Bańska Szczawnica

Z Wikipodróży
Bańska Szczawnica

Obiekt z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Bańska Szczawnica
Herb
Informacje
Państwo Słowacja
Region Kraj bańskobystrzycki
Powierzchnia 46,736 km²
Ludność 10 200
Nr kierunkowy +421-45
Kod pocztowy 969 01
Strona internetowa

Bańska Szczawnica – miasto w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Bańska Szczawnica na Słowacji. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Charakterystyka[edytuj]

Miasto Bańska Szczawnica to dawne miasto górnicze. Dobrze zachowane centrum miasta wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od średniowiecza jej główną działalnością była produkcja srebra i złota. To tutaj po raz pierwszy użyto prochu w kopalni (1627). W 1735 powstała tam szkoła górnicza, którą królowa Maria Teresa I (1717-1780) przekształciła w 1762 w pierwszą w swoim rodzaju Akademię. W 1919, po utworzeniu Czechosłowacji, przeniosła się do Sopron (na terenie dzisiejszych Węgier). W 1782 Bańska Szczawnica była trzecim co do wielkości miastem w Królestwie Węgier z 23192 mieszkańcami (ponad 40 000, jeśli uwzględniono przedmieścia) po Bratysławie i Debreczynie. Działalność górnicza, jedna z najważniejszych w regionie, zmalała od drugiej połowy XIX wieku.

Dojazd[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Najbliższym portem lotniczym jest 1 lotnisko w Sliač IATA: SLD).

Koleją[edytuj]

2 Dworzec kolejowy (pół godziny spaceru od starego miasta) – Mały pociąg składający się z wagonu z silnikiem Diesla wjeżdża do Bańskiej Szczawnicy ze Zwolenia (miasta położonego na ważnej osi kolejowej BratysławaKoszyce). Pociąg i podróż przez górskie krajobrazy to przeżycie samo w sobie. Pociąg odjeżdża z Bańskiej Szczawnicy o 5:57, 12:00, 14:00, 16:02, 17:27 i 18:01 w kierunku Zvolen i Hronská Dúbrava (skąd odjeżdżają pociągi do Zwolenia).

Samochodem[edytuj]

Przez Bańską Szczawnicę przechodzi DK nr 51.

Autobusem[edytuj]

3 Dworzec autobusowy – Autobusy łączą Bańską Szczawnicę z różnymi miastami w kraju. Kursują bezpośrednie autobusy do Bratysławy i Koszyc.

Statkiem[edytuj]

Komunikacja[edytuj]

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Miasto nie jest duże i można podróżować pieszo. Aby zwiedzić okolicę, wiele firm taksówkarskich oferuje swoje usługi. Opłaty za przejazd w obrębie miasta wynoszą około 2 euro.

 • Joma, +421 915 206 306, +421 910 180 380
 • Maxi-taxi, +421 800 500 961, +421 904 825 864
 • F-taxi +421 910 525 999, +421 915 525 999
 • Taxi Banská Štiavnica +421 919 345 765, +421 919 040 406, +421 918 018 800
 • Fero taxi +421 905 949 671, +421 911 949 671

Warto zobaczyć[edytuj]

Obszar Światowego Dziedzictwa[edytuj]

Obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje rozległy obszar otaczający miasto Bańska Szczawnica, położone w centrum Wzgórz Szczawnickich. Są to największe wulkaniczne pasmo górskie zawierające minerały i skały ze wszystkich okresów neowulkanizmu (andezyty, ryolity, ryodacyty, dacyty, whinstones, ich tufy i piroklastyki). Starsze warstwy skalne z wcześniejszych okresów paleozoiku i mezozoiku pojawiają się na powierzchni w oknie tektonicznym Hodruša - Vyhne. Obszar ten jest znany jako mekka minerałów z prawie 150 ich gatunkami. Rudy złota i srebra, a także inne złoża polimetaliczne były stale eksploatowane na terenie Bańskiej Szczawnicy już w XI wieku. W 1156 obszar ten nazwano „terra banensium”, czyli terenem górników (w 1217 Bana), a bogactwo rud srebra dało początek w XII i XIII wieku nazwie „Argentinofodina”. Przeważającą formą terenu jest odcięty płaskowyż rzeczny, płaskorzeźba przypominająca widły wyżynne i wyżynne, schodzące w dół do szczytu pagórkowatego kraju. Zwietrzałe pozostałości lejów i żył mineralnych często przypominają klify z kamiennymi morzami (w Vyhne).

