Kazachstan

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Kazachstan
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazachstan
Flaga
Lokalizacja
Informacje
Stolica Astana
Ustrój republika prezydencka
Waluta tenge (KTZ)
Strefa czasowa UTC +5 do +6
Powierzchnia 2 717 300 km²
Liczba ludności 19 002 586
Język urzędowy kazachski, rosyjski
Religia dominująca islam (60.5%)
Kod telefoniczny +7
Kod samochodowy KZ
Domena internetowa .kz
Mapa Kazachstanu

Kazachstan (kaz. Қазақстан, ros. Казахстан) – państwo leżące częściowo w Azji (88% powierzchni) i częściowo w Europie (12% powierzchni).

Charakterystyka[edytuj]

 • jest największym państwem śródlądowym na świecie;
 • 10. pod względem powierzchni (z uwzględnieniem obszaru Antarktydy);
 • 8,7 razy większym od terytorium Polski.

Granice lądowe (łącznie 13 364 km) z:

Uwaga - Kazachstan graniczy z Morzem Aralskim, obecnie podzielonym na dwa akweny (1070 km), oraz z Morzem Kaspijskim (1894 km).

Fauna i flora[edytuj]

W Kazachstanie żyją gatunki ssaków i ptaków charakterystyczne dla stepów.

Klimat[edytuj]

Klimat Kazachstanu jest zdeterminowany przez jego położenie w sercu olbrzymiego kontynentu, z dala od oceanu, przez co nie docierają tu masy powietrza morskiego. Klimat kraju jest umiarkowany, suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice temperatur lata (do +40 °C) i zimy (do –45 °C) oraz nocy i dnia są nadzwyczaj duże. Lato jest długie i gorące, zima równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo krótkie. W centralnej części Kazachstanu opady praktycznie nie występują, na północnych i południowych obrzeżach dochodzą zaledwie do 300 mm rocznie.

Historia[edytuj]

 Zobacz w Wikipedii: Historia Kazachstanu

W I tysiącleciu p.n.e. Kazachstan zamieszkiwany był przez związki plemienne Saków i Issydonów. Od II do III wieku zajęty przez Xiongnu, później w składzie kaganatu tureckiego. Od VIII do X wieku pod panowaniem dynastii Karachanidów. W latach 1219–1221 podbity przez Mongołów, należał do Złotej Ordy. Po jej rozpadzie podzielony na Chanat Uzbecki (na wschodzie) i Ordę Nogajską (na zachodzie). W połowie XV wieku w Chanacie Uzbeckim wyodrębnili się Kazachowie (tzn. ludzie wolni). Na innych ziemiach powstały 3 ordy (żuzy) – Wielka (Siedmiorzecze), Średnia i Mała.

Kazachstan został podbity przez Rosję i wcielony do tego kraju w 1868 roku. Po utworzeniu Związku Radzieckiego na terenie kraju utworzono autonomię dla Kazachów, początkowo jako wchodzącą w skład Rosyjskiej FSRR Kirgiską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, w 1925 roku przemianowaną na Kazachską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. W 1936 roku Kazachska ASRR zmieniła swój status i jako Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka weszła bezpośrednio w skład ZSRR.

W czasie rządów Stalina Kazachstan był znany ze znajdujących się na jego terenie obozów pracy (łagrów) oraz jako miejsce deportacji m.in. ludności polskiej oraz Czeczenów. Później Kazachstan stał się miejscem kilku ambitnych radzieckich projektów, takich jak: umiejscowione w Semeju laboratoria jądrowe, próby z bronią jądrową, kosmodrom Bajkonur, zagospodarowywanie bezludnych terytoriów. 16 grudnia 1991 Kazachstan, jako ostatnia z republik ZSRR, proklamował niepodległość. W 1997 roku stolica kraju została przeniesiona z położonego na południu miasta Ałmaty do znajdującej się bliżej geograficznego centrum kraju i dalej od granicy z Chinami Akmoły, przemianowanej później na Astanę.

Kultura i sztuka[edytuj]

Polityka[edytuj]

 Zobacz w Wikipedii: Ustrój polityczny Kazachstanu

Kazachstan jest republiką prezydencką z systemem partii dominującej. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję (do 2007 roku kadencje były siedmioletnie). Władza prezydenta jest bardzo silna: powołuje i odwołuje rząd, ma prawo rozwiązywania parlamentu i zarządzania referendum bez żadnych konsultacji politycznych. Tylko prezydent może wnosić projekty zmian w konstytucji. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu.

