Appalachy

Z Wikipodróży
Appalachy

Appalachy - łańcuch górski we wschodniej części Ameryki Północnej, w USA i Kanadzie.

Rozciągają się od Niziny Zatokowej w kierunku północno-wschodnim do Nowej Fundlandii, na długości 2600 km (szerokość od 300 do 500 km). Najwyższy szczyt to Mount Mitchell – 2037 m n.p.m.

Północno-wschodnia część Appalachów powstała w orogenezie kaledońskiej, a część południowo-zachodnia w hercyńskiej (appalachijskiej). Appalachy są zbudowane ze skał osadowych prekambru i paleozoiku. Zapadliska rzek Hudson i Mohawk dzielą Appalachy na dwie części – Appalachy Północne i Południowe.

W Appalachach występują głównie lasy mieszane i wiele złóż mineralnych, węgla kamiennego, rud żelaza i cynku, ropy naftowej, gazu ziemnego, grafitu i marmuru.

Wzdłuż Appalachów wytyczony jest Szlak Appalachów (ang. Appalachian Trail) o długości 3476 km.