Przejdź do zawartości

Rezerwat przyrody Jaksonek

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody „Jaksonek” leży w gminie Aleksandrów w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim, w Polsce, w mezoregionie Wzgórza Opoczyńskie niedaleko Sulejowa. Utworzony został 18 maja 1984 r. i ma powierzchnię 26,9 ha.
Współrzędne geograficzne: 51°20′00″N 19°55′50″E
Rezerwat utworzono w celu ochrony stanowiska zimoziołu północnego oraz zbiorowiska leśnego o charakterze naturalnym. W rezerwacie, na skraju doliny Pilicy, znajduje się jedno z najdalej na południe wysuniętych miejsc występowania zimoziołu północnego w naszym kraju.
Jest to bogaty florystycznie, widny las dębowy. W rezerwacie wyodrębniono 5 zbiorowisk leśnych: świetlistą dąbrowę, grąd subkontynentalny, sosnowo-dębowy bór mieszany oraz sosnowy bór świeży i sosnowy bór suchy.
Odnotowano tu stanowiska wielu gatunków chronionych i rzadkich, m.in.: naparstnicy zwyczajnej, lilii złotogłów, orlika pospolitego, pięciornika białego, owsicy spłaszczonej, przytuli okrągłolistnej i groszka czerniejącego.
Ochrona w rezerwacie jest częściowa.
Rezerwat znajduje się w Sulejowskim Parku Krajobrazowym wchodzącym w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
Niespełna 6 km na północ rozciąga się Zalew Sulejowski.


Geographical Coordinates