Gospodarka[edytuj]

 Zobacz w Wikipedii: Gospodarka Kazachstanu

Niemal w równym stopniu gospodarka Kazachstanu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kraj posiada dość bogate złoża surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Spółki wydobywcze należą do kazachskiego funduszu państwowego Samruk-Kazyna, ale dopuszczają udziały inwestorów zachodnich i chińskich. Od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce na świecie w wydobyciu rud uranu, wyprzedzając wieloletniego lidera, Kanadę. Dzięki ich wydobyciu rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, a rolnictwo dostarcza surowców przemysłowi włókienniczemu i spożywczemu. Oprócz roślin przemysłowych (głównie bawełna, tytoń, buraki cukrowe) uprawia się zboża (pszenicę, jęczmień i owies), ziemniaki. Spory odsetek upraw prowadzony jest na polach sztucznie nawadnianych. W hodowli dominują owce, bydło, konie, wielbłądy i kozy, a w okolicach większych miast – trzoda chlewna i drób.

Społeczeństwo[edytuj]

Zwyczaje[edytuj]

Sobór w Ałmaty

Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym. Główne religie w Kazachstanie to islam (dominująca), prawosławie i katolicyzm. Nie ma szczególnych norm zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Turyści innych wyznań zwykle spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością miejscowej ludności.

Urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00. (MSZ)

Przygotowania[edytuj]

Wybór czasu podróży[edytuj]

Wizy[edytuj]

Obywatele RP nie muszą posiadać wizy wjazdowej. Obowiązek wizowy został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych, natomiast nadal wymagana jest wiza w przypadku przyjazdu do Kazachstanu do pracy lub na naukę, prowadzenie działalności misyjnej i wykonywanie pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym(stan na: lut.2018).

Koszty wiz:

 • Jednokrotna 50 USD
 • Roczna 200 USD

Przepisy prawne[edytuj]

Przepisy celne nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. Należy również zwrócić uwagę na drobiazgowość prowadzonej rutynowo kontroli celnej i na bezwzględną konieczność skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów, zaświadczeń wraz ze stosownymi podpisami i pieczęciami. Należy również być przygotowanym na sprawdzanie przesyłek pod kątem fitosanitarnym, niezależnie od deklarowanej zawartości. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów, jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. W celu uniknięcia ewentualnych problemów przy przekraczaniu granicy, należy deklarować większe kwoty pieniędzy przy wjeździe na terytorium Kazachstanu. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. dowody zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego).

Podczas pobytu w Kazachstanie należy zawsze posiadać przy sobie dokument podroży (nie kopię).

Z dniem 11 stycznia 2020 r. został zniesiony w Kazachstanie obowiązek meldunkowy (rejestracji pobytu) dla cudzoziemców. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przyjazd cudzoziemca do Kazachstanu musi zostać zgłoszony do organów spraw wewnętrznych (policji migracyjnej) przez stronę zapraszającą w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjazdu. Zgłoszenia takiego dokonać mogą: obywatel Republiki Kazachstanu, cudzoziemiec bądź bezpaństwowiec zamieszkały na stałe w Republice Kazachstanu lub osoba prawna zarejestrowana w Kazachstanie (w tym hotele, hostele), którzy zapewniają miejsce zamieszkania dla zapraszanego cudzoziemca.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w oddziale policji migracyjnej lub online przez portal https://www.vmp.gov.kz (MSZ).

Wymiana waluty[edytuj]

Waluta Kazachstanu to tenge. 1 USD = około 386 tenge. W miastach pieniądze można pobrać w bankomatach, na każdym kroku dostępne są kantory walutowe.

Obecnie (12.2019) 1 zł to ok. 100 tenge, 1 USD ok. 386 tenge.

Ubezpieczenia[edytuj]

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne można wykupić na większości drogowych przejść granicznych. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty leczenia zaleca się wykupienie stosownych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego. (MSZ)

Rozmówki[edytuj]

Wszędzie można porozumieć się po rosyjsku.

Dotarcie[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Można na kilka sposobów.