Znaczna część obszaru jest wylesiona i zamieniona na zaorane pola, sady, łąki i zadrzewiony krajobraz przeplatany robotami górniczymi (składowiska odpadów, szyby, studnie, składowiska, doły i zbiorniki). W Obszarze Chronionego Krajobrazu Szczawnickich Wzgórz występuje aż 29 gatunków chronionych roślin i 11 gatunków chronionych zwierząt.

W regionie znajduje się kilka znalezisk archeologicznych - historyczne centrum Miejskiego Rezerwatu Zabytków, Štiavnické Bane, Glanzenberg, Offenhubel, Szyb Terézia, Horná Roveň, Sitno Hill, ruiny zamku w Sitnie - Ilija, a także zabytki i obiekty kultury narodowej oraz techniczne.

Stary Zamek
Dzwon Święty Donat na zamkowej wierzy

Stanowiska archeologiczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa[edytuj]

 • Miejski Rezerwat Zabytków: Od 1968 w historycznym rdzeniu przeprowadzono kilkakrotnie badania archeologiczne, zwłaszcza w związku z odnowieniem ważnych zabytków kultury. Znaleziska dokumentowały osadnictwo miasta związane z działalnością górniczą od końca XII wieku (pośrednio od XI wieku). Świadczą o tym znaleziska narzędzi górniczych (przyrządy, ceramika techniczna, lampy górnicze) oraz obiektów produkcyjnych (piec do wytapiania, chodniki górnicze obrabiane ręcznie młotkiem i dłutem, sklepione tylko z jednej strony). Oto konkretne miejscowości, które dostarczyły informacji archeologicznych: Sąd Izby przy ul. Kammerhofskiej 2 i 3, ul. A. Kmeťa 20, Plac Radničné 8, Plac Trójcy Świętej 2, Plac Radničné 16. Badania archeologiczne przyczyniły się również do wytyczenia najstarszego miasta rdzeń aglomeracji osadniczej - przyszłe miasto, zachowujące do XV-XVI w. charakter zabudowy rozproszonej wzdłuż głównych dróg, uwarunkowanej surową rzeźbą krajobrazu. Obecnie miejscem badań archeologicznych jest lokalizacja zespołu klasztornego Dominikanów, bardzo blisko pierwotnej bazyliki romańskiej. Badania koncentrują się na genezie budowli, która nie jest jasna ze względu na przerwanie pobytu Zakonu Dominikanów w Bańskiej Szczawnicy z powodu najazdu tatarskiego (1241–1242, 1275).
 • Glanzenberg - Stare Miasto: Ufortyfikowane tereny z centralną wieżą (z XII w.) i chroniące dzielnicę górniczą (żyły Špitalera i Biebera), na przełomie XIII i XIII w. przebudowane na rozległy zamek. Po zburzeniu zamku w XV wieku znajdowały się tam urządzenia produkcyjne, związane z wydobyciem rudy na bliskiej żyle Špitaler.
 • Štiavnické Bane - Horná Roveň - teren szybu Terézia, ślady obiektów technicznych i osadniczych z XV-XVIII wieku.
  • Štiavnické Bane - Tanád - odkrywkowe wykopaliska na żyle Terézia - znaleziska żużla hutniczego.
  • Štiavnické Bane - Offenhubel - znaleziska rudy żużlowej testującej bezpośrednio na terenie kopalni.
 • Sitno - stanowisko archeologiczne: Największy i najwyżej położony grodzisko z późnej epoki brązu, na którym osadnictwo miało miejsce w VIII wieku p.n.e. Ten ośrodek władzy administracyjnej, militarnej i gospodarczej był związany z zasiedlaniem pagórkowatych terenów środkowej Słowacji, bogatych w miedź. Znaleziska archeologiczne form kamiennych do odlewania dłut z brązu, półfabrykatów, żużla, a także znajdujące się w pobliżu złoża przedmiotów z brązu sugerują istnienie tam warsztatu metalurgicznego. Znaczenie miejscowości w zmienionej funkcji zostało odnowione w połowie XIII wieku, kiedy wybudowano zamek chroniący drogi prowadzące do okręgu górniczego. W XVI wieku zamek służył do obrony przed tureckim niebezpieczeństwem miast górniczych środkowej Słowacji.

