Powiat wągrowiecki

Z Wikipodróży
Powiat wągrowiecki

Powiat wągrowiecki – powiat w Polsce, w województwie wielkopolskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wągrowiec.

Charakterystyka[edytuj]

Herb powiatu
Flaga powiatu
Mapa powiatu na tle województwa

Współrzędne geograficzne stolicy powiatu: 52°48′25″N 17°12′25″E

Powiat ma powierzchnię 1 040,8 km² zamieszkuje go 67 460 mieszkańców (w miastach 31 721 czyli urbanizacja 47%), w tym kobiet w miastach 16 425, na wsiach 35 744 mieszkańców, w tym kobiet 17 696 czyli gęstość zaludnienia wynosi 64,82 osób/km².

W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejskie: Wągrowiec
  • gminy miejsko-wiejskie: Gołańcz, Skoki
  • gminy wiejskie: Damasławek (gmina), Mieścisko (gmina), Wapno (gmina), Wągrowiec (gmina wiejska).
  • miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki

Położony w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na pograniczu Pojezierza Chodzieskiego i Gnieźnieńskiego, w zachodniej części historyczno-kulturowego regionu Pałuki.

Dość płaski, monotonny krajobraz wysoczyzny morenowej, urozmaicają nieliczne pagórki i jeziora, stwarzające dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Kilka niedużych zbiorników połączonych Strugą Gołaniecką położonych jest w rynnie jeziornej od Gołańczy do Wągrowca.

Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa Poznań-Bydgoszcz (czynna na odcinku Poznań-Gołańcz).

Przyroda[edytuj]

Powiat wągrowiecki jest terenem o niewielkim stopniu zanieczyszczenia gleb, powietrza i wód.

Lasy (przeważnie mieszane) zajmują 19% pow. powiatu.

Największą rzeką jest Wełna (prawy dopływ Warty), płynąca niewielką pradoliną równoleżnikowo przez środek powiatu. Ponadto płyną Nielba, Struga Gołaniecka i Mała Wełna. Dwie z rzek, Nielba i Wełna, krzyżują się tworząc unikalne zjawisko hydrograficzne.

Jest tu interesujący rezerwat przyrodniczo - leśny „Dębina”, położony zaledwie kilka kilometrów od Wągrowca. Jest to około 40 - hektarowy kompleks leśny z blisko 300 - letnimi dębami, z których najokazalszy został uznany za pomnik przyrody - dąb im. Wojciecha Korfantego. Oprócz dębów rosną tam m.in. lipy, wiązy, klony, buki, jawory, a w runie leśnym chronione gatunki, takie jak: perłówka jednokwiatowa, kokorycz pusta, storczyk gnieźnik leśny. Znajdują się gniazda różnych gatunków ptaków w tym czapli siwej i sokoła wędrownego.

Na terenie jezior bracholińskich znajduje się rezerwat faunistyczny. Występuje tam 139 gatunków ptaków, w tym 68 gatunków lęgowych, m.in. rzadko występująca kaczka wełnista, gęś gęgawa, kilka gatunków perkozów, a także sowa błotna.

W południowej części powiatu znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (większa część w powiecie poznańskim).

Turystyka[edytuj]

Przez powiat przechodzą szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz Szlak Cysterski.

Strona internetowa powiatu: http://www.wagrowiec.pl

Geographical Coordinates