Bezpośrednie połączenie: Warszawa - Astana - przez Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Do 24 lutego 2022: Można (było) również przez Moskwę "Aeroflotem" - Warszawa - Moskwa - Astana

Turkish Airllines z Warszawy przez Stambuł do Ałmaty

 • Kraków – Frankfurt – Ałmaty
 • Warszawa – Moskwa – Ałmaty
 • Warszawa – Kijów – Ałmaty
 • Warszawa – Amsterdam – Atyrau

Pociągiem[edytuj]

Bezpośrednie połączenie Warszawa – Astana[edytuj]

Raz w tygodniu, w każdą sobotę o godzinie 21:15 z dworca Warszawa Zachodnia odjeżdża bezpośredni pociąg do Astany, stolicy Kazachstanu. Czas podróży wynosi ponad 93 godziny.

Samochodem[edytuj]

Trochę ciężko, ale można. W Kazachstanie drogi są w budowie, nawet jeżeli na mapie jest czerwona kreseczka, może być potrzebny kompas. Można przez Białoruś i Rosję. Teraz lepiej przez Białoruś. W Rosji żądają kolosalnych łapówek, nawet za „nieumyte” auto, więc pobyt w Rosji należy ograniczyć do minimum. W Kazachstanie należy uważać na wielbłądy i owce oraz krowy. Przechadzają się swobodnie i od czasu do czasu stadkami po drodze.

Autobusem[edytuj]

Statkiem[edytuj]

Przejścia graniczne[edytuj]

Podział administracyjny[edytuj]

Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów i 3 miasta wydzielone. Obwody dzielą się dalej na rejony.

Obwody (w nawiasie podana stolica):

Miasta wydzielone:

Miasta[edytuj]

 Zobacz w Wikipedii: Miasta w Kazachstanie

Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Kazachstan posiadał ponad 60 miast o ludności przekraczającej 14 tys. mieszkańców. Największym miastem jest dawna stolica kraju Ałmaty, które jako jedyne miasto liczyło ponad 1 milion mieszkańców; obecna stolica, Astana, zajmuje drugie miejsce i z miastem Szymkent kwalifikuje się do miast z ludnością 500÷1000 tys.; 18 miast z ludnością 100÷500 tys.; 6 miast z ludnością 50÷100 tys.; 30 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. W sumie w kraju znajduje się 88 miast ( z czego 15% to miasta o populacji powyżej 200 tysięcy mieszkańców).

Ludność miejska stanowi 57% ogółu ludności Kazachstanu.

Ciekawe miejsca[edytuj]

Podróżowanie po kraju[edytuj]

Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem.

Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla turystów udających się w góry, terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne.

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjechać do strefy przygranicznej na podstawie dokumentów tożsamości oraz przepustek do wjazdu do strefy granicznej wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu w trybie określonym w Zasadach wydania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej przez cudzoziemców lub bezpaństwowców.

W celu otrzymania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej cudzoziemcy w ciągu 7 dni przed wjazdem powinni złożyć do Urzędu Policji Migracyjnej Departamentu Spraw Wewnętrznych w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:

 • Osoby fizyczne – wniosek pisemny;
 • Podmioty prawne – wniosek w imieniu administracji przedsiębiorstwa lub organizacji.

Wnioski można tez złożyć do jednostki wojskowej Służby Granicznej, do której podlega terytorium, na który planuje się wjazd i pobyt w strefie granicznej. Zezwolenia są wydawane bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych. (MSZ)

Samochodem[edytuj]

Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia samochodów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie dróg należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, że odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach; nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych.

Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Należy mieć również na uwadze, że w okresie zimowym w związku z dużymi opadami śniegu i silnymi zawiejami śnieżnymi drogi wyjazdowe z miast zostają zamknięte. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości kierowania środkami transportu na podstawie międzynarodowych lub zagranicznych praw jazdy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, które są związane bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu Wydane w innym państwie międzynarodowe prawo jazdy uznaje się za ważne w przypadku, gdy będzie okazane z ważnym zagranicznym prawem jazdy. Międzynarodowe prawa jazdy jednocześnie są uznawane za ważne jeśli posługuje się nim kierowca, który kieruje pojazdem uczestnicząc w międzynarodowym przewozie drogowym. Zagraniczne i międzynarodowe prawo jazdy jest uznawane za nieważne dla kierowania pojazdami służbowymi na terytorium Kazachstanu po upływie 60 dni od otrzymania przez jego posiadacza, obywatela innego państwa lub bezpaństwowca, karty stałego pobytu lub po upływie 60 dni od daty wjazdu do Kazachstanu przez jego posiadacza, który jest obywatelem Kazachstanu.