Zabytki, pomniki przyrody i techniki[edytuj]

 • 1 Plac Trójcy Świętej Został zbudowany na początku XVI wieku i stanowi architektoniczne serce B. Szczawnicy. O jego kształcie decydował przede wszystkim ratusz i kościół św. Katarzyny. Otaczają go wspaniałe domy, które należały do bogatych mieszczan i przedsiębiorców górniczych. Na środku placu wzrok każdego zwiedzającego przykuwa okazała Kolumna Trójcy Przenajświętszej. Powstał z wdzięczności za zakończenie epidemii dżumy, która nękała miasto w latach 1710-1711. Kiedyś był bardzo prosty – jego obecna forma jest późniejsza. Jest dziełem słynnego rzeźbiarza Dionýza Stanettiego. Budowlę zdobią figury siedmiu świętych - opiekunów miasta i patronów - świętych górników.
 • 2 Ratusz Dom ten, zbudowany jako jednopiętrowy, pochodzi z XIV wieku i służył niegdyś do obrad Rady Miejskiej. Na początku XVI wieku kaplica św. Anny została rozebrana, aby ustąpić miejsca grupie rzeźbiarskiej Matki Boskiej. Obecny wygląd ratusza pochodzi z lat 1787-88, kiedy to został przebudowany. W jego piwnicach znajdowało się kiedyś więzienie miejskie.
 • 3 Pukająca Wieża Ta przypominająca wieżę budowla o cechach renesansowych i barokowych pochodzi z 1681 roku. Zawiera aparat dźwiękowy, który przypominał górnikom o godzinie rozpoczęcia pracy. Pukanie było również używane do ogłaszania różnych świąt, spotkań górników, pogrzebów, a nawet jako ostrzeżenie podczas pożarów. W XVIII wieku parter tego budynku zamieniono na więzienie dla górników skazanych przez Sąd Górniczy.
 • 4 Stary Zamek, Starozámocká 40/10 Na początku XIII wieku na wysuniętym ze wzgórza Paradajz ryzalicie wybudowano trzynawową bazylikę romańską - kościół Najświętszej Marii Panny. W XV wieku wzniesiono mur chroniący kościół i przylegający do niego cmentarz. W latach czterdziestych XVI w. kościół przebudowano tak, aby mógł pełnić funkcję twierdzy przeciwko najazdom tureckim. Rozebrano sklepienie nad nawą główną – powstał obecny dziedziniec zamku. Później mury zostały ufortyfikowane. W skład zespołu zabudowy Starego Zamku wchodzi również Kaplica św. Michała. Ta romańska rotundowa budowla składa się z dwóch części: naziemne karnarium służyło jako miejsce składania zwłok przed pochówkiem, w podziemnym osarium przechowywano kości wydobyte ze starych grobów. Na ścianach kaplicy znajdują się ciekawe fragmenty XIV-wiecznych fresków. Pobliski bastion „Himmelreich” również pochodzi z XIV wieku i ma historię pełnienia funkcji więzienia. Są tu ekspozycje sztuki sakralnej, światowej sławy fajki tytoniowe ze Szczawnicy, rzemiosło kowali i rzeźby barokowe. (XIII-XVIII wiek)
 • 5 Kościół św. Katarzyny Późnogotycki kościół św. Katarzyny został zbudowany w 1491 roku. Jedyną nawę wieńczy sklepienie gwiaździste. Nawa jest wyłożona dolnymi kaplicami. Przed kościołem znajduje się krypta, w której pochowani są burmistrzowie i ważni mieszczanie. Od 1658 r. kościół św. Katarzyny gościł słowackich kaznodziejów i nosił nazwę „Kościoła Słowackiego”.
 • 6 Kościół Wniebowstąpienia NMP Zbudowany jako romańska bazylika z trzema nawami, zbudowana w latach 30. XX wieku, kościół ten przeszedł zmiany architektoniczne. Po pożarze (1806) i odbudowie pojawił się jej klasyczny aspekt. Kościół należał do dominikanów do 1536 r. W latach 1575-1669 był użytkowany przez protestantów, a później przez jezuitów (do 1773 r., kiedy zniesiono zakon jezuitów der). W 1776 r. kościół został przekazany świeckiemu duchowieństwu, stając się kościołem parafialnym. Nazywany jest „Kościołem niemieckim”, ponieważ gościł kaznodziejów Cermana.
