Powiat bełchatowski

Z Wikipodróży
Powiat bełchatowski

Położenie na mapie województwa

Powiat bełchatowski – powiat w Polsce w południowej części województwa łódzkiego, utworzony (a właściwie reaktywowany, bo 1 stycznia 1956 r. został powołany w ówczesnym województwie łódzkim i istniał do 1 czerwca 1975 r.) w ramach reformy administracyjnej w 1999 r., z siedzibą w Bełchatowie.
Powiat bełchatowski leży na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji północ – południe i wschód – zachód.
Przez powiat prowadzą drogi krajowe: 8 relacji WarszawaWrocław, 12 Kalisz – Piotrków Tybunalski – RadomLubelszczyzna oraz drogi wojewódzkie: 480 Sieradz – Szczerców, 483 Łask – Nowa Brzeźnica, 484 Buczek – Kamieńsk, 485 Pabianice – Bełchatów.

Powiat ma powierzchnię 967,57 km², co stanowi 5,31% powierzchni województwa łódzkiego. Powiat wg stanu na 30 czerwca 2009 r. zamieszkuje ponad 113 000 ludzi w tym w miastach 33928 mężczyzn i 35480 kobiet, na wsiach 21536 mężczyzn i 22151 kobiet. Według stanu na 30 czerwca 2012 r. powiat liczy ogółem 113 019 mieszkańców, w tym 57 458 kobiet i 55 561 mężczyzn, w miastach ogółem mieszka 67 968 osób, w tym 34 689 kobiet i 33 279 mężczyzn; na wsiach ogółem 45 051 osób, w tym 22 769 kobiet i 22 282 mężczyzn.

Kościół w Wygiełzowie drewniany o konstrukcji zrębowej, orientowany, jednonawowy z 1844 r.

Administracyjnie dzieli się na gminę miejską Bełchatów, gminę miejsko– wiejską Zelów oraz 6 gmin wiejskich – Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców. Położony jest na południe od centrum województwa łódzkiego na granicy między Niziną Południowowielkopolską (Kotlina Szczercowska) i Niziną Zachodniomazowiecką (Wysoczyzną Bełchatowska należąca do Wzniesień Południowomazowieckich).

Powiaty sąsiadujące z powiatem bełchatowskim to:

Obszar powiatu odwadnia Widawka z dopływami Grabią, Krasówką i Pilsią. 30% powierzchni zajmują lasy, przeważnie zbiorowiska borowe, a w kotlinie w sąsiedztwie dolin rzecznych olsy – lasy bagienne. W wielu miejscach występują torfowiska oraz wydmy śródlądowe.

Rezerwat leśny „Łuszczanowice" chroni fragment starodrzewu jodłowego, na granicy naturalnego zasięgu jodły. Miejsce bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym to Święte Ługi, kompleksy bagien i torfowisk ze śródleśnymi stawami. Rośnie tu wiele chronionych gatunków roślin. Stawy i bagna są ostoją ptactwa wodnego i stanowią jedno z najciekawszych miejsc Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto w powiecie znajdują się obszary chronionego krajobrazu Borowej Góry i Chrząstawsko–Widawski.

Przez teren powiatu przebiega znakowany Szlak polskich umocnień wojskowych z 1939 r. Pieszo–rowerowa trasa o długości 75 km łączy 17 schronów bojowych na linii obrony Widawki.

Faustynów – schrony Armii Łódź z 1939 r.