Powiat zduńskowolski

Z Wikipodróży

Powiat zduńskowolski – powiat w Polsce w środkowo-zachodniej części województwa łódzkiego głównie na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Sieradzkiej.

Herb powiatu zduńskowolskiego
Flaga powiatu zduńskowolskiego
Powiat zduńskowolski na tle województwa łódzkiego
Mapka powiatu zduńskowolskiego z podziałem na gminy
Dwór w Wojsławicach w gminie Zduńska Wola)

Powiat utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej.
Po 1945 r. a przed 1999 r. nie było powiatu zduńskowolskiego, jedynie sama Zduńska Wola była jednym z 5 miast wydzielonych na prawach powiatu, w tym Pabianice, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz. Jego powierzchnia wynosi 369,24 km², co stanowi 2,03% powierzchni województwa łódzkiego. Zamieszkały jest przez 68 098 mieszkańców (wg GUS stan na 30 czerwca 2012 r.) czyli gęstość zaludnienia wynosi 184,55 osób/km².
Centrum powiatu jest miasto Zduńska Wola, liczące 43 998 mieszkańców czyli 64,6% ludności powiatu (współrzędne stolicy powiatu 51°35′55″N 18°56′15″E). Obejmuje miasta: Zduńską Wolę (gmina miejska), i Szadek (gmina miejsko-wiejska) oraz 2 gminy wiejskie: Zapolice i Zduńska Wola.
Przez powiat przepływają rzeki Warta i Widawka. Północną cześć powiatu zajmuje gmina Szadek, a południową gmina Zapolice. Południowo-zachodnią część powiatu zajmuje Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki.

Powiat ma korzystne położenie komunikacyjne, krzyżują się tu dwa szlaki kolejowe o znaczeniu ogólnopolskim - linia kolejowa WarszawaŁódźWrocław i magistrala kolejowa Śląsk - Porty. Przez powiat biegnie droga krajowa łącząca Warszawę z Wrocławiem.

Na terenie powiatu wytyczono szereg szlaków turystycznych.

  • „Szlak Uroczysk i Rezerwatów” (pieszy, znaki czerwone) wiedzie głównie przez kompleksy lasów sosnowych, z częściowo zachowanym drzewostanem pierwotnym.
  • Szlak „Wokół Zduńskiej Woli” (pieszy, znaki zielone) pozwala zapoznać się z zabytkami samej Zduńskiej Woli oraz miejscowości położonych na południe od miasta.
  • Szlak „W środku Polski” (rowerowy, znaki niebieskie) prowadzi m.in. przez Skansen Lokomotyw w Karsznicach, zabytkowe świątynie w Szadku i Korczewie, zespoły dworsko-parkowe oraz izby muzealne w Wojsławicach i Prusinowicach, a także rezerwat leśny „Jamno” i park podworski w Dziadkowicach z lipą o obwodzie ok. 10 m.

powiat. zdunskowolski.pl/ Strona powiatu zduńskowolskiego