Rezerwat przyrody Jawora

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Jawora – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno, w miejscowości Bąkowa Góra.

Zajmuje powierzchnię 87,99 ha i został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 12 sierpnia 1987 r.

Rezerwat znajduje się w Sulejowskim Parku Krajobrazowym wchodzącym w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Współrzędne geograficzne: 51°09′40″N 19°49′50″E

Rezerwat położony jest na północnym stoku wzgórza zbudowanego z piaskowca kredowego, którego wysokość wynosi 282 m n.p.m.

Przedmiotem ochrony jest wyżynny las liściasty i mieszany. Celem ochrony jest zachowanie ginących zbiorowisk lasu łęgowego podgórskiego oraz zachowanie stanowisk rzadkich na niżu gatunków roślin leśnych m.in. młaki niskoturzycowej.

Rosną tu lasy m.in.: ols, łęg, grąd subkontynentalny, świetlista dąbrowa, sosnowo-dębowy bór mieszany, sosnowe bory: świeży, wilgotny i suchy.

Rosną tutaj cenne gatunki roślin m.in.: zimoziół północny, parzydło leśne, buławnik wielkokwiatowy, pełnik europejski i widłak wroniec. Wśród roślinności nieleśnej na szczególną uwagę zasługują: zbiorowisko z kozłkiem dwupiennym oraz zbiorowiska turzyc: dzióbkowatej, prosowej i sztywnej.

Rezerwat o charakterze częściowym.


Geographical Coordinates