Rezerwat przyrody Korzeń (województwo łódzkie)

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat zduńskowolski > Rezerwat przyrody Korzeń (województwo łódzkie)

Rezerwat przyrody Korzeń – florystyczny i torfowiskowy rezerwat przyrody położony w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w pobliżu wsi Korzeń w gminie Widawa, na obszarze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w mezoregionie Kotlina Szczercowska.

Utworzony 23 grudnia 1998 r., ma powierzchnię 34,93 ha.

Współrzędne geograficzne: 51°28′54″N 18°53′30″E

1 km na zachód o granic rezerwatu przepływa rzeka Warta.

Rezerwat jest utworzony w celu ochrony torfowiska przejściowego oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowcowego i porzeczkowego.

Najcenniejsze jest zbiorowisko z dominacją przygiełki białej oraz niewielkie powierzchnie mszaru wysokotorfowiskowego z wełnianką pochwową i torfowcami. Istnieją tu także powierzchnie zbiorowisk z grzybieniami białymi, trzciną pospolitą, pałką szerokolistną.

Występują tu liczne interesujące chronione i rzadkie gatunki roślin np. rosiczka okrągłolistna i długolistna, kruszyna. nerecznica grzybieniasta, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty i goździsty, widłaczek torfowy, modrzewnica zwyczajna i przygiełka biała. Znajdują się tu też stanowiska lęgowe żurawia i brodźca samotnego. Stwierdzono występowanie innych interesujących przedstawicieli fauny: żaba jeziorowa, dzięcioł czarny i duży, kruk a także bóbr.

Oprócz wartości naukowych i dydaktycznych, rezerwat stanowi znakomity magazyn puli genowej, regionalnych form i ekotypów, co przy planowanej renaturalizacji zniszczonych melioracją siedlisk parku krajobrazowego ma także aspekt praktyczny.

Geographical Coordinates