Rezerwat przyrody Rawka

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Rawka – rezerwat w Polsce, we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim i mazowieckim, od Starej Rawy do Bolimowa na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje koryto rzeki Rawki od źródeł po ujście do Bzury (ok. 97 km), a także dolne odcinki dopływów, starorzecza oraz pasy gruntów przylegające do brzegów o szerokości 10 m.

Położenie: Część rezerwatu leży we wschodniej części województwa łódzkiego w mezoregionach: Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyzna Rawska, Równina Łowicko-Błońska.

Współrzędne geograficzne: 51°51′54,13″N 20°17′50,73″E

Powierzchnia: 487 ha. Rok utworzenia: 1983

Rawka w Nowym Dworze
Rawka w Dolecku

Ochronie podlega - koryto i dolina rzeki Rawki od źródeł do ujścia (długość ok. 97 km). Rawka jest typowym przykładem rzeki nizinnej średniej wielkości o charakterze naturalnym (liczne meandry, starorzecza, głęboko wcięte wąwozy i szeroko rozkładające się równiny nadbrzeżne). Z tak zachowanym ciekiem wiąże się także występowanie bardzo bogatej flory. Jest to największy obszarowo rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

Wśród gatunków roślin chronionych występuje m.in. widłak wroniec, goździk pyszny, listera jajowata, wielosił błękitny, centuria pospolita.

Spotkamy też wielu przedstawicieli fauny: zimorodek, bocian czarny, żuraw, łabędź niemy, brodziec samotny remiz, a także bobry, których populacja ciągle się powiększa.

Geographical Coordinates