Powiat nowotomyski

Z Wikipodróży

Powiat nowotomyski – powiat w Polsce, w województwie wielkopolskim), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Nowy Tomyśl.

Herb powiatu
mapa powiatu na tle województwa
Dwór z XVIII w. w Starym Tomyślu
Nowy Tomyśl, dawny ratusz (obecnie sąd rejonowy), 1879, pl. Niepodległości

Informacje[edytuj]

Współrzędne geograficzne stolicy powiatu: 52°19′N 16°08′E

Powiat położony jest w zachodniej części województwa, na terenie Pojezierza Poznańskiego. Przez teren powiatu przebiega autostrada A2 WarszawaBerlin i równoległa do niej droga krajowa nr 92 oraz magistrala kolejowa Warszawa – Berlin i boczna linia ZbąszyńWolsztyn. Dominującym elementem krajobrazu jest Sandr Nowotomyski – rozległy i płaski obszar największej w Wielkopolsce równiny sandrowej. Na tym piaszczystym terenie rośnie wiele lasów (lesistość powiatu 38%). Sandr Nowotomyski odwadniają Szarka i Czarna Woda, we wschodniej części powiatu płynie Mogilnica. W dolinie Obry występują duże zbiorniki wodne (największe jest Jezioro Zbąszyńskie o powierzchni 742 ha). Skrawek północno-zachodni wchodzi w skład Pszczewskiego Parku Krajobrazowego z jego otuliną, choć jego duża część znajduje się na terenie powiatu międzychodzkiego. Powiat nowotomyski jest jednym z większych powiatów województwa wielkopolskiego. W skład powiatu wchodzą:

Powierzchnia powiatu wynosi 1 011,67 km², zamieszkuje tu 71 737 osób, więc gęstość zaludnienia wynosi 70,91 osób/km². W miastach mieszka 34 650 mieszkańców (w tym 18 098 kobiet) czyli urbanizacja powiatu wynosi 48,35% . Wsie zamieszkuje 37 087 osób (w tym 18 708 kobiet).

Przyroda[edytuj]

W powiecie nowotomyskim są liczne pomniki przyrody oraz rezerwaty przyrody. W 4 rezerwatach przyrody: "Glińskie Góry", "Wielki Las", "Urbanowo", Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi obserwować można rzadkie okazy fauny i flory.

Turystyka[edytuj]

Powiat charakteryzuje się cennymi walorami zarówno turystycznymi, jak i krajobrazowymi. W dużej mierze rozwój turystyki ułatwiają:

  • połączenia kolejowe (m.in. z Frankfurtem i Warszawą),
  • połączenia drogowe ( niedawno otworzono nowy odcinek autostrady A2 przebiegający wzdłuż powiatu),
  • szlaki piesze i rowerowe (ich powstanie i organizacja wielu rajdów rowerowych przyczyniły się do podniesienia rangi turystycznej powiatu),
  • stale rozwijająca się baza gastronomiczno–hotelowa,
  • duża liczba gospodarstw agroturystycznych (oferują one gościom bardzo atrakcyjny wypoczynek wśród lasów, pól i jezior).

Na terenie powiatu, odbywają się liczne imprezy kulturalne, m.in. Jarmark Chmielo–Wikliniarski w Nowym Tomyślu, Biesiady Koźlarskie w Zbąszyniu czy Święto Chleba w Lwówku.

Gospodarka[edytuj]

Powiat nowotomyski jest znany z uprawy chmielu i wikliny, które zależą od uwarunkowań przyrodniczych i historycznych. Nowotomyski chmiel stał się w drugiej połowie XIX w. znany w całej Europie i stanowił źródło utrzymania oraz podstawę dobrobytu wielu mieszkańców miasta i okolic. W Nowym Tomyślu istnieje Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, w którym można poznać wielowiekowy dorobek w tej dziedzinie.

http://www.nowytomysl.com.pl – strona internetowa powiatu

Geographical Coordinates