 • 7 Kościół Ewangelicki Kościół ten został zbudowany w latach 1794-96 przez pochodzącego z Bańskiej Szczawnicy architekta F. Siváka według projektu wiedeńskiego architekta J. Tallhera. Nie ma wieży i jest częścią rzędu bulidigów przy ulicy. Dopiero fasada i kopuła podkreślają fakt, że jest to budowla sakralna. Jego aspekt wynika w dużej mierze z Czynów Tolerancyjnych cesarza Józefa II, określających, jak powinny wyglądać kościoły protestanckie.
 • 8 Brama Piarg Ta renesansowa brama została ozdobiona w stylu barokowym w XVIII wieku. Został zbudowany w 1554 roku jako część systemu fortyfikacji, który miał dwie równoległe linie i łączył murami poszczególne domy. Główne drogi prowadzące do miasta chronione były sześcioma bramami, z których zachowała się jedynie Brama Piarg.
 • 9 Nowy Zamek Jest to jedna z najelegantszych architektonicznych dominant miasta. Stoi jakby na straży przy wejściu do Bańskiej Szczawnicy. Nowy Zamek to pobielona renesansowa twierdza na wzgórzu Frauenberg, wybudowana w latach 1564-71 w celu ochrony miasta przed ewentualnym najazdem wojsk tureckich. Twierdzę odbudowano wówczas, ale bez większych zmian. Obecnie jest to sześciokondygnacyjny budynek z czterema narożnymi bastionami i kilkoma strzelnicami. Był częścią systemu fortyfikacji miejskich. Znany jest również jako Zamek Dziewiczy lub Dziewiczy, jednak nazwa ta jest późniejsza i najprawdopodobniej wywodzi się od nazwy wzgórza, na którym stoi budowla. Później Nowy Zamek służył również jako punkt obserwacyjny.
 • 10 Kalwaria Ten zespół budowli sakralnych położony w pięknej scenerii jest wspaniałym pokazem sztuki ludzkiej splecionej z urokami natury. Kamień węgielny pod Kalwarię wmurowano 14 września 1744 roku i prawie dokładnie w siedem lat kompleks został ukończony. Cały projekt został zainicjowany przez księdza jezuitę Františka Pergera. Kalwaria składa się z 23 obiektów, stanowiących prawdziwą galerię sztuki sakralnej, przedstawiającą ostatnie chwile życia Chrystusa.
 • 11 Akademia Leśno-Górnicza W 1762 r. Maria Teresa założyła w Bańskiej Szczawnicy Akademię Górniczą - pierwszą tego typu szkołę w Cesarstwie Węgierskim. Funkcjonował do 1919 roku i gościł ważnych europejskich ekspertów i inwestorów. Na Akademii wzorowano się na Paryskiej Szkole Politechnicznej. Laboratoria chemiczne Akademii należały do najlepiej wyposażonych w XVIII wieku. Kształci 10 000 ekspertów, którzy pracowali w najważniejszych jednostkach górniczych, hutniczych i leśnych na świecie.
 • 12 Ogród Botaniczny Ogród o powierzchni 3,5 ha został ukończony w latach 1838-61. Nauczyciele akademiccy, tacy jak R. Feistmantel, K. Wagner, F. Illés, ľ. Fekete i E. Vadas byli głównymi inicjatorami jego powstania i rozwoju. Ogród podzielony jest na dwie części drogą. Obie części zawierają różnorodne rośliny domowe i egzotyczne, łącznie jest tu około 250 okazów. Przyjdź i ciesz się rzadkim widokiem w tym klimacie: gigantyczne sekwoje, cedry libańskie, cedry atlantyckie i inne cenne flory.


