Powiat kościański

Z Wikipodróży
Powiat kościański

Herb powiatu kościańskiego
Flaga powiatu kościańskiego
Powiat kościański na tle województwa wielkopolskiego
Turew, pałac Dezyderego Chłapowskiego
Wiatrak w Śmiglu, powiat kościański

Powiat kościański – powiat w Polsce, w województwie wielkopolskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kościan (współrzędne geograficzne stolicy powiatu: 52°04'40″N 16°36'12″E).

Położony w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.

Powierzchnia 722,53 km² zamieszkały przez 78 025 mieszkańców (dane GUS z 2009 r.). Urbanizacja w powiecie 46,5%, gęstość zaludnienia 108 mieszkańców na km².

W skład powiatu wchodzą:

Przez powiat przebiega droga krajowa nr 5 Wrocław - Bydgoszcz i linia kolejowa Poznań - Wrocław.

Obszar o mało zróżnicowanym krajobrazie, znajduje się w kilku regionach: najniżej położona jest Dolina Środkowej Obry, bardziej urozmaicony fragment na południu wchodzi w skład Pojezierza Sławskiego. Pozostała część obejmuje wysoczyznę morenową Równiny Kościańskiej oraz pagórkowate Pojezierze Krzywińskie z kilkoma jeziorami.

Powiat o niskiej lesistości (14%), o stosunkowo dobrych glebach i wysokiej kulturze rolnej.

Znaczną część zajmuje Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Nad sztucznym zbiornikiem „Wonieść” (777 ha) turyści i wczasowicze odpoczywają w wielu ośrodkach wczasowych.

Na terenie powiatu znajdują się liczne zabytki: dwory, pałace i obiekty sakralne. To m.in. Pałac Szołdrskich w Czempiniu, zespół pałacowy w Racocie i zespół parkowo-pałacowy w Turwi a także gotycki kościól farny w Kościanie, gotycki kościół św. Mikołaja w Krzywiniu, romańsko-gotycki kościół św. Leonarda w Lubiniu i gotycki kościół św. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu.