Powiat poznański

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat poznański – powiat położony w zachodniej Polsce, w centralnej części województwa wielkopolskiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Tworzy go 17 gmin otaczających miasto Poznań. Jest to największy pod względem powierzchni powiat w województwie wielkopolskim (1 900 km²), a nawet w kraju, a także powiat ziemski o najwyższej liczbie ludności w Polsce – 344 700 mieszkańców. Spośród wielkopolskich powiatów (nie wliczając miast na prawach powiatu) wyróżnia go także najwyższa gęstość zaludnienia na 1 km² – 181 osób. W miastach mieszka 132 380 (38,4%) – oznacza to, że większość ludności tego obszaru (61,6%) mieszka na wsi. Wiele podpoznańskich miejscowości, mimo że nie posiada praw miejskich, zamieszkiwane jest często nawet przez 4-7 000 osób. Pod koniec 2012 r. powiat poznański zamieszkiwało 344 700 osób – zbliżoną liczbę mieszkańców posiadały takie miasta, jak Białystok (294,9 tys.), Bydgoszcz (361,2 tys.), Katowice (307,2 tys.) i Lublin (347,7 tys.).

Siedzibą władz powiatu jest Poznań (stolica województwa i miasto na prawach powiatu), mimo że sam do niego nie należy.

Gminy miejskie: Luboń i Puszczykowo

Gminy miejsko-wiejskie: Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz,

Gminy wiejskie: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.

Miasta: Luboń (30 297 mieszkańców , Puszczykowo, Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina (12 941 mieszkańców), Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz (31 100 mieszkańców).

Wieś Koziegłowy liczy 11 440 mieszkańców (dane ludności dotyczą stanu na 31 grudnia 2012 r.).

Powierzchnia powiatu wynosi 189 995 ha (1 899,95 km²). Użytki rolne zajmują 48,0% obszaru (91 270 ha), lasy – 22,0% (41 737 ha), a tereny zurbanizowane – 16,1% (30 655 ha). Łączny udział obszarów objętych różnymi formami ochrony (parki narodowe i parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne) w ogólnej powierzchni powiatu wynosi 28,0% (53 202 ha). Lasy zajmują 22% powierzchni, największe kompleksy leśne to Wielkopolski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe: Rogaliński, Puszcza Zielonka i Promno. Na terenie powiatu jest 13 rezerwatów przyrody.

Powiat położony jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, na terenie Pojezierza Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, Równiny Wrzesińskiej i Poznańskiego Przełomu Warty. W rzeźbie terenu występuje bogactwo form polodowcowych: na północ od Poznania ciąg pagórków morenowych z najwyższym wzniesieniem Dziewicza Góra (143 m n.p.m.). Osią hydrograficzną jest Warta, do której wpływają: Cybina, Główna, Kanał Mosiński i Kopia. Wśród licznych jezior największe jest Jezioro Strykowskie (305 ha). Znajduje się tu wiele zabytków i muzeów, m.in. w Kórniku i Rogalinie. 17 gmin powiatu otacza miasto Poznań, leżące na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych i krajowych szlaków komunikacyjnych. Powiat przecina autostrada A2 Warszawa-Berlin, drogi krajowe: nr 5 Wrocław-Bydgoszcz, nr 11 Katowice-Koszalin, nr 32 Stęszew-Zielona Góra i nr 92 Warszawa-Słubice.

Przez powiat przebiega też 9 linii kolejowych, krzyżujących się w Poznaniu.

Powiat poznański to znaczący obszar pod względem gospodarczym i inwestycyjnym. Działalność firm obejmuje centra logistyczne, produkcję przemysłową, a także przetwórstwo rolne. Ośrodkami gospodarczymi są szczególnie miejscowości położone przy głównych szosach, m.in. Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Suchy Las.