Przejdź do zawartości

Powiat krapkowicki

Z Wikipodróży
Powiat krapkowicki

Powiat krapkowicki – powiat w Polsce, w województwie opolskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą są Krapkowice.

Podział administracyjny

[edytuj]

W skład powiatu wchodzą:

  gminy miejsko-wiejskie: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice
  gminy wiejskie: Strzeleczki, Walce
  miasta: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice

Warto zobaczyć

[edytuj]

w Krapkowicach

[edytuj]

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są[23]:

  Stare Miasto
  kościół pw. św. Mikołaja, z k. XIV w., XV–XVIII w.
  grób sapera Stanisława Bączka, na cmentarzu komunalnym, z 1946 r.
  mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu komunalnym, z 1921 r.
  cmentarz żydowski, ul. Kolejowa, z pocz. XIX w.
  zamek, wzmiankowany już w 1532 jako własności Jerzego Hohenzollerna, 1678 r., XVIII w./XX w.
  mury obronne, fragment, z poł. XIV–XVI w.
  wieża bramy Górnej
  wieża wodna (ruina), ul. Kozielska, z XVII w.,, XIX w./XX w., wypisana z księgi rejestru
  dom, Rynek 4, z XVIII w[24].
  dom zakonny elżbietanek, ul. Sądowa 8, z 1866 r.
  trzy piece wapiennicze szybowe, ul. Opolska 69 a, 75, 77 a, z pocz. XX w.
  śluza mała na Odrze, z l. 1890–95

Krapkowice – Otmęt

  kościół par. pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany prawdopodobnie przez zakon templariuszy[25], najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1223 r., przebudowany w kolejnych wiekach: XIV w., XVIII w., i znacznie rozbudowany w latach 1912–1914
  pozostałości – ruiny zamku rycerskiego nad Odrą, zbudowanego prawdopodobnie w XIV wieku i XVI/XVII w., gruntownie przebudowanego w XVIII wieku, w ruinie od połowy XIX wieku, wedle legendy zbudowany przez templariuszy; wieża zamku w 1723 r. przyłączona została do kościoła i zachowała się do dnia dzisiejszego.

poza Krapkowicami

[edytuj]