Rozmówki rumuńskie

Z Wikipodróży
Rozmówki rumuńskie

Flaga Rumunii

Język rumuński należy do języków romańskich i jest używany głównie w Rumunii i Mołdawii, a także w niektórych regionach Ukrainy, Węgier, Serbii, i Bułgarii. Znajomość podstaw tego języka i najważniejszych zwrotów jest przydatna w turystyce po Rumunii, szczególnie w rejonach wiejskich.

Rumuński jest nieco zbliżony do włoskiego i innych języków romańskich takich jak francuski, hiszpański, portugalski czy kataloński. Z tego powodu osoby znające te języki mają ułatwione przyswajanie zwrotów języka rumuńskiego. Co ciekawe, w języku rumuńskim aż 14% słownictwa to słownictwo zapożyczone z języków słowiańskich.

Zwroty grzecznościowe[edytuj]

Dzień dobry
Bună ziua (bune ziła)
Dzień dobry (rano)
Bună dimineața (bune diminiaca)
Dobry wieczór
Bună seara (bune sjara)
Cześć
Salut (salut)
Jak leci?
Ce mai faci? (cze maj facz’?)
Co u Pana słychać?
Ce mai faceți? (cze maj faczec’?)
Dziękuję, dobrze
Mulțumesc, bine. (mulcumesk, bine)
Dobranoc
Noapte bună (nłapte bune)
Do widzenia
La revedere (la rewedere)
Na razie
Pe curând (pe kurynd)
Dziękuję pięknie
Mulțumesc frumos (mulcumesk frumos)
Proszę (w odpowiedzi na dziękuję)
Mulţumesc şi eu (mulcumesk szi jeł, dosłownie: dziękuję i ja) albo Cu plăcere (ku pleczere, dosłownie: z przyjemnością)
Proszę (prośba)
Vă rog (we rog)
Przepraszam
Îmi pare rău (ymi pare reł)

Komunikacja[edytuj]

Czy mówi Pan po angielsku?
Vorbiţi englezeşte? (worbic’englezeszte?)
Czy mówi tu ktoś po angielsku?
Vorbeşte cineva aici englezeşte? (worbeszte czinewa aicz’ englezeszte?)
Nie mówię po rumuńsku
Nu vorbesc românește. (nu worbesk romyneszte)
Nie rozumiem
Nu înțeleg. (nu ynceleg)

Pytanie o drogę[edytuj]

Proszę mi powiedzieć jak dojść do...?
Spuneți-mi, vă rog cum să ajung la... (spunec’ mi, we rog kum ażung la)
Gdzie jest najbliższy...?
Unde este cel mai aproape...? (unde jeste czel maj aprłape...?)
Szukam tego adresu...?
Caut această adresa...? (kałt aczjaste adresa...?)
Proszę iść prosto.
Mergeţi drept înainte. (merdżec’ drept ynainte)
Proszę skręcić w prawo.
Întoarceţi la dreapta. (yntłarczec’ la drjapta)
Proszę skręcić w lewo.
Întoarceţi la stânga. (yntłarczec’ la stynga)
Za światłami dla pieszych
După semaforul. (dupe semaforul)
Za skrzyżownaniem
După intersecție. (dupe intersekcje)

Liczebniki[edytuj]

1
unu (unu)
2
doi (doj), două (dołe) (w zależności od formy rzeczownika)
3
trei (trej)
4
patru (patru)
5
cinci (czincz)
6
şase (szase)
7
şapte (szapte)
8
opt (opt)
9
nouă (nołe)
10
zece (zecze)

W sklepie[edytuj]

Poproszę o...
Daţi-mi, vă rog... (dac’ mi we rog)
Ile kosztuje...?
Cât costă...? (kyt koste...?)
Proszę napisać mi cenę...
Scrieṭi-mi prețul, vă rog. (skrijec’ mi precul we rog)

Inne zwroty[edytuj]

Jesteś zmęczony?
Eşti obosit? (jeszti obosit?)
Jestem dzisiaj zmęczony
Eu sunt obosit azi. (jeł sunt obosit azi)
Chcę iść do domu
Vreau să merg acasă. (wreał se merg akase)
Nie mogę się doczekać weekendu
Nu pot să aștept weekendul. (nu pot se asztept łikendul)


Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Rozmówki rumuńskie opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0