Łęki Kościelne

Z Wikipodróży

Łęki Kościelne – wieś w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Krzyżanów.
W pobliżu wsi, w odległości 1,5 km na płd.-zach. przebiega autostrada A1.
W pobliżu, w odległości 0,5 km na północ od wsi przepływa rzeka Ochnia.

Współrzędne geograficzne: 52°09′53,1″N 19°30′03,2″E

W rejestrze zabytków prowadzonym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa znajdują się następujące obiekty:

  • w niewielkim parku krajobrazowym drewniany dwór, barokowy, zbudowany na sztucznym wzniesieniu w II poł. XVII w. przez nieznanego fundatora (nr rej.: 44-III-8 z 24.03.1947 oraz 22 z 7.06.1967) z zespołem dworskim z 3. ćw. XVIII w., XIX w.
  • park, (nr rej.: 391 z 7.06.1967)
  • kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny drewniany, konstrukcji zrębowej, barokowy z 1775 r., orientowany (czyli prezbiterium skierowane na wschód), trójnawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, zwieńczony od zachodu czworoboczną wieżą. Wewnątrz znajduje się bogaty zespół barokowych XVIII-wiecznych ołtarzy (w bocznym ołtarzu obraz E. Gersona, przedstawiający św. Józefa), barokowa chrzcielnica i późnobarokowe organy zbudowane po 1775 r. (nr rej.: 42-III-6 z 24.03.1947 oraz 20 z 7.06.1967),
  • dzwonnica murowana z poł. XIX w., (nr rej.: 43-III-7 z 24.03.1947 oraz 21 z 7.06.1967)

Dwór kilkakrotnie przebudowywany wyjątkowo dobrze zachował stylowy charakter barokowego dworu polskiego. Dlatego nierzadko „grał” w filmach np. Rodzina Połanieckich. We dworze w l. 80. XIX w. przebywał znany historyk kultury, Kazimierz Chłędowski, który pobyt tam barwnie opisał w swoich Pamiętnikach.

4 km na wschód wieś Orłów z 1384 r., dawniej miasto i siedziba powiatu, znajduje się tam gotycki kościół parafialny z 1430 r. i dzwon z 1547 r.
3 km na południowy zachód Młogoszyn, wieś na lewym brzegu Bzury, znana od 1390 r., z ciekawym dworem z pocz. XX w. w parku.

Geographical Coordinates