Rezerwat przyrody Popień

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Popień – rezerwat florystyczny i leśny położony w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Jeżów. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 12 maja 1954 r. Jeden z mniejszych rezerwatów, ma powierzchnię 8,06 ha.

Współrzędne geograficzne: 51°46′35″N 19°56′00″E

Rezerwat utworzono dla zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego występującego na bardzo zróżnicowanym pod względem ekologicznym terenie o charakterystycznych dla poszczególnych typów siedlisk drzewostanach. Ochronie podlega las mieszany ze starym drzewostanem sosnowym, który rośnie na żyznym siedlisku lasów liściastych. Najstarsze 150 - 160-letnie sosny osiągnęły wysokość ponad 30 m i obwody pni 2-2,50 m. W całym rezerwacie pozostało kilkadziesiąt starych sosen, z których większość usycha. Roślinność rezerwatu budują: las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny) oraz wilgotny las jesionowo-olszowy (łęg). W łęgu na uwagę zasługują liczne drzewiaste czeremchy zwyczajne.

Występuje tu około 200 gatunków roślin naczyniowych. Z gatunków chronionych rośnie tu m.in.: kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów i bluszcz pospolity. Z rzadkich gatunków roślin na uwagę zasługują: kokoryczka okółkowa, czerniec gronkowy, kupkówka Aschersona i piżmaczek wiosenny.

Geographical Coordinates