Powyższe uregulowania mogą prowadzić do nadużyć ze strony miejscowej policji drogowej, gdyż trudno będzie udowodnić, że prowadzenie pojazdu na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy nie jest związane z wykonywaniem pracy związanej bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu. W przypadku osób pracujących na zasadzie kontraktu w korporacjach międzynarodowych lub polskich istnieje konieczność codziennego posługiwania się samochodem służbowym, więc w takim przypadku ich praca wiąże się też z koniecznością prowadzenia środków transportu. W związku z obecnym uwarunkowaniem prawnym wskazane byłoby, aby wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w Kazachstanie na podstawie zezwolenia na pracę i posiadający kartę pobytu uzyskali kazachstańskie prawo jazdy. (MSZ)

Pociągiem[edytuj]

Na trasach międzymiastowych wagony klimatyzowane.

Autobusem[edytuj]

Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. (MSZ)

Wyjazd[edytuj]

Zakupy[edytuj]

Nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości, aczkolwiek poziom zaopatrzenia niektórych lokalnych punktów handlowych może być ograniczony. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. Wiele z nich czynnych jest całą dobę. Ceny są zbliżone do cen obowiązujących w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także w weekendy i święta. (MSZ)

Gastronomia[edytuj]

W miastach restauracje gdzie dają dobrze zjeść, ceny przystępne, potrawy smaczne.

Pizza, np. w średniej klasy restauracji kosztuje w granicach 1500 – 2500 Tenge, czyli ok. 30–50 zł.

Noclegi[edytuj]

Infrastruktura turystyczna jest rozwinięta. Znalezienie noclegu w rozsądnej cenie i o odpowiednim standardzie nie stanowi większego problemu. Bardzo dużo obiektów turystycznych (hotele, hostele) można zarezerwować na popularnych portalach służących rezerwacji noclegów bądź bezpośrednio na stronach internetowych obiektów turystycznych. Najdroższymi miastami są Astana oraz Ałmaty, aczkolwiek obowiązujące ceny nie różnią się bardzo od cen w Polsce. (MSZ)

Nauka[edytuj]

Praca[edytuj]

Dla Polaków wymagane pozwolenie na pracę oraz wiza pracownicza.

Bezpieczeństwo[edytuj]

Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Powszechną praktyką są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków, których posiadanie na terenie Kazachstanu jest prawnie zabronione i grozi karą wieloletniego pozbawienia wolności.

Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim błotne. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Planując wyprawę należy pamiętać, że kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tienszan.

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w fotografowaniu w pobliżu obiektów wojskowych, przejść granicznych i niektórych budynków rządowych, co nie jest odpowiednio oznakowane. Zabronione jest fotografowanie lotnisk, niektórych większych sklepów i centrów handlowych.

Kazachstan leży w strefie aktywnej sejsmicznie.

Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe: 103, policja: 102, straż pożarna: 101, zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112. (MSZ)

Zdrowie[edytuj]

Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. W ostatnim czasie rejestruje się znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Podczas pobytu należy dokładnie myć zakupione produkty żywnościowe i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować żywności gotowej do spożycia.

Służba zdrowia w Kazachstanie nie jest na najwyższym poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. W dużych miastach można znaleźć prywatne polikliniki, które oferują usługi medyczne na akceptowalnym poziomie oraz apteki, w których bez recepty można dostać większość podstawowych leków, również zachodnich. Jednak niezbędne lekarstwa najlepiej przywieźć ze sobą. Znacznie gorzej jest na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Choć ceny usług medycznych nie są wysokie, można spotkać się z sytuacją, że od cudzoziemców wymagana jest opłata wyższa niż od obywateli Kazachstanu. (MSZ)

Kontakt[edytuj]

Telefon[edytuj]

Internet[edytuj]

Poczta[edytuj]

Informacje turystyczne[edytuj]

Przedstawicielstwa dyplomatyczne[edytuj]

Przedstawicielstwa Kazachstanu w Polsce[edytuj]

Ambasada Kazachstanu w Polsce

ul. Królowej Marysieńki 14

02-954 Warszawa

Telefon: +48 22 642 37 65

Strona www: http://www.mfa.gov.kz/pl/warsaw

Wydział Konsularny:

konsulkz@gmail.com

asystentkazpl@gmail.com

Przedstawicielstwa Polski w Kazachstanie[edytuj]

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie

ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Isker",

010000 Astana, Kazachstan

Telefon: +77 172 94 44 00

Fax: +77 172 94 44 01

Strona www: https://astana.msz.gov.pl/pl/

E-mail: astana.amb.sekretariat@msz.gov.plNa niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Kazachstan opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0