Powiat rawski

Z Wikipodróży
Powiat rawski

Położenie powiatu na mapie województwa łódzkiego

Powiat rawski – położony w Polsce we wschodniej części województwa łódzkiego, utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999 r. Jego stolicą jest Rawa Mazowiecka.

Zajmuje powierzchnię 646 km² i zamieszkiwany jest przez 49 672 mieszkańców (wg danych GUS na 30 czerwca 2012 r.) w tym 25131 kobiet. Gęstość zaludnienia 77 osób/ km², urbanizacja 42,44%. W powiecie znajdują się 2 miasta (Rawa Mazowiecka i Biała Rawska), 1 gmina miejska (Rawa Mazowiecka 17843 mieszkańców), 1 gmina miejsko-wiejska (Biała Rawska 11547 mieszk.) i 4 gminy wiejskie: Cielądz, Rawa Mazowiecka (największa – 8668 mieszk.), Regnów i Sadkowice.

Leży na Wysoczyźnie Rawskiej, której urozmaicony krajobraz jest efektem działalności lądolodu środkowopolskiego w plejstocenie.
Śladem po zlodowaceniu jest głaz narzutowy w Zawadach, drugi pod względem wielkości eratyk w Polsce. Łagodne wzniesienia morenowe osiągają wysokości bezwzględne od 150 do 190 m npm.
W rzeźbie terenu zaznaczają się również doliny rzeczne Rawki, Białki i Rylki. Niezwykle malownicza jest dolina Rawki, która meandrując wytworzyła liczne starorzecza. Krajobraz urozmaicają kompleksy stawów o łącznej powierzchni ok. 290 ha oraz zbiorniki retencyjne.
Lasy zajmują jedynie 12,4% powierzchni powiatu, reszta to użytki rolne. Powiat słynie z sadownictwa, a odsetek sadów (24% użytków rolnych) plasuje powiat w czołówce krajowej.
Na terenie powiatu istnieją trzy leśne rezerwaty przyrody – „Babsk” (głównie w celu ochrony lipy drobnolistnej), „Trębaczew” (las sosnowo-dębowy) i rezerwat wodno-krajobrazowy „Rawka” oraz w Wołuczy (gmina Rawa Mazowiecka) żwirownia w osadach zlodowacenia środkowopolskiego.

Strój ludowy spotyka się jeszcze południowej części rejonu rawskiego. Dominują pasiaki, które występują tu w formie zapasek-fartuchów i zapasek naramiennych. Zróżnicowanie stroju jest znaczne, zarówno pod względem kolorystyki, jak i układu prążków. Właściwie w każdej wsi panował odmienny układ kolorów na zapaskach.

Z tradycyjnych form rękodzieła ludowego można spotkać jeszcze warsztaty garncarskie wyrabiające dzbanki, miski, doniczki w charakterystycznych odcieniach brązu z roślinną ornamentyką. Dzieła sztuki ludowej regionu gromadzi i eksponuje Muzeum Regionalne w Rawie Mazowieckiej.
Oprócz Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej znana jest wieś Boguszyce z drewnianym kościołem gotyckim z polichromią wewnątrz.
A na cmentarzu w Babsku znajduje się zabytkowy grobowiec Konstancji Gładkowskiej, muzy i młodzieńczej miłości Fryderyka Chopina.

Na terenie powiatu znajdują się tory i jeżdżą w sezonie turystycznym pociągi zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.