Rezerwat przyrody Mianów

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Mianów – florystyczny i torfowiskowy rezerwat przyrody w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim, w Polsce na Wysoczyźnie Łaskiej. Niespełna 1 km na południowy zachód przepływa Ner.

Ner w Lutomiersku

Współrzędne geograficzne: 51°49′00″N 19°00′40″E

Jeden z najmniejszych rezerwatów w województwie łódzkim, zajmuje powierzchnię 5,87 ha. Został powołany Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 27/2000 z 31 lipca 2000 r.

Przedmiotem ochrony jest śródleśny kompleks torfowisk niskich z interesującą florą roślin torfowiskowych.

Teren rezerwatu to kompleks bagien, torfowisk niskich z interesującą florą roślin torfowiskowych. Występują tu ubogie florystycznie szuwary trzcinowe, liczne gatunki szuwarów turzycowych i pałkowych, zbiorowiska roślin pływających na torfie. Występują, ginące w Polsce Środkowej, rośliny torfowiskowe np., bagnica torfowa, bagno zwyczajne i modrzewnica zwyczajna z rodziny wrzosowatych, rosiczka okrągłolistna (roślina owadożerna) i dość rzadka w Polsce turzyca bagienna.

Spotyka się tutaj liczne gatunki zwierząt związanych z siedliskami wilgotnymi: chrząszcze, ważki i chruściki (owady wodne), płazy i ptaki.

Geographical Coordinates