Powiat kutnowski

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat kutnowski

Powiat kutnowski na tle województwa
Herb powiatu kutnowskiego
Flaga powiatu kutnowskiego
Mapka powiatu kutnowskiego

Powiat kutnowski – powiat w Polsce najbardziej na północ wysunięty powiat województwa łódzkiego, utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 r. Siedzibą powiatu jest Kutno(współrzędne geograficzne 52°13'51,82″N 19°21'51,63″E; 20 km na północny zachód od geometrycznego środka Polski).
Powiat kutnowski leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych.
Drogi Przez Kutno i powiat przebiegają dwie drogi krajowe: droga krajowa nr 92, będąca bezpłatną alternatywą dla autostrady A2, łącząca Rzepin z Warszawą oraz droga krajowa nr 60 łącząca Kutno z Płockiem i Ostrowią Mazowiecką, stanowiącą korytarz tranzytowy dla TIR-ów z państw nadbałtyckich do Niemiec.
Obydwie drogi krajowe przebiegające przez miasto są poprowadzone obwodnicami, co ułatwia transport tranzytem i sprawia, że w centrum Kutna panuje mniejszy ruch kołowy.

Przez powiat przebiega autostrada A1, 2 km od Kutna. Kutno obsługiwane jest przez zjazdy z A1 w miejscowościach Kotliska - węzeł Kutno–Wschód oraz Sójki Kutno–Północ.
Poza drogami krajowymi przez Kutno przebiega sieć dróg wojewódzkich i powiatowych, łączących Kutno i powiat z Łodzią i innymi pobliskimi miastami m.in. droga wojewódzka 702 Kutno – PiątekZgierz.

Kolej swoją historią sięga 1861 roku. Powstała wtedy istniejąca do dzisiaj i dalej spełniająca swoje funkcje stacja kolejowa na linii Kolei Warszawsko-bydgoskiej.
Dalszy, intensywny rozwój kolei nastąpił w czasie dwudziestolecia międzywojennego. W latach 1922–1926 powstały połączenia Kutna z Poznaniem (zakończono tym samym budowę trasy kolejowej Warszawa – Poznań), Łodzią i Płockiem. Wybudowano również parowozownię i zakłady naprawcze. Szlak kolejowy prowadzący przez Kutno łączy Berlin z Moskwą, Gdańsk z Katowicami, Poznań z Warszawą, Bydgoszcz z Lublinem.
Inne linie kolejowe prowadzące przez Kutno i powiat:

 • linia 3 – Warszawa Zachodnia – Kunowice,
 • linia 16 – Łódź Widzew – Kutno,
 • linia 18 – Kutno – Piła,
 • linia 33 – Kutno – Brodnica.

Powiat ma powierzchnię 886,86 km² co stanowi 4,87% powierzchni województwa.

Położony w centrum Polski, na Równinie Kutnowskiej i Wysoczyźnie Włodawskiej, na pograniczu krain geograficznych i historycznych (Mazowsza, Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Wielkopolski). Jego stolicą jest Kutno, a terytorium obejmuje 11 gmin – miejską Kutno, miejsko – wiejskie Krośniewice i Żychlin, oraz wiejskie Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce.

Z danych GUS na dzień 30 czerwca 2012 r. wynika że powiat kutnowski liczy mieszkańców ogółem 10 1395 w tym 48 840 mężczyzn, 52 555 kobiet; w miastach ogółem 59 296 w tym mężczyzn 27 916 i kobiet 31 380; na wsiach ogółem 42 099 w tym mężczyzn 20 924 i kobiet 21 175. w tym:

 • m. Kutno 46 025 21 588 24 437 46 025 21 588 24 437 – – –
 • gm.w. Bedlno 5 835 2 921 2 914 – – – 5 835 2 921 2 914
 • gm.w. Dąbrowice 1 996 961 1 035 – – – 1 996 961 1 035
 • gm. m–w. Krośniewice 8 870 4 311 4 559 4 599 2 177 2 422 4 271 2 134 2 137
 • gm.w. Krzyżanów 4 384 2 185 2 199 – – – 4 384 2 185 2 199
 • gm.w. Kutno 8 648 4 332 4 316 – – – 8 648 4 332 4 316
 • gm.w. Łanięta 2 544 1 306 1 238 – – – 2 544 1 306 1 238
 • gm.w. Nowe Ostrowy 3 696 1 802 1 894 – – – 3 696 1 802 1 894
 • gm.w. Oporów 2 664 1 321 1 343 – – – 2 664 1 321 1 343
 • gm.w. Strzelce 4 105 2 022 2 083 – – – 4 105 2 022 2 083
 • gm. m–w. Żychlin 12 628 6 091 6 537 8 672 4 151 4 521 3 956 1 940 2 016

Liczby oznaczają: ogółem, mężczyźni, kobiety; miasta ogółem mężczyźni, kobiety; wieś ogółem mężczyźni, kobiety.

Obszar powiatu ma charakter rolniczo–przemysłowy. Na tutejszych urodzajnych czarnoziemach i glebach brunatnych udaje się pszenica, buraki cukrowe, kukurydza i rzepak, w krajobrazie widoczne są liczne sady.
Region znany jest także z wielu dużych firm, które ze względu na położenie u zbiegu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, chętnie tutaj inwestują. Istnieje Kutnowski Park Agro-Przemysłowy. Istnieje też podstrefa kutnowska Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przyroda jest chroniona w rezerwatach leśnych, wszystkie zlokalizowane w gminie Nowe Ostrowy. „Dąbrowa Świetlista” o pow. 40,13 ha, chroni naturalny zespół dąbrowy świetlistej, na który składa się drzewostan dębu bezszypułkowego w wieku około 90–120 lat. „Ostrowy” o pow. 14,37 ha, w którym ochronie podlega starodrzew grądu niskiego z dużym udziałem lipy drobnolistnej i klonu polnego. W runie występuje wiele gatunków roślin zielnych i mchów. „Ostrowy–Bażantarnia” o pow. 28,58 ha, chroniący wielogatunkowy las liściasty z fragmentem starodrzewu dębowego (najstarsze okazy mają po 170 lat) o charakterze naturalnym; bardzo bogate runo: ok. 70 gatunków roślin zielnych i 20 gatunków mszaków. „Perna”, w którym na powierzchni 15,75 ha ochronie podlega liściasty las grądowy o charakterze naturalnym, zróżnicowanym drzewostanie o bogatym runie: ok. 50 gatunków roślin i mszaków, a wśród nich rzadkie i chronione, jak podkolan biały i kruszczyk szerokolistny.

Mimo, iż region kutnowski należy do najsłabiej zalesionych regionów kraju, to ze względu na dużą liczbę różnorodnych zabytków (w tym sporo zachowanych w dobrym stanie dworów) stanowi doskonały teren do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
Przewozy turystyczne realizuje Krośniewicka Kolej Wąskotorowa (Dojazdowa).
http://www.kutno.pl/