Powiat lubelski

Z Wikipodróży

Powiat lubelski – powiat w Polsce, w (województwie lubelskim), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lublin, które do powiatu lubelskiego nie należy.

Herb_powiatu lubelskiego
Flaga_powiatu lubelskiego

Informacje[edytuj]

W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejsko-wiejskie: Bełżyce, Bychawa
  • gminy wiejskie: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew
  • miasta: Bełżyce, Bychawa.

Wg danych GUS za 2010 r. powierzchnia powiatu wynosi 1679,42 km², mieszka tu 144 383 mieszkańców, gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 86,41 osób na km², w miastach mieszka 12 530 mieszkańców czyli urbanizacja powiatu wynosi 8,68%.

Początki istnienia powiatu lubelskiego sięgają pierwszej połowy XIV wieku, wraz z pojawieniem się tego typu jednostki administracyjnej w Królestwie Polskim. Historyczny powiat lubelskie był znacznie rozleglejszy, na północy graniczył z ziemią łukowską, na północnym-wschodzie z powiatem parczewskim, na południu z powiatem urzędowskim.

Powiat lubelski położony jest na terenie Wyżyny Lubelskiej i obejmuje swym zasięgiem: dwa parki krajobrazowe: Krzczonowski Park Krajobrazowy i Kozłowiecki Park Krajobrazowy, cztery Obszary Chronionego Krajobrazu: Chodelski, Czerniejewski, Dolina Ciemięgi oraz Kozi Bór a także rezerwaty przyrody: Chmiel, Las Królewski, Olszanka i Podzamcze.

Warto zobaczyć[edytuj]

Krzczonowski Park Krajobrazowy o powierzchni 12 420 ha i otulinie 13 856 ha utworzono 26 lutego 1990 r. i jest ósmym co do wielkości spośród 17 parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Położony jest w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej – subregionie Wyżyny Lubelskiej, około 20 km na południowy-wschód od Lublina. Administracyjnie park leży w 3 gminach: Krzczonów i Jabłonna.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w 1990 r. Zajmuje powierzchnię 4018,5 ha, otulina parku to 9000 ha. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Lasów Kozłowieckich (ponad 90% powierzchni parku). Ideą utworzenia parku była konieczność ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego, posiadającego szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego. Zwartemu kompleksowi leśnemu towarzyszą śródleśne łąki, stawy, bagienka.

Ważnymi elementami środowiska przyrodniczego powiatu są: Wysoczyzna Lubartowska, Płaskowyż Nałęczowski, Równina Bełżycka, Kotlina Chodelska, Wzniesienia Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska, Padół Zamojski oraz Roztocze Zachodnie.

Ważnym obszarem turystycznym jest Kraina Lessowych Wąwozów.

W powiecie lubelskim jest wiele szlaków rowerowych np. Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie.