Powiat brzeziński

Z Wikipodróży
Powiat brzeziński

Powiat brzeziński – powiat w Polsce w województwie łódzkim, utworzony w 2001 r. z części powiatu łódzkiego wschodniego.

Powiat brzeziński na tle województwa łódzkiego
Herb powiatu brzezińskiego
Flaga powiatu brzezińskiego
Mapka powiatu brzezińskiego z zaznaczonymi gminami
Kościół pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach

Charakterystyka[edytuj]

Powiat brzeziński ma obszar 358,56 km² i stanowi 1,97% powierzchni województwa łódzkiego. Położony jest w północno–wschodniej części województwa łódzkiego na obszarze Wzniesień Łódzkich oraz częściowo na Równinie Łowicko–Błońskiej. Stolicą powiatu są Brzeziny (12 569 mieszkańców – 40,2% ludności) – gmina miejska, w skład powiatu wchodzą 4 gminy wiejskie Brzeziny, Dmosin, Jeżów oraz Rogów.
Wg danych GUS na 30 czerwca 2012 r. powiat zamieszkały jest przez 30 980 mieszkańców co stanowi 1,225% województwa. Z tego mężczyzn jest 15 025 czyli 48,5% mieszkańców, kobiet 15 955; w miastach mieszka ogółem 12 569 mieszkańców w tym mężczyzn 5 945 i kobiet 6 624 czyli urbanizacja powiatu wynosi 40,57%, na wsiach mieszka ogółem 18 411 mieszkańców w tym mężczyzn 9 080 i kobiet 9 331. Ilość mieszkańców w gminach przedstawia się następująco:
m. Brzeziny 12569 5945 6624; 12569 5945 6624; – – –
gm.w. Brzeziny 5521 2704 2817; – – –; 5521 2704 2817
gm.w. Dmosin 4597 2249 2348; – – –; 4597 2249 2348
gm.w. Jeżów 3505 1745 1760; – – –; 3505 1745 1760
gm.w. Rogów 4788 2382 2406; – – –; 4788 2382 2406
Liczby powyżej oznaczają kolejno: ogółem, mężczyźni, kobiety; w miastach ogółem mężczyźni, kobiety; na wsiach ogółem mężczyźni, kobiety.

Geografia i przyroda[edytuj]

Przez teren powiatu przepływają rzeki Mroga, Mrożyca, Rawka i Jeżówka. Na jego obszarze znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy oraz zespół przyrodniczo–krajobrazowy „Dolina Mrogi".
Ze względu na głównie rolniczy charakter jest obszarem słabo zaludnionym (85 os./km²) i nie posiada zbyt dużej powierzchni lasów, które zajmują jedynie 13,5% jego terytorium.
Strona www powiatu: http://powiat–brzeziny.eu

Ciekawe miejsca[edytuj]

Rogów – wieś w powiecie brzezińskim, znana z arboretum i historycznej kolejki wąskotorowej (Rogowskiej Kolei Wąskotorowej), przystanek na linii kolejowej Łódź – Warszawa.