Kępno (gmina)

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb Gminy Kępno

Gmina Kępno położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Swoim terenem obejmuje 18 jednostek pomocniczych - sołectw, a jej siedzibą jest miasto Kępno. Na terenie gminy dominują tere­ny równinne - do 200 m n.p.m. Jej powierzchnia wynosi 12.403 ha, w tym na miasto przypada 770 ha i zamieszkuje ją około 25 000 mieszkańców.

Flora i fauna[edytuj]

Najważniejszym środowiskiem roślinnym gminy są lasy - zajmują 14,8% jej powierzchni. Najwięcej terenów leśnych występuje w obrębach wsi: Mikorzyn, Przybyszów, Rzetnia, Domanin, Krążkowy. Na obszarze gminy Kępno stwierdzono kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną prawną. Zwierzostan gminy Kępno jest typowy dla nizinnych obszarów Polski. Ze zwierząt łownych występują tutaj: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, tchórze, piżmaki, zające, króliki, bażanty, kuropatwy. Wśród ptaków obserwuje się dużą różnorodność. Żyją tu między innymi kuropatwy, bażanty łowne, bociany, łabędzie, kaczki krzyżówki i cyranki, wróble, wrony, jaskółki, sikory i inne.


Dojazd[edytuj]

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 11 PoznańBytom.

Publiczny transport zbiorowy[edytuj]

Wsie i sołectwa należące do gminy[edytuj]

Warto zobaczyć[edytuj]

  • Na terenie gminy zarejestrowanych jest 12 pomników przyrody. Najcenniejszym pomnikiem jest aleja dębowa przy drodze powiatowej z Mikorzyna w kierunku wsi Mechnice na odcinku około 1 km oraz przy drodze gminnej na odcinku 1,5 km z Mikorzyna w kierunku Domanina. Rośnie tam łącznie 187 sztuk dębów o różnych obwodach w większości od 200 do 400 cm.
  • Obszar chronionego krajobrazu Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Odolanowskiej obejmuje swym zasięgiem część terenu gminy Kępno (część wsi Mikorzyn, część terenów leśnych Domanina i Myjomic oraz wsi Rzetnia i część wsi Przybyszów).
  • Kompleksy zieleni parkowej na terenie gminy występują we wsiach: Mikorzyn, Myjomice, Kierzno, Mianowice, Domanin, Rzetnia. Wszystkie wymienione zespoły parkowe są parkami pałacowymi lub dworskimi. W mieście znajdują się dwa parki; tzw. „duży park” przy ul. Dąbrowskiego i park 700-lecia.

Warto spróbować[edytuj]

Zakupy[edytuj]

Gastronomia[edytuj]

Rozrywka[edytuj]

Noclegi[edytuj]

Kontakt[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

  • 1 - Strona internetowa gminy Kępno [1].

Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Kępno (gmina) opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0