Województwo zachodniopomorskie

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo zachodniopomorskie
Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie
Lokalizacja
Herb
Flaga
Główne informacje
Stolica Szczecin
Powierzchnia 22 892,5
Liczba ludności 1 701 030 (2018)

Województwo zachodniopomorskie – położone jest w północno-zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami oraz trzema innymi województwami: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Powierzchnia województwa zachodniopomorskiego to 22 892 km², a liczba mieszkańców ok. 1,71 mln. Dzieli się na 18 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu.

Stolicą województwa jest Szczecin.

Charakterystyka[edytuj]

Geografia[edytuj]

Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim. Według danych z 1 stycznia 2014, powierzchnia województwa wynosi 22 892,48 km². Obszar ten obejmuje morskie wody wewnętrzne polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz akweny wokół cieśnin: Dziwny i Świny, które są częściami Morza Bałtyckiego. Północną granicę województwa stanowi wyznaczona linia brzegowa nad Zatoką Pomorską i dalszą częścią Bałtyku – długość tej granicy wynosi 185 km.

Większą część województwa obejmuje historyczne Pomorze Zachodnie. Południowe części należały dawniej do Wielkopolski i Nowej Marchii, dawniej ziemi lubuskiej. Tereny województwa należały następnie do prowincji Pomorze. W 1946 roku na większości obecnego obszaru znajdowało się województwo szczecińskie, które w 1950 roku podzielono na mniejsze woj. szczecińskie i woj. koszalińskie.

Flora i fauna[edytuj]

Roślinność[edytuj]

Flora województwa zaczęła odradzać się po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego w postaci bezdrzewnej tundry z krzewami. Wraz z końcem plejstocenu ocieplił się klimat, tworząc warunki do rozwoju drzew, przede wszystkim brzozy omszonej, oraz roślinności stepowej. Holocen rozpoczął się okresem preborealnym, w którym pojawiły się zwarte lasy sosnowo-brzozowe, stopniowo uzupełniane przez wiąz, olszę i jesion. W ciepłym i wilgotnym okresie borealnym skład gatunkowy lasów uzupełniła leszczyna. Z czasem pojawiły się lipy i dęby. Intensywny rozwój dąbrów, a także olsów i łęgów, przypadł na okres atlantycki. W suchszym okresie subborealnym rozprzestrzenił się buk, jednocześnie spadł udział wiązu i lipy. Na współczesny charakter krajobrazów leśnych pojezierza znaczący wpływ miało ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu w okresie subatlantyckim oraz intensywny rozwój osadnictwa, a z nim postępujące na dużą skalę wylesianie. To także rezultat migracji gatunków i ich przystosowywania się do zmiennych warunków klimatycznych. Część występujących na Pojezierzu Zachodniopomorskim gatunków roślin pochodzi jeszcze z okresu lodowcowego – są to relikty glacjalne. Najdogodniejsze warunki do rozwoju tych roślin stwarzają obszary torfowiskowe, w tym mszary i bory bagienne, gdzie przetrwały m.in. widłoząb Bergera, turzyca torfowa, turzyca strunowa, wełnianeczka alpejska, chamedafne północna, bażyna czarna, żurawina drobnoowocowa, zbiorowiska mszysto-turzycowe kwaśnych torfowisk niskich m.in. z gwiazdnicą grubolistną, wielosiłem błękitnym, brzozą niską oraz jeziorka torfowe, gdzie zachowały się grążel drobny i jeżogłówka pokrewna.

Świat zwierzęcy[edytuj]

Fauna Pojezierza Zachodniopomorskiego ma charakter napływowy, związany z migracją i osiedlaniem się gatunków w okresie po ustąpieniu lądolodu. Są to głównie przedstawiciele typowi dla Niziny Środkowoeuropejskiej, uzupełnieni o gatunki zachodnioeuropejskie, atlantyckie oraz wschodnioeuropejskie, występują także nieliczne gatunki charakterystyczne dla Europy południowej i północnej. Region, w którym położone jest pojezierze, podobnie jak większość nizinnej części Polski, w zoogeografii określany jest przejściowym. Potwierdzeniem przejściowości makroregionu są m.in. obserwacje słowika rdzawego docierającego do Polski z zachodu i słowika szarego przylatującego ze wschodu. Dodatkowo świat zwierzęcy uzupełniają gatunki obce, których rozprzestrzenianie się ma różne skutki. Niekorzystnie ocenia się obecność m.in. raka pręgowatego, którego ekspansja jest głównym powodem zanikania w wodach Polski północnej raka szlachetnego. Co ciekawe w województwie zachodniopomorskim można spotkać wymarłego dropia stepowego, którego osobniki cyklicznie przybywają tu na łowy.

Klimat[edytuj]

Klimat województwa charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. Wynika to ze ścierania się na tym obszarze klimatu morskiego z klimatem lądowym oraz z wpływu czynników lokalnych na ukształtowanie się zjawisk pogodowych. Północna i zachodnia część województwa ma typowe cechy klimatu morskiego. W miarę oddalania się od morza i w kierunku wschodnim zaznaczają się stopniowo cechy klimatu kontynentalnego. Charakterystyczną cechą klimatu jest wzrost opadów w rejonach najwyższych wzniesień Pojezierza. Średnia roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 650–800 mm. W obrębie poszczególnych obszarów występuje duża zmienność klimatu (mikroklimat), uwarunkowana cechami środowiska jak położenie (w pobliżu morza, jeziora, dużych rzek), ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru (lasy, łąki, zabudowa), rzeźba terenu (pradoliny, wzniesienia).

Historia[edytuj]

Dojazd[edytuj]

Województwo zachodniopomorskie od północy graniczy z Morzem Bałtyckim, a od zachodu z Niemcami. Daje to dodatkowe możliwości spędzenia czasu nad wodą, albo na wycieczce za granicą. Tutaj przecinają się najważniejsze szlaki komunikacyjne kontynentu. Ponadto położenie województwa idealnie wpływa na rozwój transportu promowego (promy wypływają ze Świnoujścia, Kołobrzegu i Łeby).

W województwie zachodniopomorskim znajduje się 1 lotnisko pasażerskie. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (kod IATA: SZZ) położony jest 46 km na północny wschód od centrum Szczecina, w pobliżu drogi ekspresowej S6. Można stąd dolecieć do Warszawy, Krakowa, Londynu, Liverpoolu, Dublina, Sztokholmu, Kopenhagi, Oslo, Bergen i Aten. Lotnisko ma dogodne połączenia kolejowe do Szczecina (m.in. Szczecin Główny i Szczecin Dąbie), Goleniowa, Gryfic i Kołobrzegu.

Publiczny transport kolejowy w województwie obsługuje firma POLREGIO, Przewozy Regionalne i kilka mniejszych przewoźników. Komunikacja kolejowa tak jak drogowa jest dobrze zorganizowana, poza regionami słabo zaludnionymi.

Powiaty[edytuj]

Powiaty w województwie zachodniopomorskim

Na terenie województwa zachodniopomorskiego są następujące powiaty:

Miasta na prawach powiatu[edytuj]

Powiaty[edytuj]

Ciekawe miejsca[edytuj]

Transport[edytuj]

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje duża liczba przewoźników umożliwiających dotarcie w niemal każdy jego region. Ze względu na infrastrukturę województwa Zachodniopomorskiego głównym środkiem transportu jest transport drogowy.

Noclegi[edytuj]

Wyjazd[edytuj]

Gastronomia[edytuj]

Warto zobaczyć[edytuj]Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: [1] opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0