Ner

Z Wikipodróży
Ner

Ner – rzeka w środkowej Polsce o długości 134 km, na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Kolskiej, prawy dopływ środkowej Warty. W dolnym odcinku pradolinnym dno doliny dawniej zabagnione obecnie jest uregulowane i użytkowane jako łąki. Powierzchnia zlewni 1823 km².

Rzeka Ner w Rudzie Pabianickiej
Rzeka Ner, prawy dopływ Warty wpływa do Warty

Charakterystyka[edytuj]

Źródła Neru znajdują się w Łodzi. Przepływa 22,5 km przez Łódź, dalej przez województwa łódzkie i wielkopolskie meandrując na płaskich łąkach (dla których nierzadko pełni rolę użyźniajacego Nilu). Na obszarze Łodzi Ner przyjmuje boczne dopływy: prawostronne Jasień i lewostronne – Gadkę i Dobrzynkę. Koryto ma w średnim biegu szerokość 12 m, przy ujściu 20-45 m. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 3,5 m.

Poza granicami Łodzi w rejonie Konstantynowa do Neru wpadają rzeki: Łódka i Jasieniec. Na granicy Łodzi i gminy Pabianice do Neru wpływają systemem łódzkiej kanalizacji niemal wszystkie ścieki. Do niedawna oczyszczane były jedynie mechanicznie. Od ponad 25 lat działa Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi która kilka lat temu osiągnęła zdolność biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków (z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa, Aleksandrowa i innych miejscowości), co radykalnie poprawiło stan czystości wód Neru.

Ważniejsze miejscowości przez które przepływa Ner[edytuj]