Pyzdry

Z Wikipodróży
Pyzdry

Pyzdry
Kościół Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela
Herb
Mapa
Informacje
Państwo Polska
Region Województwo wielkopolskie
Powierzchnia 12,16 km²
Wysokość 90 m n.p.m.
Ludność 3203
Nr kierunkowy (+48) 63
Kod pocztowy 62-310
Strona internetowa
Pomnik 700-lecia miasta Pyzdry

Pyzdrymiasto w Polsce, położone w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pyzdry; 20 km na południowy wschód od Wrześni - przy drodze wojewódzkiej nr 442. Znane jako miasto królewskie, lokowane w 1257. Miejsce bitwy Polaków z Krzyżakami w 1331 i wygranej bitwy oddziałów powstańczych powstania styczniowego 1863 z armią rosyjską. W latach 1817-1918 najdalej na zachód wysunięte miasto Imperium Rosyjskiego.

Informacje[edytuj]

Historia[edytuj]

Pierwsza wzmianka o Pyzdrach pochodzi z 1232, kiedy książę wrocławski Henryk I Brodaty zdobył Kalisz i zajął księstwo kaliskie. Pyzdry są jednym z najstarszych miast lokacyjnych w Wielkopolsce – z 1257 pochodzi wzmianka o anonimowym wójcie, dowodząca funkcjonowania tu stabilnego ośrodka miejskiego. Nie zachował się dokument lokacyjny, wiadomo jednak, że miasto lokowane było na prawie magdeburskim, najprawdopodobniej przez Bolesława Pobożnego W latach 80. XIII wieku w Pyzdrach działała mennica (mincerzem był jeden z mieszczan, Ubelin).

29 czerwca 1318 Władysław I Łokietek zwołał do Pyzdr zjazd duchowieństwa i dostojników polskich, na którym podjęto uchwałę o wysłaniu poselstwa do papieża Jana XII z prośbą o zezwolenie na jego koronację. W 1331 miasto zostało spalone przez Krzyżaków. Podczas panowania Kazimierza Wielkiego miasto zostało otoczone murami i wybudowano potężny czworoboczny zamek. W 1345 w mieście zawarto rozejm pomiędzy królem Czech Janem Luksemburskim i Kazimierzem Wielkim. 6 czerwca 1346 król Kazimierz ogłosił w Pyzdrach statuty prawne dla Wielkopolski. W 1390 Władysław II Jagiełło i Warcisław VII zawarli układ w Pyzdrach, gdzie Warcisław stał się lennikiem Jagiełły. W 1562 Pyzdry zostały wyznaczone jako miejsce "okazywania" (przeglądów wojska) dla województwa kaliskiego.

W 1655 miasto zajęły wojska szwedzkie. W 1704 pod Pyzdrami stoczyły bitwę wojska stronników Leszczyńskiego i Augusta II. W 1768 wielki pożar zniszczył miasto. W 1776 zostaje podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Pyzdr Karolem Ogrodowiczem a Bogusławem Waberem miejscowym cieślą. Dotyczyła ona odbudowy miasta. W 1793, w wyniku II rozbioru rozpoczyna się okupacja pruska. W 1807 i 1814 pożary ponownie zniszczyły miasto. Podczas zaborów : 1/ na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego miejscowość znalazła się w 1815 w granicach Królestwa Pruskiego jako stolica powiatu pyzderskiego, 2/ gdy Rosja wystąpiła o zmianę granicy na mocy postanowienia Traktatu granicznego z 11.XI.1817 r. miasto Pyzdry z okolicznymi wioskami zostały przekazane Rosji i stały się częścią Królestwa Kongresowego, w związku z tym 1818 miasto przestało być siedzibą powiatu. [Oficjalnie pruski Landrat Pyzderski funkcjonował do 1818 r. z tymczasową siedzibą już poza Pyzdrami; w 1818 zdecydowano o wybraniu siedziby urzędu landrata (powiatu) we Wrześni i nazwaniu tej jednostki powiatem wrzesińskim]. W 1818 Pyzdry powróciły do województwa kaliskiego i pozostały w Królestwie Polskim do zakończenia I wojny światowej (1918), kiedy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła deklarację niepodległości. Pyzdry były najbardziej na zachód wysuniętym miastem Królestwa Polskiego (przejście graniczne znajdowało się w Borzykowie). W czasie powstania styczniowego w lutym 1863 roku, mały Oddział późniejszego gen. Taczanowskiego zdobył magazyny uzbrojenia. Wśród zdobywców magazynów był Franciszek Nawrocki (Jakub Nawrot), twórca Oddziałów Powstańczych w rejonie Baszkowa, Konarzewa i Krotoszyna. W 1867 Pyzdry utraciły prawa miejskie. W 1918 Pyzdry powróciły w granice odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto do 1935 znajdowało się w powiecie słupeckim w województwie łódzkim, a w wyniku reformy administracyjnej w tym samym roku i likwidacji powiatu słupeckiego znalazły się w powiecie konińskim. W 1948 Pyzdry zostały wydzielone z powiatu konińskiego i znalazły się w powiecie wrzesińskim, gdzie znajdowały się do 30 czerwca 1975. Następnie miasto i gmina Pyzdry do 31 grudnia 1998 wchodziły w skład województwa konińskiego. Od 1 stycznia 1999 ponownie wchodzą w skład powiatu wrzesińskiego.

