Rezerwat przyrody Źródła Borówki

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Powiat skierniewicki > Rezerwat przyrody Źródła Borówki

Utworzony 3 marca 1989 r. florystyczny, krajobrazowy i leśny rezerwat przyrodniczy „Źródła Borówki”, ma powierzchnię 21,99 ha i leży w gminie Maków w powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, w Polsce. Mezoregion Wzniesienia Łódzkie.
Współrzędne geograficzne: 51°56′44″N 19°57′33″E
Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych grądu, boru mieszanego i sosnowego oraz swoistych cech krajobrazu. Ochronie w rezerwacie podlega źródłowy odcinek rzeki Borówki, prawobrzeżnego dopływu Uchanki wraz z otaczającym go malowniczym fragmentem starego lasu. Rzeźba terenu jest urozmaicona. W najwyższej, południowej części zachowały się nieczynne już nisze źródliskowe.
Obszar rezerwatu przecina głęboki wąwóz, od którego odchodzi kilka mniejszych odgałęzień. W najwyższej, południowej części zachowały się nieczynne już nisze źródliskowe.
Roślinność rezerwatu tworzy bór świeży z ponad 100-letnim drzewostanem sosnowym.
Wyższe części stoków wąwozów porasta sosnowo-dębowy bór mieszany z dominacją sędziwych sosen i domieszką nieco młodszych dębów i buków.
W północnej części rośnie las lipowo-grabowo-dębowy (grąd subkontynentalny).
W florze rezerwatu na szczególną uwagę zasługują: mącznica lekarska, widłak jałowcowaty i goździsty.

Tuż obok, na zachód, Rezerwat przyrody Bukowiec, a dalej Rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna (parów i nisza źródłowa) i Uroczysko Bażantarnia, zaś w pobliskiej Bobrowej skupisko głazów narzutowych. W rezerwacie ochrona jest częściowa.

Geographical Coordinates