Rezerwat przyrody Jabłecznik

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Jabłecznik – florystyczny i leśny rezerwat przyrody w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, położony w pobliżu wsi Annopole Nowe, Korczew (powiat zduńskowolski) i Wojsławice (powiat zduńskowolski) w gminie Zduńska Wola i częściowo gminie Szadek.
Rezerwat podlega Leśnictwu Andrzejów.
Powierzchnia rezerwatu obejmuje obszar 47,29 ha. Został utworzony 26 marca 1975 r.

Współrzędne geograficzne: 51°38′22″N 18°53′26″E

Rodzaj rezerwatu: florystyczny. Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny, podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Typ ekosystemu: leśny i borowy, podtyp: lasów wyżynnych.
Został utworzony w celu zachowania zbiorowisk leśnych z jodłą, zwłaszcza z cennym kilkuwarstwowym grądem jodłowym i wielogatunkowym runem leśnym. Celem ochrony lasu jest nie tylko zapewnienie trwałości składu gatunkowego, ale także ciągłości przebiegających na terenie rezerwatu procesów ekologicznych.
Chodzi nie tylko o zachowanie zbiorowisk leśnych z jodłą (rezerwat leży w pobliżu północnej granicy zasięgu jodły pospolitej), ale czterech różnych zbiorowisk leśnych wśród których są: las lipowo-grabowo-dębowy z jodłą (grąd), sosnowo-dębowy bór mieszany także z jodłą, sosnowy bór świeży i wilgotny las jesionowo-olszowy.
Warstwę krzewów budują: kruszyna pospolita, bez koralowy, trzmielina zwyczajna i kalina koralowa.
Runo jest bujne w grądzie jodłowym, natomiast w borze mieszanym jest znacznie uboższe.
Z bardzo cennych roślin występujących na terenie rezerwatu na szczególną uwagę zasługują: gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna.

Geographical Coordinates