Bug

Z Wikipodróży

Bug – rzeka we wschodniej Polsce, zachodniej Ukrainie i południowo-zachodniej Białorusi o długości 772 km i powierzchni dorzecza 39 420 km² (w Polsce 19 400 km², czyli 49,2%). Na terenie Ukrainy leży 10 800 km² (27,4%) obszaru zlewni, na Białorusi natomiast 9 200 km² (23,3%).

Bug przebieg rzeki
Bug koło Niemirowa
Bug w Wyszkowie
Bug w Drohiczynie
Bug w Drohiczynie
Bug z Góry Zamkowej w Drohiczynie
Bug we Włodawie. Po lewej brzeg białoruski
Bug w Kamieńczyku na "Mózdze" ("Mózga" - pastwisko, które oddziela Kamieńczyk od rzeki Bug)
Bug w Mogielnicy
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
rzeka Bug z mostu kolejowego koło Siemiatycz

Bug ma źródło w Werchobużu na północnej Wyżynie Podolskiej na Ukrainie (49°52′00″N 25°05′50″E), na wysokości 311 m n.p.m. Wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego (49°52′00″N 25°05′50″E) w Polsce, na wysokości 75 m n.p.m.

Średni przepływ w dolnym biegu, w Wyszkowie, wynosi 154 m³/s dlatego jest to czwarta co do wielkości rzeka Polski. Jest dopływem Narwi (do 1962 r. uznawano, że Narew jest dopływem Bugu).

Źródło ma na Ukrainie w Werchobużu koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej.

W większości (około ¾ długości) płynie na wysokości 100–200 m n.p.m. W najwyższej swojej części Bug płynie przez Kotlinę Pobuża, dalej przez Wyżynę Wołyńską. Zakole Bugu nieopodal Horodła wyznacza granicę Wyżyn Ukraińskich i Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego.

Ta nieuregulowana, wciąż płynąca dziko rzeka to ewenement na skalę europejską!

Na odcinku 363 km (GołębieNiemirów) stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią.

W Niemirowie przestaje być rzeką graniczną między Polską a Białorusią.

Koryto Bugu w Zosinie (24°07′45″E, 50°51′34″N) jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem Polski.

W miejscowości Gnojno w województwie lubelskim jest ciekawy punkt widokowy.

Miasta przez które przepływa Bug: Brześć, Włodawa, Terespol, Czerwonohrad, Sokal.

Zbudowany w XIX w. Kanał Królewski łączy Bug przez Prypeć z Dnieprem.

Część doliny Bugu objęta jest ochroną przyrody – 37,6% powierzchni od Włodawy po Mircze. Okolice Bugu wyróżniają się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i występujących w nich gatunków roślin. Na odcinku od Gołębi do Terespola stwierdzono występowanie około 1000 gatunków roślin naczyniowych. Fauna również jest różnorodna – należy do niej blisko 100 gatunków motyli dziennych (około 70% wszystkich polskich gatunków), 44 gatunki ryb (57%) oraz 158 gatunków ptaków lęgowych (69%).

Wybierzmy się do Okuninki, wsi letniskowej 7 km od Włodawy, nad jeziorem Białym, które ma pierwszą klasę czystości. Są tu miejsca do uprawiania sportów wodnych i liczne kąpieliska z szerokimi plażami. Dwadzieścia lat temu w całej Polsce słynny stał się... krokodyl, którego widziano w jeziorze Białym. Stal się lokalną atrakcją turystyczną, prawie taką jak Neśsie dla Jeziora Loch Ness. Zaczęto organizować tutaj nawet... Dni Krokodyla.

Od 2013 r. spod Góry Zamkowej w Drohiczynie wyrusza jeden z największych spływów kajakowych w Polsce. Płynąć można przez jeden lub dwa dni. Informacje na stronie internetowej www.500kajakow.pl