Przejdź do zawartości

Druzno

Z Wikipodróży

Druzno – płytkie, zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych. Jezioro położone jest w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. Stanowi część Zalewu Wiślanego odciętą aluwiami.

Na jeziorze Druzno
Jezioro Druzno, ptaki
Jezioro Druzno, łabędzie
Jezioro Druzno, roślinność
Jezioro Druzno, roślinność
Jezioro Druzno, boje
Jezioro Druzno, Kanał Elbląski znak locji
Jezioro Druzno, Kanał Elbląski
Statek wycieczkowy na jeziorze Druzno, szlakiem Kanału Elbląskiego

Informacje[edytuj]

Powierzchnia jeziora wynosi od 1147,5 do 1790,1 ha (w zależności od wiejących wiatrów i temperatury otoczenia), wymiary ok. 9,7 × 2 km, głębokość średnia 1,2 m, głębokość maksymalna 2,5 m. Średnia objętość wody w zbiorniku 17 352 000 m³. Wysokość 0,1 m n.p.m. Jezioro zajmuje 27. miejsce w klasyfikacji największych jezior polskich.

Współrzędne geograficzne początku ścieżki dydaktycznej w rezerwacie: 54°03′54″N, 19°27′05″E

Przed wiekami Druzno było częścią zatoki morskiej, leżącą na wysokości 0,3 m n.p.m. Z czasem przybrało formę jeziora o wydłużonym kształcie leżącego na osi północ-południe. W 1/3 długości, na wysokości ujścia rzeki Elszki, jest przewężenie dzielące Druzno na dwa rozległe akweny. Jego specyfika polega na tym, że zmienia swój poziom. Nawet o cały metr. Powodują to wiatry wiejące jesienią i zimą oraz letnie, intensywne parowanie i przesiąkanie wody na tereny depresyjne.

Przez Druzno przechodzi tor wodny stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego.

Na podstawie przeprowadzonych w 2003 r. badań czystości wody jeziora zaliczono je do wód pozaklasowych.

Do jeziora uchodzi kilka niewielkich cieków wodnych, między innymi: Balewka, Brzeźnica, Burzanka, Dzierzgoń, Elszka, Kowalewka, Marwicka, Młynówka, Tina (jedno odgałęzienie w dolnym biegu), Wąska.

Wyjątkowość jeziora w skali kraju[edytuj]

Jest to miejsce wyjątkowe w skali kraju, a może i całej Europy (niekiedy nazywane „Polską Amazonią”).

Jezioro Druzno swym wyglądem nie przypomina większości jezior w Polsce. Zdecydowana większość tafli tego jeziora porośnięta jest nymfeidami, czyli roślinami o pływających liściach: grzybieniami, grążelem a także bardzo rzadkim grzybieńczykiem (jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko tej rośliny w Europie, rośliny objętej w Polsce ścisłą ochroną gatunkową). Piękno grzybieńczyka najlepiej podziwiać z daleka. W okresie kwitnienia zmienia on kolor jeziora z zielonego na żółty.

Rezerwat przyrody[edytuj]

Jezioro wraz z pobliskimi terenami tworzy florystyczny rezerwat „Jezioro Drużno” (mimo że rezerwat został nazwany od jeziora Druzno, w jego nazwie występuje niepoprawna wersja nazwy jeziora – Drużno).

Jest to miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego, głównie kaczek, perkozów, mew i rybitw, również drobnych ptaków wróblowych. Dodatkowo obszar rezerwatu pokrywa się z obszarami Natura 2000 Jezioro Druzno (PLH280028) (Specjalny obszar ochrony siedlisk) oraz o większej powierzchni Jezioro Drużno (PLB280013) (Obszar specjalnej ochrony ptaków). W 2002 r. ze względu na bogactwo roślinne i bioróżnorodność został objęty międzynarodową formą ochrony i wpisany na listę ramsarską.

Rezerwat jest praktycznie zamknięty dla turystów. Są jednak dwa sposoby, by podziwiać to fenomenalne miejsce.

  • Rejs Kanałem Elbląskim, który biegnie przez środek jeziora. W tym miejscu trzeba mocno podkreślić, że można poruszać się wyłącznie po kanale, poza nim obecność turystów jest nielegalna, co dla nierozważnych podróżników – ze względu na częste patrole policji rzecznej – może skończyć się mandatem.
  • Ścieżka dydaktyczna i wieża widokowa w południowej części rezerwatu. To zdecydowanie najlepsze miejsce dla obserwacji ptaków na jeziorze.

Emporium Truso[edytuj]

W IX w. nad tym jeziorem, w okolicach dzisiejszego Janowa znajdowało się pruskie emporium (emporion, w starożytności plac miejski, na którym składowano towary przywożone drogą morską) handlu bałtyckiego - Truso. Wulfstan opowiada, że jechał z Haede (Haithabu, Hedeby), że przybył do Truso w siedem dni i nocy, że okręt szedł przez całą drogę pod pełnymi żaglami (…) A taż Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa do Zalewu Estyjskiego a ten Zalew Estyjski jest co najmniej piętnaście mil szeroki. Od wschodu spływa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Ilfing (Elbląg) – z tego jeziora (Druzno) nad którego brzegiem stoi Truso. To fragment przekazu Wulfstana, wysłannika króla angielskiego Alfreda Wielkiego, który ok. 890 r. odbył podróż morską między duńskim Hedeby, a położonym w rejonie ujścia Wisły wielkim emporium Truso. Pozostał po nim ten jeden jedyny przekaz, spisany osobiście przez angielskiego króla w zarysie geografii Europy i legenda, która miała być na zawsze nierozwiązaną tajemnicą.

Jednakże archeolog elbląski dr Marek Jagodziński w 1982 r. odkrył Truso nad wschodnim brzegiem jeziora Druzno w pobliżu Janowa, ucinając wielowiekową dyskusję nad tym, czy naprawdę istniało i gdzie było położone.

Dziś już wiadomo, że było to ogromne, jak na owe czasy, niezmiernie ważne emporium rzemieślniczo - handlowe i portowe na szlaku łączącym Skandynawię oraz kraje nadbałtyckie z południem Europy i krajami arabskimi. A stworzyli je i zamieszkiwali… Wikingowie. Świadczą o tym znalezione w dużych ilościach młotki Thora, główki Walkirii, zapinki, skandynawska biżuteria, cechy zabudowań i łodzie. Ogrom skarbów, jakie dotychczas odnaleziono - wagi, ciężarki, monety (arabskie, duńskie wodany, angielskie pensy) - już jest imponujący, a to według Marka Jagodzińskiego jest cząstką tego, co nad brzegiem Druzna czeka na wydobycie.

Dostępność dla wędkarzy[edytuj]

Jezioro Druzno jest dostępne dla wędkarzy, choć z licznymi obostrzeniami (np. dopuszczalne są tylko przynęty sztuczne, obowiązują znaczące limity oraz wymiary ochronne, np. można zabrać maksymalnie 2 szczupaki nie mniejsze niż 50 cm i nie większe niż 80 cm). Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu jest na 30 lat dzierżawcą i prawnym użytkownikiem rybackim tego unikatu na skalę światową. To, obok Pasłęki z Pierzchalskim zbiornikiem zaporowym, drugi rezerwat we władaniu PZW. To przełom w myśleniu władz o poziomie zorganizowanego wędkarstwa nie tylko elbląskiego.

http://ptasieogrody.pl/wiki/Rezerwat_Jezioro_Drużno


Geographical Coordinates