Wierzenica

Z Wikipodróży

Wierzenica – wieś sołecka w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Swarzędz, na prawym brzegu rzeki Głównej, na pn. wsch. od Swarzędza.

Tabliczka z nazwą miejscowości

Informacje[edytuj]

W latach 1975–1998 wieś położona była w dawnym województwie poznańskim.

Współrzędne geograficzne: 52°27′42″N, 17°04′05″E

W 2007 r. wieś liczyła 261 mieszkańców.

Historia[edytuj]

Wieś wzmiankowana w 1153 r. Mieszkał tu August Cieszkowski (1814-1894), działacz narodowy i społeczny, współtwórca i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W Wierzenicy gościł kilkakrotnie zaprzyjaźniony z A. Cieszkowskim poeta Zygmunt Krasiński.

Zabytki[edytuj]

  • Dawna szachulcowa karczma z XVIII w., nieco dalej Żalnik - wzgórze z cmentarzyskiem z V w. p.n.e.
Zabytkowa karczma przy drodze do Wierzonki
  • Kościół parafialny pw. św. Mikołaja - drewniany, z 2. połowy XVI w., później przebudowany. Kryty gontem, wieża z cebulastym hełmem. Barokowe wyposażenie kościoła (ołtarze, ambona, chrzcielnica) z XVII i XVIII w., w ołtarzu głównym obraz MB z Dzieciątkiem (1636 r.). Na pn. ścianie pomnik nagrobny Augusta Cieszkowskiego w formie brązowych drzwi, autorstwa poety i rzeźbiarza Teofila Lenartowicza. Na pionowej listwie, znajdującej się między skrzydłami drzwi, zilustrowano sceny modlitwy Ojcze nasz (taki tytuł nosi też główne dzieło filozoficzne A. Cieszkowskiego). Marmurowe popiersie Cieszkowskiego jest dziełem Antoniego Madeyskiego, znanego z sarkofagów królewskich na Wawelu.
Geographical Coordinates