Rezerwat przyrody Wielkopole

Z Wikipodróży

Utworzony 18 maja 1984 rezerwat przyrody florystyczny leśny „Wielkopole”, ma powierzchnię 42,08 ha i leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno, w mezoregionie Równina Piotrkowska.
Współrzędne geograficzne: 51°12′38″N 19°51′16″E
Celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego drzewostanu jodłowego, występującego w sąsiedztwie północnej granicy zasięgu jodły, z rzadkimi gatunkami roślin w runie. Roślinność rezerwatu stanowi: mieszany bór jodłowy, grąd subkontynentalny, łęg, ols torfowcowy oraz niewielka powierzchnia łąki trzęślicowej. Najstarsze jodły osiągnęły wiek 140 lat i dorastają do 40 m wysokości. W drzewostanach zachowało się też sporo starych świerków, dębów, jaworów oraz olsz czarnych.
Flora liczy ponad 260 gatunków roślin, w tym około 30 gatunków mszaków.
Z gatunków chronionych występują tu m.in.: wroniec widlasty i kokoryczka okółkowa oraz podkolan biały. Z rzadkich regionalnie roślin odnotowano tu: turzycę Oedera, turzycę Hartmanna.
Ochrona w rezerwacie częściowa.
Rezerwat znajduje się w Sulejowskim Parku Krajobrazowym wchodzącym w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Geographical Coordinates