. Zmotoryzowani lub rowerowi turyści mogą odwiedzić wioski masywu Zempléni-hegység i winnice Tokaju oraz inne miejsca w północnych Węgrzech.

Transportem publicznym, przy odrobinie spaceru, można rozważyć następujące wycieczki:

 • Füzér (37 km na południowy wschód.) – Wioska zwieńczona zamkiem i najbardziej wysuniętym na północ punktem oraz jednym z najwyższych punktów na Węgrzech.
 • Hollóháza (29 km na południowy wschód. Autobus do Skároš przed granicą 7 km od Hollóháza.) – fabryka porcelany od 1777 r., muzeum porcelany.
 • Sátoraljaújhely (57 km na południowy-wschód. Pociągiem do Slovenské Nové Mesto.) – Dawna stolica prowincji w bezpośrednim sąsiedztwie winnic tokajskich.Geographical Coordinates