Słopanowo

Z Wikipodróży

Słopanowo – wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Obrzycko.

Współrzędne geograficzne: 52°41′01″N 16°31′52″E

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.

W Słopanowie znajduje się zabytkowy kościół drewniany pw. św. Mikołaja, zbudowany w latach 1695-1699. Kościół o zrębowej konstrukcji zbudowany z fundacji sędziego wałeckiego Jana Kąsinowskiego konstrukcji zrębowej o jednej nawie, przykryty gontem, a jego wieżę wieńczy cebulasty dwuczęściowy hełm z rybią łuską oraz latarnią. Odnowiony w latach 1862 – 1866: dobudowano kruchtę i 1914 r. W latach 1953 – 1954 zakonserwowano polichromię. Gruntownie restaurowany w latach 1989 – 1991.

Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte wielokątnie z przylegającą z boku zakrystią. Kruchta z boku nawy. Dach posiada jedną kalenicę, pokryty gontem tworzący szeroki okap wokół prezbiterium. Wieża z przodu, częściowo nadbudowana nad nawą, posiada konstrukcję słupowo – ramową.

Interesujące jest wnętrze kościoła, utrzymane w stylu ludowym, zwłaszcza późnorenesansowe i barokowe polichromie. Przepiękne polichromie wykonane farbami klejowymi – mają charakter rustykalny. Wewnątrz płaski sufit jednakowy dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny podparty ośmioma słupami z prospektem organowym i parapetem o brzegu prostym. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVII stulecia. i rzeźbami ludowymi: Matki Bożej Bolesnej z XVI w. i Świętego Jana z XVII w. Polichromie są równowiekowe z kościołem i pokazują m.in. sceny z życia św. Mikołaja (w prezbiterium), sceny biblijne i z życia świętych (w nawie) i aniołów grających na instrumentach muzycznych na chórze organowym. Polichromia na ścianach przedstawia wydarzenia biblijne, z życia świętych: Mikołaja, Wawrzyńca, Szczepana, Piotra i Pawła z uzupełnieniem ornamentu roślinnego. Na suficie Trójca Święta, Bóg Ojciec i Chrystus. Wyposażenie w stylu ludowym z 2 połowy XVII stulecia: ołtarz główny, dwa boczne. Ambona i chrzcielnica rokokowa w formie wazy z baldachimem i wizerunkiem Chrystusa z końca XVIII w.

Najsłynniejsza satyryczna polichromia figuralna znajduje się pod chórem organowym i przedstawia diabła trzymającego za kołnierz karczmarkę z kuflem piwa. Diabeł spisuje na wołowej skórze jej grzechy, a nad głową karczmarki widnieje opis grzechu, być może najcięższego zdaniem autora polichromii: "Bo nie dolewała".

Kościół w Słopanowie jest kościołem filialnym parafii w Obrzycku. Msze w nim odbywają się raz w tygodniu, w niedziele o godz. 9.15. W inne dni można zwiedzić świątynię korzystając z życzliwości opiekunów mieszkających nieopodal.

Geographical Coordinates