Przejdź do zawartości

Rezerwat przyrody Ruda Chlebacz

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Ruda Chlebacz – rezerwat leśny położony w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice, w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Współrzędne geograficzne: 51°59′22″N 20°12′25″E

Rezerwat ma powierzchnię 12,58 ha. Został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r.

Tablica informacyjna rezerwatu

Ochronie podlega fragment starego lasu olszowego ze stanowiskiem widłaka wrońca. Rezerwat zajmuje fragment dawnego starorzecza Rawki, wraz ze skarpą, tworzące półkoliste obniżenie, wcięte w poziom wysoczyzny, wypełnione torfem i zasilane wodami sączącymi się spod wysoczyzny.

Rezerwat porastają: ols porzeczkowy oraz łęg. Są to wielowarstwowe, bogate w gatunki lasy, których drzewostan buduje ponad 100-letnia olsza czarna z domieszką dębu szypułkowego, osiki, brzozy i sosny. Pnie wielu drzew oplatają chmiel zwyczajny lub psianka słodkogórz.

Do najcenniejszych roślin należy wroniec widlasty - roślina górska.

Faunę reprezentują m.in. rzadkie gatunki płazów i kilkadziesiąt gatunków ptaków lęgowych (np. drozd, dzięcioł, muchołówka, świstunka) i kilka gatunków ssaków.

Geographical Coordinates