16 marca 2012 w Pyzdrach złożył wizytę prezydent RP Bronisław Komorowski

Geografia[edytuj]

Pyzdry położone są na Równinie Wrzesińskiej (315.56), mezoregionie fizycznogeograficznym w środkowo-zachodniej Polsce, stanowiącym południową część Pojezierza Wielkopolskiego. Miasto położone jest na stromym prawym brzegu rzeki Warty.

Klimat[edytuj]

Region znajduje się pod wpływem oceanicznych mas powietrza, co wpływa na łagodność klimatu. Obszar znajduje się w wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Średnia roczna temperatura wynosi ok. +8 °C. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Opady roczne wahają się od 500 do 550 mm. Miasto można zwiedzać o każdej porze roku.

Dojazd[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Najbliższy port lotniczy znajduje się w Poznaniu - 81 km od Sokołowa. Jest to port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego (IATA: POZ, ICAO: EPPO) [1]. Najlepszy dojazd z portu lotniczego drogą ekspresową S11 - od węzła Poznań Ławica na południe, do węzła Poznań Zachód, następnie autostradą A2 na wschód do węzła Września. Po zjeździe z autostrady drogą krajową nr 15 na północ w kierunku Gniezna.

Pociągiem[edytuj]

Samochodem[edytuj]

Autobusem[edytuj]

Warto zobaczyć[edytuj]

 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - wybudowany prawdopodobnie w 2 połowie XV wieku w stylu późnogotyckim. Zniszczony przez pożary w latach 1768 i 1807. W latach 1865-1870 gruntownie restaurowany.
 • Kościół Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela - kościół prawdopodobnie powstały w 2 połowie XIII wieku. W 1311 roku zniszczony przez Krzyżaków. W 1339 roku wybudowano do dziś istniejące już murowane budynki kościoła i klasztoru. W 1559 roku kolejny pożar zniszczył świątynię, by w 1596 roku odbudować ją dzięki okolicznej szlachcie. W 1690 roku przeprowadzono barokową przebudowę kościoła, a w latach 1735-1756 dodano wieże. Kolejnych remontów, tym razem spowodowanych zniszczeniami wojennymi dokonywano w latach 1768 oraz 1852-1854. W 2 połowie XVIII wieku wzniesiono wieżę i przebudowano fasadę świątyni, odcięto od kościoła ostatnie przęsło prezbiterium, tworząc w nim zakrystię, oraz przesklepiono nawę i prezbiterium. Około 1910 przeprowadzono renowację wnętrza kościoła.
 • Muzeum Ziemi Pyzdrskiej - znajdujące się przy ulicy Kaliskiej 25a. Istnieje od roku 1985. Siedzibą muzeum są byłe zabudowania klasztoru franciszkańskiego.
 • Zamek w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy - zbudowany w 1768 roku, położony jest przy Rynku w Pyzdrach

