Grobia

Z Wikipodróży

Grobia – wieś sołecka w zachodniej Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w południowej części gminy Sieraków.

Informacje[edytuj]

Współrzędne geograficzne: 52°36′00″N 16°06′00″E

Wysokość (średnio): 70,5 m n.p.m., najniższy punkt: 39 m n.p.m. (Jezioro Jaroszewskie), najwyższy punkt: 104 m n.p.m. (Góra Głazów).

Liczba ludności: 340 mieszkańców (2012 r.), powierzchnia wszystkich obrębów wsi wynosi 9,70 km², co daje średnią gęstość zaludnienia rzędu 35 osób na km².

Miejscowość jest położona jest ok. 4 km na południe od Sierakowa, nad Jeziorem Jaroszewskim, w pobliżu Jeziora Lutomskiego, na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Jej zabudowania skupione są wokół dwóch głównych dróg (dziś drogi powiatowe nr 32101 i 32119). We wsi dominują zadbane budynki jednorodzinne, o rozproszonej zabudowie. Wieś w pobliżu Jeziora Lutomskiego, 3-4 km na południe od Sierakowa. Znana od 1432 r.

Kultura grobska[edytuj]

Przy skrzyżowaniu szosy kwileckiej z drogą z Przemyśla do Sprzeczna i z Przemyśla do Grobi, odkryto na terenie żwirowni dwa cmentarzyska z epoki brązu. Na pierwszym znaleziono 12 grobów szkieletowych i wiele naczyń. Na drugim — również groby z naczyniami oraz narzędziami i ozdobami. Charakterystyczne dla pn. Wielkopolski epoki brązu wyposażenie tych cmentarzysk (odkrytych w latach 1911-1914) dało podstawę do wyróżnienia tu dwóch kultur, określanych jako kultura grobska I i kultura grobska II. Kultury te zostały szczegółowo opracowane przez nestora archeologów polskich — prof. J. Kostrzewskiego. Naczynia kultury grobskiej pierwszej charakteryzują się m.in. jednym uchem na największej wydętości, uszatymi misami, garnkami o „esowatym" profilu. Naczynia znalezione na drugim cmentarzysku charakteryzują się kształtem półbeczułkowatym oraz doniczkowatym i dwustożkowymi amforami.

Przy szosie kwileckiej, w pobliżu Jeziora Jaroszewskiego (0,5 km na pd. od ośrodka wczasowego) znajduje się kopiec, w którym według tradycji pochowano żołnierzy napoleońskich, poległych w boju w czasie odwrotu spod Moskwy. Obok krzyża odsłonięto w 1981 r. tablicę pamiątkową.

Wieś składa się z 3 części:

 • Centrum – środkowa i wschodnia część sołectwa, o przewadze zwartej zabudowy ze ściśle wyznaczonym miejscem centralnym staw, była szkoła, OSP, ruiny zabytkowej gorzelni w części centralnej i zarysie tzw. ulicówki, na wschodniej granicy wioski.
 • Jaroszewo – północno-zachodnie sołectwo, charakteryzująca się zwartą zabudową przy Jeziorze Jaroszewskim.
 • Sprzeczno – południowa część, którą cechuje duże rozproszenie wokół drogi powiatowej nr 101.

W północnej części, na pograniczu z Lutomkiem leży niewielkie jezioro Głęboczek.

Przy drodze powiatowej nr 101 w kierunku Kwilcza zlokalizowana jest jedna z większych atrakcji Grobi – Góra Głazów, liczące 104 m n.p.m. wzgórze z punktem widokowym.

Wzgórze morenowe na krawędzi doliny Warty, przy szosie do Kwilcza, 6 km na pd. od Sierakowa. W 1992 r. ustawiono na nim przewieziony z Kubowa koło Kwilcza potężny głaz narzutowy, o obwodzie 9 m i masie ok. 25 ton. Głaz zbudowany jest z gruboziarnistego granitu skandynawskiego, zwanego granitem rapakiwi. Z uwagi na kruchość i podatność na korozję, granit tego rodzaju zwany jest „gnijącym kamieniem". Na stoku wzgórza, obok głazu—olbrzyma, znajduje się kilka innych mniejszych głazów narzutowych zwiezionych z okolicznych pól. Teren wokół głazu ukształtowany został na modłę parkową, przy szosie przygotowano parking.

Ze wzgórza rozciąga się rozległy widok na okolicę, szczególnie daleki ku północy, w dolinę Warty i porastające tam bory Puszczy Noteckiej.

Zabytki[edytuj]

Zgodnie z danymi w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

 • Centrum Grobi
  • Szkoła, murowana, ok. 1900., obecnie budynek mieszkalny ( stan bardzo dobry)
  • Cegielnia (Gorzelnia), mur., 4 ćw. XIX w. w takcie remontu (inwestycja prywatna)
 • Jaroszewo
  • Zagroda nr 60:
   • dom, murowana, ok. 1900,
   • budynek gospodarczy, murowana, 4 ćw. XIX w.
  • Zagroda nr 61:
   • dom, mur., 3 ćw. XIX w., przebud. l. 20. XX w.,
   • budynek gospodarczy, murowana, 1 dek. XX w.,
   • magazyn, mur., ok. 1900
 • Sprzeczno
  • Zagroda nr 35:
   • dom, mur., 1 dek. XX w.,
   • budynek gospodarczy, murowano-drewniany, 1 dek. XX w.
  • Zagroda nr 39:
   • dom, murowana, ok. 1910, cz. przebud.
   • budynek gospodarczy, mur., 1 dek. XX w.
Geographical Coordinates