Powiat skierniewicki

Z Wikipodróży
Położenie na mapie województwa

Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż są miastem na prawach powiatu, tj. stanowią osobny powiat same w sobie.

Położony na terenie Równiny Łowicko-Błońskiej, Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Rawskiej. Powierzchnia powiatu liczy 755 km².
Powiat tworzą gminy wiejskie: Bolimów Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice i Słupia.

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. powiat liczy ogółem 38 252 mieszkańców (co stanowi 15,13% mieszkańców województwa tj. 2 528 632)
Cały powiat skierniewicki 38 252, 18 963, 19 289, – – – 38 252, 18 963, 19 289

  • gm.w. Bolimów 4 098, 1 999, 2 099, – – – 4 098, 1 999, 2 099
  • gm.w. Głuchów 5 915, 2 918, 2 997, – – – 5 915, 2 918, 2 997
  • gm.w. Godzianów 2 628, 1 320, 1 308, – – – 2 628, 1 320, 1 308
  • gm.w. Kowiesy 2 978, 1 488, 1 490, – – – 2 978, 1 488, 1 490
  • gm.w. Lipce Reymontowskie 3 315, 1 596, 1 719, – – – 3 315, 1 596, 1 719
  • gm.w. Maków 6 010, 2 991, 3 019 – – – 6 010, 2 991, 3 019
  • gm.w. Nowy Kawęczyn 3 342, 1 694, 1 648 – – – 3 342, 1 694, 1 648
  • gm.w. Skierniewice 7 270, 3 616, 3 654 – – – 7 270, 3 616, 3 654
  • gm.w. Słupia 2 696, 1 341, 1 355, – – – 2 696, 1 341, 1 355

Liczby oznaczają: ogółem, mężczyźni, kobiety; miasta ogółem, mężczyźni, kobiety; wieś ogółem, mężczyźni, kobiety.

W gospodarce rolnej dominuje specjalizacja gospodarstw rolniczo-warzywniczych, sadowniczych, hodowli żywca wieprzowego, produkcji mleczarskiej, upraw ziół.
Użytki rolne stanowią 73% powierzchni, w tym 3,5% to uprawy sadownicze. W Skierniewicach funkcjonuje Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. prof. Szczepana Pieniążka - największe w Polsce centrum badawcze w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych.
Lesistość wynosi 19,5% - w pn.-wsch. części powiatu zachowały się pozostałość dawnej Puszczy Bolimowskiej i Puszczy Mariańskiej, które od 1986 r. chroni Bolimowski Park Krajobrazowy.
W powiecie znajduje się kilka rezerwatów przyrody m.in rezerwat przyrody Ruda Chlebacz.

Ciekawą miejscowością jest Głuchów (powiat skierniewicki) – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Głuchów. W Głuchowie znajduje się stacja zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. Linia Łączy Głuchów z Rogowem oraz Rawą Mazowiecką i jeżdżą nią w sezonie pociągi turystyczne. We wsi stoi późnobarokowy kościół parafialny pw. św. Wacława wzniesiony w 1786 r. z dwuwieżową fasadą, neogotycką dzwonnicą z 1821 r. i neoklasycystyczną plebanią z 1824 r. Ok. 5 km na południe przepływa rzeka Rawka której koryto i dolina od źródeł do ujścia (długość ok. 97 km) podlega ochronie jako Rezerwat przyrody Rawka.

Przez powiat skierniewicki przebiegają liczne szlaki turystyczne, w tym m.in. szlaki rowerowe „Starych dworków okolic Skierniewic” i szlak „Śladami Reymonta” oraz Łódzki Szlak Konny.
www.Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.pl