Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Z Wikipodróży

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – dokument Unii Europejskiej upoważniający do leczenia obywateli państw członków Unii na zasadach wzajemności. Oznacza to, że obywatele państw Unii traktowani są tak jak obywatele danego państwa w którym przebywają. Leczenie, w zasadzie, dotyczy tylko niezbędnego zakresu opieki zdrowotnej. W większości państw nie obejmuje opieki stomatologicznej, lub obejmuje ją w podstawowym zakresie. Leczenie szpitalne dotyczy tylko chorób wynikłych po przyjeździe do danego państwa lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. W żadnym przypadku nie obejmuje tzw. leczenia planowego. Leczenie na podstawie EKUZ w zasadzie nie obejmuje też ofiar wypadków przy uprawianiu sportów (w tym transportu), a w niektórych państwach też ofiar wypadków drogowych.

Ze względu na liczne ograniczenia w korzystaniu z EKUZ rozsądnym może okazać się posiadanie odrębnego, prywatnego, ubezpieczenia kosztów leczenia, w tym transportu do Polski. Przy zawieraniu ubezpieczenia należy wybrać firmę która nie wymaga od nas wyłożenia gotówki zagranicą, a potem dokonuje jej zwrotu po powrocie do kraju, gdyż możemy nie dysponować taką kwotą.
Na niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: [1] opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0