Strońsko

Z Wikipodróży
Strońsko

Strońsko – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice.

Współrzędne geograficzne: 51°33′N 18°52′E

Wieś położona na północnych obrzeżach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w odległości 12 km na południowy wschód od Sieradza, na wysokiej, prawobrzeżnej krawędzi pradoliny Warty, skąd roztacza się rozległy widok na Kotlinę Sieradzką.

Wieś pięknie położona na prawym, wysokim (30 m) zboczu doliny Warty. Z drogi wspaniały widok na Strońsko z górującym nad wsią kościołem, na Sieradz oraz na dolinę i rzekę Wartę. Osiedla po obu stronach rzeki ulokowały się na zboczach doliny, zaś jej dno, szerokie 3–5 km pokrywają pola, łąki, pastwiska z zaroślami olszowymi. Warta płynie szerokimi zakolami wśród piaszczystych brzegów.

We wsi resztki parku dworskiego ze starym jesionem o krótkim, grubym pniu. Na stromym zboczu widzimy sady śliwowe.

Na cmentarzu obelisk ku czci żołnierzy Armii „Łódź” których 280 poległo tu na początku II wojny światowej we wrześniu 1939 r. i których groby znajdują się na cmentarzu. Także grób zmarłego po wojnie w Londynie gen. br. Bronisława Laliczyńskiego dowódcy w 1939 r. 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc. W okolicy zachowały się bunkry i umocnienia z czasów II wojny światowej. W pierwszy weekend września oglądać można historyczną rekonstrukcję walk na linii Strońsko-Beleń-Zagórzyce, które tutaj we wrześniu 1939 r. toczyły wojska polskie z nacierającymi hitlerowcami.

W 1873 r. Edmund Stawiski z Podłężyc na terenie przykościelnym odkrył cmentarzysko kultury pomorskiej. Znalazł tu także interesujące materiały kultury polskiej w postaci kafli.

Późnoromański kościół XIII w. w Strońsku

Na listę zabytków prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa wpisane są:

  • kościół parafialny pw. św. Urszuli, 1 poł. XIII w., XVIII w., nr rej.: 69-IV-17 z 9.09.1949 oraz 49 z 21.07.1967
  • kaplica cmentarna, pocz. XIX w., nr rej.: 74-IV-22 z 9.09.1949 oraz 50 z 20.07.1967

W Strońsku znajduje się jeden z najstarszych obiektów zabytkowych województwa łódzkiego. Jest nim romański ceglany kościół pw. św Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, z 1 poł. XIII w. – w części najstarszej obejmującej prezbiterium i część nawy. Przebudowany w latach 1458, 1600 i 1726, kaplicę i wieżę dobudowano w XX w. Elementy stylu romańskiego są najlepiej widoczne na zewnętrznej stronie prezbiterium i części nawy, gdzie zachowała się romańska faktura murów oraz dwa zamknięte półkoliście okna. Ściana absydialna posiada fryz arkadowy z cegieł oraz półokrągłe okienko na osi. Na cegłach napisy drapane pochodzące z XVI–XVIII w. oraz dołki w cegle, charakterystyczne okrągłe wgłębienia – ślad po rytualnym nieceniu ognia przy użyciu świdra ogniowego lub wg innych przypuszczeń, za pokutę lub dla uzyskania proszku ceglanego w celach leczniczych. W południowej kruchcie nad drzwiami wejściowymi najwartościowszy zabytek świątyni - kamienny półokrągły tympanon, przedstawiający legendarnego bazyliszka w obramowaniu ornamentu plecionkowego. To unikatowy w Polsce charakter zdobienia, wskazujący na skandynawskie (lub może tyrolskie) pochodzenie tympanonu, bowiem jest to motyw często spotykany w sztuce romańskiej krajów skandynawskich.

Wyposażenie kościoła barokowe z XVII i XVIII w. W bocznym ołtarzu czczony przez miejscową ludność obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w. Dwie kropielnice z 1504 r. Tablica nagrobna z XIX w. rodziny Bemów, właścicieli pobliskiego Belenia, krewnych gen. Józefa Bema. Przetrwała wiadomość o proboszczu z okresu powstania styczniowego ks. Antonim Ślepowrońskim (ur. w 1807 r.), który "brał udział w powstaniu i miewał kazania podburzające".

Kościół usytuowany na wysokiej skarpie doliny Warty, góruje nad okolicą i stanowiąc doskonały punkt widokowy.

Przez Strońsko przebiega pieszy Szlak Walk nad Wartą, znakowany kolorem niebieskim, łączący miejscowości związane z walkami o utrzymanie pozycji obronnych na linii Warty we wrześniu 1939 r.

Zarejestrowane szkoleniowe stanowisko paralotniowe: start ze skarpy przy kierunku wiatru SW. Jest to miejsce do wykonywania krótkich zlotów i doskonalenia startów lądowań przed wyjazdem w góry. Współrzędne startu N 51° 32′ 31″ E 18° 51′ 46″ Lądowanie na rozległych polach wzdłuż miejscowości Strońsko (deniwelacja 20 m).

http://www.paralotniowy.pl/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=62&Itemid=443

Geographical Coordinates