Aktywny wypoczynek[edytuj]

 • Zbiorniki wodne - Sztuczne jeziora wokół Bańskiej Szczawnicy. Obszar Bańskiej Szczawnicy słynie obecnie z unikalnego hydrosystemu sztucznych jezior - zbiorników wodnych. Jego budowa rozpoczęła się na początku XVI wieku i trwała do połowy XIX wieku. Cały system składał się z 60 sztucznych jezior o łącznej pojemności 7 mln m³. Zbiorniki połączone były rowami. Biorąc pod uwagę fakt, że obszar Bańskiej Szczawnicy nigdy nie obfitował w naturalne zasoby wodne, rowy były bardzo przydatne - zbierały i zatrzymywały śnieg i deszcz, a powstałą wodę gromadziły następnie w zbiornikach. Innym rodzajem rowów płynął do maszyn górniczych. Ważni inwestorzy i eksperci technologiczni, tacy jak Matej Kornel Hell, Józef Karol Hell, ale przede wszystkim naukowiec Samuel Mikovíni w dużej mierze przyczynili się do budowy tego systemu. Obecnie zachowały się 23 zbiorniki
  • 1 Počúvadlianske jazero. Odwiedzany często przez mieszkańców latem, z wypożyczalniami łodzi, fast-foodami, kempingiem i hotelem (Topka) w pobliżu.
  • 2 Veľké Richňavské jazero.
  • 3 Klinger.
  • Bakomi
  • 4 Veľká Vindšachtská.
  • Veľká Kolpašská
  • Veľká Vodárenská
  • Evička
 • Słowackie muzeum górnictwa w Bańskiej Szczawnicy ma swoje lokalizacje:
  • Skansen górniczy (Banské múzeum v prírode): 1 km za miastem. Atrakcyjna ekspozycja umieszczona w dawnych średniowiecznych kopalniach. Podążaj podziemną ścieżką, przez stare galerie, w których wydobywano srebro i złoto. Na powierzchni znajduje się wystawa architektury i maszyn górniczych.
  • 1 Kammerhof (wystawa górnicza) (Expozícia Kammerhof). Jeden z największych zespołów budowlanych w mieście, którego początki sięgają początków XVI wieku. Cały zespół przechodził różne etapy przebudowy i rozbudowy, dlatego nosi ślady wszystkich stylów architektonicznych. Służył niegdyś jako siedziba Izby Górniczej i Urzędu Komornohrabiów - administracji kopalń, hut i mennic na terenie dzisiejszej Słowacji Środkowej. Jego ekspozycje skupiają się na górnictwie, nauce górniczej, technologii i edukacji na Słowacji, na kulturze książki i na różnych światowych prymatach miasta Bańskiej Szczawnicy w przeszłości. (aktualizacja luty 2017 | edytuj)
  • Ekspozycja minerałów (Mineralogická expozícia): Piękne minerały z całego świata. Na dziedzińcu znajduje się stara sztolnia górnicza.
  • Galeria Jozefa Kollara (Galéria J. Kollára): Sztuka od XIII do XX wieku, obrazy, rzeźby, cenne rzeźby gotyckie i obrazy Mistrza M.S.
  • Dwór w Sant Anton (Kaštieľ vo Svätom Antone): Wystawa historii sztuki i myślistwa. Barokowo-klasycystyczny dwór został wybudowany w latach 1744-1750. Rodziny Coburg i Koháry byli właścicielami tego pięknego budynku, a jego ostatnimi mieszkańcami był bułgarski car Ferdynand Coburg. We wnętrzu dworu znajdują się zabytkowe meble: od baroku do końca XIX wieku. Wiele eksponatów należało do osobistej własności właścicieli dworu. 5 km od Bańskiej Szczawnicy.

Praca[edytuj]

Nauka[edytuj]

Zakupy[edytuj]

 • 1 Centra handlowe (ul. Drevená). Lidl i Billa

Różne małe sklepy są rozrzucone wokół głównej ulicy starego miasta

Kawiarnie i restauracje[edytuj]

 • 1 Monarchia
 • 2 Pizzeria na Trojici

Życie nocne[edytuj]

 • 1 Penzión na Kopci, Športová 781/8. Stosunkowo droga restauracja (posiłki 8-20 €), ale od poniedziałku do piątku około południa jest pyszne codzienne menu w stylu słowackim (zupa, danie główne i napój) za 4,5 €

Festiwale, imprezy[edytuj]

