Rezerwat przyrody Górki

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody florystyczny i leśny „Górki”, utworzony został 12 maja 1954 r., ma powierzchnię 0,17 ha i leży w gminie Rogów w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim, w Polsce w mezoregionie Wzniesienia Łódzkie niedaleko Rogowa.

Współrzędne geograficzne: 51°50′35″N 19°56′15″E

Rezerwat utworzono w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska zimoziołu północnego (Linnaea borealis) w drzewostanie sosnowym. Zimoziół północny to drobna krzewinka z wijącymi się cienkimi pędami. Ma małe liście o ząbkowanych brzegach oraz białe, dzwonkowate, wonne kwiaty umieszczone po 2 na szczytach pędów. Występuje głównie w północnej części Europy (m.in. w Norwegii i Szwecji). W Polsce jest to gatunek rzadki i rośnie na nielicznych stanowiskach, w naszym kraju na południowej granicy zasięgu.
Zimoziół w opisywanym rezerwacie tworzy płat w borze mieszanym, obficie kwitnący i owocujący.
W pobliżu Rogowa znajdują się 3 rezerwaty przyrody: „Doliska”, „Zimna Woda” i „Górki”.


Geographical Coordinates

|