Przejdź do zawartości

Rezerwat przyrody Babsk

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody Babsk – leśny rezerwat przyrody znajdujący się w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, na terenie gminy Biała Rawska. Położony na Równinie Łowicko-Błońskiej, w północno-wschodniej części województwa łódzkiego, blisko granicy z województwem mazowieckim, w odległości ok. 65 km na południowy zachód od stolicy, przy międzynarodowej drodze szybkiego ruchu E67 WarszawaKatowice (tzw. „Gierkówce”), niespełna 1 km od wsi Babsk, od której wziął swoją nazwę.

Współrzędne geograficzne: 51°50′24″N 20°21′00″E

Tablica informacyjna rezerwatu

W kompleksie leśnym w którym znajduje się rezerwat, ale już poza jego granicami przepływa rzeka Białka (dopływ Rawki). Teren rezerwatu ma charakter równinny, choć opadający w miarę zbliżania się do strumienia i leży na wysokości ok. 140 – 150 m n.p.m.

strumień przepływający przez rezerwat

Powierzchnia rezerwatu wynosi 11,21 ha, utworzony został w 1958 r. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu liściastego z domieszką lipy przechodzącego w części północnej (w pobliżu strumienia) w las grabowo-lipowy z kępami olch. To jeden z niewielu tego typu drzewostanów w centralnej Polsce.

Powstanie rezerwatu przyrody miało na celu zapewnienie ochrony starego drzewostanu liściastego z udziałem lipy. W rezerwacie rosną głównie dęby szypułkowe w wieku 100-160 lat, które osiągają w obwodzie 2 m (stanowią one ok. 50% drzewostanu).

złamany dąb

Także lipy w podobnym wieku (o obwodach pni 100 – 140 cm) a ponadto graby, sosny i brzozy. W pobliżu przepływającego przez rezerwat strumyka szata roślinna wygląda nieco inaczej – brzegi porośnięte są lasem głównie grabowo – lipowym, zaś miejscami znajdują się kępy olch. Przy samym strumieniu rosną różne gatunki traw – trzciny, lilie wodne i inne gatunki roślin typowe dla obszarów o wysokiej wilgotności.

Na terenie rezerwatu występuje ponad 100 gatunków roślin naczyniowych oraz prawie 10 gatunków mchów a także 215 gatunków grzybów makrosporowych w tym na szczególną uwagę zasługują rzadko występujące w kraju szyszkowiec łuskowaty, szmaciak gałęzisty i gwiazdosz rudawy.

Spośród roślin rzadko spotykanych w Polsce, a występujących we florze rezerwatu wymienić można np. 3 gatunki roślin objętych ścisłą ochroną: kruszynę pospolitą, kalinę koralową i konwalię majową, ponadto (niepodlegające ochronie gatunkowej, acz rzadkie w Polsce Środkowej) turzyce: orzęsiona i pagórkowata, świerząbek korzenny i kupkówka Aschersona.

Spotkać tu można wielu przedstawicieli świata zwierząt m.in. zające, sarny, dziki, lisy, bociany, dzikie kaczki oraz liczne inne gatunki drobnych ssaków (ryjówki, jeże i in.) i ptaków (dzięcioły, kukułki).Także gady (jaszczurki, zaskrońce) i płazy (żaby, traszki i ropuchy).


Geographical Coordinates