Rezerwat przyrody Wojsławice

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rezerwat przyrody Wojsławice — florystyczny i leśny rezerwat o powierzchni 96,69 ha położony w Polsce w województwie łódzkim, powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola na terenie leśnictwa Szadek, w nadleśnictwie Poddębice.

Utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 16 stycznia 1978 r. z inicjatywy Romualda Olaczka profesora Uniwersytetu Łódzkiego.

Współrzędne geograficzne: 51°39′41″N 18°57′22″E

Rezerwat jest otoczony drzewostanem uroczyska „Wojsławice”, jego wschodnią granicę stanowi magistrala kolejowa Śląsk - porty.

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu o zróżnicowanych warunkach siedliskowych z jodłą na północnej granicy jej zasięgu. Roślinność rezerwatu tworzą: sosnowo-dębowy bór mieszany z jodłą, wilgotny las jesionowo-olszowy z jodłą.

Drzewostany jodłowe osiągają tu wiek około 150 lat i wysokość do 33 m. Wśród drzew i krzewów w rezerwacie odnotowano również: dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, świerk pospolity, sosna, brzoza, grab,dąb, osika i klon jawor, a w warstwie krzewów: bez koralowy, głóg dwuszyjkowy, dereń świdwa.

Podszyt jest bardzo bogaty. Najliczniej występuje w nim kruszyna pospolita, jarząb pospolity (jarzębina), bez czarny, leszczyna, szakłak pospolity. W zbiorowisku grądowym występują najliczniej: gajowiec żółty, zawilec gajowy, prosownica rozpierzchła, nerecznica samcza, fiołek leśny. W runie najliczniej występują:skrzyp leśny, czyściec, turzyca leśna, podagrycznik.

Wśród występujących tu gatunków rzadkich na uwagę zasługują: gruszyczka mniejsza, żankiel zwyczajny, zdrojówka rutewkowata, łuskiewnik różowy, przytulia (marzanka) wonna.

Geographical Coordinates