 • Festiwal Sztuczek, Rzemiosła i Rozrywki (maj). Tradycyjny festiwal rzemiosła z bogatym programem kulturalnym. Prezentowane są tradycyjne słowackie rzemiosło, a goście imprezy mogą ich spróbować. edytować
 • Spectaculum Ignis (czerwiec). Święto ognia z okazji przesilenia letniego połączone z wieloma innymi zajęciami mającymi na celu obrzędy motywowane kultem słońca i ognia, w tym główny program wieczorny. edytować
 • Animatus Lusus (Festiwal Szachów na Żywo) (lipiec). Historyczne centrum miasta ożywa atmosferą średniowiecza. Gracze Chess 2000 zagrają w ciemno z żywymi szachami ubranymi w średniowieczne stroje. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także jarmark średniowiecznego rzemiosła, pokaz ognia, pokaz szachownic, szermierzy i inne atrakcje. (aktualizacja styczeń 2021 | edytuj)
 • Festiwal Dobrej Muzyki (lipiec). Muzyka klasyczna w dawnych przestrzeniach. Koncerty na dziedzińcu Starego Zamku przy świecach oraz w malowniczej kaplicy dworskiej w niedalekiej wsi Svätý Anton. edytować
 • Dni św. Huberta (wrzesień). Słowackie festyny ​​myśliwskie o zasięgu ogólnopolskim, XI Mistrzostwa Europy w wabieniu jeleni, Msza św. Huberta na dworze w Svätým Anton. edytować
 • Dni Salamandry 2010 (wrzesień). Święto miejskie Bańskiej Szczawnicy. Procesja Salamandry, dzień szybu, zejście do galerii Glanzenberg, nagrody miejskie, bogaty program i dobry poczęstunek

Nocleg[edytuj]

 • Apartment.ajaj.sk, Bańska Szczawnica.
 • 1 Hostel 6, ☏ +421905106706, info@hostel6.sk. Hostel znajduje się w centrum Bańskiej Szczawnicy, 100 m od głównego placu miasta, obok słynnej herbaciarni Knocking Tower. Budynek pochodzi z XV wieku i oferuje doskonałe połączenie odrestaurowanych zabytkowych wnętrz i komfortowych pokoi. Wszystkie obiekty są nowe, a niewielki rozmiar budynku z przytulną atmosferą – zaledwie 14 łóżek – sprawia, że czujesz się jak w domu. Nasz taras znajduje się wysoko nad głównymi zabytkami miasta, dzięki czemu możesz cieszyć się wspaniałym panoramicznym widokiem bez wychodzenia.
 • 2 Penzión Terra Banensium, Okrúhla 1245/8. Mały pensjonat z mnóstwem atrakcji dla dzieci - łóżeczka, wanienka, a także wewnętrzny plac zabaw, huśtawka na zewnątrz, zjeżdżalnia, trampolina. Gospodarz jest przyjazny, pomocny i lubi dzieci. Cena jest wyższa, jeśli korzystasz z booking.com. 35€

Kontakt[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]

Informacje turystyczne[edytuj]

 • 2 Biuro turystyczne Nám. sv. Trojice 6, +421-45-694 96 53, e-mail: ic@banskastiavnica.sk – Oferuje również pamiątki i duży wybór pocztówek.

Gdzie dalej[edytuj]

Jeśli podróżujesz bez samochodu, Bańska Szczawnica jest w pewnym sensie ślepą uliczką, z której możesz tylko wrócić do Zwolenia lub od razu udać się na zachód w kierunku Levic i Bratysławy. Sam Zwoleń nie jest zbyt interesujący, ale na północ od niego znajduje się kolejne ważne miasto górnicze, Bańska Bystrzyca, w pobliżu którego znajdują się drewniane kościoły wpisane na listę UNESCO.

Jeśli masz czas i własny transport, warto przyjrzeć się bliżej okolicom Bańskiej Szczawnicy. Pasmo górskie Szczawnickie Wierchy jest chronionym obszarem przyrodniczym. Tutaj można zorganizować małą wycieczkę pieszą lub rowerową, podziwiać wspaniałe krajobrazy, zdobyć jeden ze szczytów lub odwiedzić wioski wypoczynkowe z wodami mineralnymi.