Imprezy[edytuj]

Aktywny wypoczynek[edytuj]

Edukacja[edytuj]

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach
 • Przedszkole Samorządowe, ul. Szybska 17
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2
 • Publiczne Samorządowe Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego, ul. Szkolna 2
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni - Oddział Zamiejscowy w Pyzdrach (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Zakupy[edytuj]

 • Market Dino, Rynek, 2
 • Sklep ABC, Szybska, 7

Wyżywienie[edytuj]

Zakwaterowanie[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]

Zdrowie[edytuj]

Na terenie Pyzdr działa Niepubliczny Zakład Lekarski "PRO-FAMILIA" s.c. ul. Rynek 5,tel. 63 276 81 99

Policja[edytuj]

W Pyzdrach znajduje się Posterunek Policji, ul. Niepodległości 56, tel. (0-61) 4375-360

Straż pożarna[edytuj]

Najbliższą jednostką straży pożarnej jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, ul. Wrocławska 44, tel. 61 222-07-70. Na terenie Pyzdr działa Ochotnicza Straż Pożarna, Pl. Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry, tel. 63 2768-198

Kontakt[edytuj]

Na terenie Pyzdr nie ma punktu informacji turystycznej. Sprawy promocji prowadzi Wydział Promocji i Kultury Starosta Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, pok. 110, tel. 61 640-44-95. Informacje można również uzyskać w Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, ul. Kaliska 25a, tel. 63 220-57-33 [2].

Gdzie dalej[edytuj]

W pobliżu Pyzdr znajdują się następujące miejscowości, które mogą być kolejnym punktem podróży:

 • Kołaczkowo – wieś gminna związana z Władysławem Reymontem – polskim pisarzem, prozaikiem i nowelistą, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi, który w latach 1920-1925 był właścicielem tej miejscowości. W pałacu zlokalizowane są dwie placówki muzealne: Izba Pamięci Władysława Reymonta oraz Regionalna Izba Spółdzielczości Bankowej przy Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni,
 • Nowa Wieś Królewska – miejscowość znana z zabytkowego drewnianego kościoła św. Andrzeja Apostoła z II połowy XVI wieku,
 • Biechowo – miejscowość znana z zabytkowego zespołu klasztornego Filipinów (obecnie Paulinów) z kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia,
 • Września – miasto powiatowe znane ze strajku dzieci wrzesińskich - strajku uczniów w latach 1901-1902, skierowanego przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim; siedziba muzeum regionalnego,
 • Miłosław – miasto znane z największej bitwy stoczonej w trakcie powstania wielkopolskiego 1848 (Wiosna Ludów), pierwszego pomnika Juliusza Słowackiego na ziemiach polskich z 1899 oraz jako miejsce wręczania Nagrody Kościelskich – polskiej nagrody literackiej, przyznawanej od 1962 przez Fundację im. Kościelskich, dawnych właścicieli miasta. Położone częściowo na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,
 • Bugaj – miejscowość znana z zabytkowego Zameczku Myśliwskiego "Bażantarnia" z XIX wieku, położona na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,
 • Czeszewo – miejscowość znana z zabytkowego drewnianego kościoła św. Mikołaja z 1792, dawnej karczmy z XVIII wieku i leśniczówki z końca XIX wieku; położona na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,
 • Śmiełów – miejscowość znana z klasycystycznego pałacu z XVIII wieku, w którym gościł w 1831 Adam Mickiewicz – uważany za największego poetę polskiego romantyzmu; siedziba Muzeum Adama Mickiewicza (oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu), położona jest na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,
 • Winna Góra – miejscowość związana z Janem Henrykiem Dąbrowskim – generałem, uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, twórcą Legionów Polskich we Włoszech, który zmarł i spoczywa w tej miejscowości. Barokowy pałac z lat 1760-1770 oraz barokowy kościół św. Michała z 1766 z kryptą Dąbrowskiego.Geographical Coordinates