Powiat piotrkowski

Z Wikipodróży
Powiat piotrkowski na mapie województwa łódzkiego

Powiat piotrkowski w obecnych granicach został utworzony w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, ma charakter rolniczy. Powierzchnia powiatu wynosi 1429 km², stanowi 7,84% powierzchni województwa, liczba ludności 90 400 (63 os. na km²) w tym w miastach 6360 – 7%. Siedzibą władz powiatowych jest Piotrków Trybunalski (powiat grodzki).

W skład powiatu wchodzą gminy miejsko-wiejskie Sulejów i Wolbórz oraz wiejskie Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Wolbórz.
Największe z nich to: Sulejów 188 km², 15750 ludności, Wola Krzysztoporska 170 km², 11600 mieszkańców i Rozprza 163 km², 12100 mieszkańców.

Krzyżują się tutaj ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne droga nr 1 Gdańsk – Katowice, droga szybkiego ruchu nr 8 Warszawa – Piotrków – Wrocław. Przez powiat poprowadzono w XIX w. kolej żelazną warszawsko-wiedeńską.

Lasy w powiecie koncentrują się południowo-wschodniej jego części i stanowią 23,9% powierzchni.

Najbardziej atrakcyjne tereny rekreacyjne są położone we wschodniej części powiatu: nad Zalewem Sulejowskim, wzdłuż malowniczej doliny Pilicy, nad Zbiornikiem Cieszanowice oraz nad rzekami Czarną i Luciążą. Na terenie powiatu znajduje się Sulejowski Park Krajobrazowy oraz kilka rezerwatów przyrody m.in. Diabla Góra, Jaksonek, Jawora, Las Jabłoniowy, Wielkopole.

Najbardziej znaną atrakcją turystyczną powiatu jest romańskie opactwo cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu.
Znane są inne miejscowości np. Bogusławice ze stadniną koni, Bąkowa Góra, Majkowice, Witów czy Wolbórz.
Przez teren powiatu przebiegają liczne szlaki turystyczne w tym „Łódzka Magistrala Rowerowa” oraz „Szlak Wodny Rzeki Pilicy”.