Załęczański Park Krajobrazowy

Z Wikipodróży
Świat > Eurazja > Europa > Europa Środkowa > Polska > Województwo łódzkie > Załęczański Park Krajobrazowy

Załęczański Park Krajobrazowy (ZPK) – ciekawy pod względem krajobrazowym i przyrodniczym teren turystyczny w centralnej Polsce (Jura Krakowsko-Częstochowska, a w zasadzie jej wieluńskie przedłużenie).

Główne jego zalety to możliwości wykorzystania go do turystyki:

 • pieszej
 • rowerowej
 • konnej
 • i kajakowej

Zachętą do odwiedzenia tego parku krajobrazowego jest jego oddalenie od ośrodków przemysłowych, piękna przyroda orazliczne ciekawostki związane z krasowymi wytworami Jury Polskiej. Minusem może być niezbyt dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna tych terenów.

Informacje ogólne[edytuj]

ZPK utworzony został w 1978 r., obejmuje obszar 14 750 ha, a jego otulina 12 010 ha. Znajduje się na terenie 3 województw: łódzkiego, śląskiego i opolskiego w Polsce.

Zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej Jurą Polską, zamykając od północy system jurajskich parków krajobrazowych.

Chroni krajobraz jurajskich wapiennych ostańców, kryjących w sobie wiele form krasu, wapieniolubną faunę i florę oraz odcinek rzeki Warty określony jako najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu.

Charakterystyczne dla Parku jurajskie skały ukazują się na powierzchni gruntu na szczytach ostańców wapiennych, na krawędzi doliny Warty pod Lisowicami oraz w licznych kamieniołomach, w których podziwiać można głębokie przekroje geologiczne górno-jurajskich wapieni, kopalne zjawiska krasowe oraz skamieniałości zwierząt morskich, głównie amonitów, gąbek, małży, belemnitów i jeżowców.

Naturalny charakter mają lasy łęgowe w dolinie Warty. Flora Załęczańskiego Parku Krajobrazowego liczy około 1000 gatunków roślin naczyniowych, mchów i porostów. Znaczne powierzchnie Parku zajmują bezleśne, nieurodzajne, piaszczyste przestrzenie, na których rozwinęły się murawy napiaskowe.

Dla zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku utworzono na jego terenie 5 rezerwatów: geologiczny Węże, leśne: Bukowa Góra, Dąbrowa w Niżankowicach oraz w granicach otuliny: geologiczny Szachownica i leśny Stawiska.

W Parku i otulinie znajduje się 9 użytków ekologicznych m.in. starorzecze Wronia Woda oraz bagna śródleśne.

Ochroną pomnikową objętych jest 19 obiektów. Wśród nich (poza okazałymi drzewami i grupami drzew) są liczne obiekty geologiczne: Góra Świętej Genowefy, Góra Świętej Małgorzaty, Granatowe Źródła, podziemne ujście Suchej Strugi, zbiornik wodny Żabi Staw.

Walory Parku udostępnione są dzięki wyznaczonym pieszym, rowerowym, konnym i kajakowym trasom przyrodniczym i szlakom turystycznym jak również ścieżkom dydaktycznym.

Aktywny wypoczynek[edytuj]

Warta w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego doskonale nadają się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, spływów kajakowych, a także choć nie jest to powszechnie znane turystyki konnej. Zadanie turystom ułatwiają liczne szlaki turystyczne ZPK:

Turystyka rowerowa[edytuj]

Oznaczenie szlaków rowerowych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym
 • Szlak Przełomu Krzeczowskiego (długość 20,5 km, oznaczenie EWI – 5)

Znakowany na żółto (dawniej: na czerwono) szlak rowerowy ma kształt wydłużonej ósemki, której osią jest dolina Warty. Wiedzie przez pola i lasy, wznosząc i opadając na dno doliny, pokonuje rzekę aż czterokrotnie – dwa razy w miejscowości Toporów –Kamion, w miejscowościach Krzeczów oraz Przywóz – Ogroble. Trasa tego szlaku pozwala poznać rejon "Krzeczowskiego Przełomu Warty", w tym jego cenny przyrodniczo odcinek zwany "Doliną Warty pod Kamionem".

 • Szlak Załęczańskim Łukiem Warty ( długość 26,5 km, oznaczenie EWI – 6)

Znakowany na żółto (dawniej: na niebiesko) szlak rowerowy "Załęczańskim Łukiem Warty" pozwala poznać Załęczański Park Krajobrazowy, a zwłaszcza przyrodę i zabytki odcinka doliny Warty zwanego Załęczańskim Łukiem Warty. Trasa szlaku wiedzie m.in. przez Załęcze Wielkie, Piaski, Ogroble, Przywóz, Łaszew Rządowy, Bieniec, Kępowizna i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie m.in. kurhany w Przywozie oraz zabytkowy młyn w Kępowiźnie.

 • Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów (długość 31,9 km, oznacznie EWI – 7)

Znakowany na żółto (dawniej: na zielono) szlak rowerowy "Nadwarciańskich Krajobrazów" biegnie przez Załęczański Park Krajobrazowy. Szlak ten rozpoczyna się w Załęczu Wielkim i wiedzie przez Piaski, Bukowce, Bobrowniki, Troniny, Starą Wieś, Kluski i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie lub w pobliżu tego szlaku leżą takie atrakcje turystyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jak: Starorzecze Wronia Woda, Góra Świętej Genowefy, Żabi Staw, Góra Wapiennik czy Granatowe Źródła, stanowiące pomniki przyrody.

Punkty węzłowe szlaków rowerowych: most w m. Bobrowniki (szlak EWI – 7) most w m. Załęcze Wielkie (szlaki EWI – 6 i EWI – 7) most w m. Przywóz – Ogroble (szlaki EWI – 5 i EWI – 6) most w m. Toporów – Kamion (szlak EWI – 5) most w m. Krzeczów (szlak EWI – 5)

Turystyka piesza[edytuj]

 • Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (Kolor: niebieski)

Przebieg szlaku: Chorzew Siemkowice, PKP (0,0 km) – Siemkowice (6,0) – rezerwat przyrody "Mokry Las" (8,5) – Broników (14,5) – rezerwat przyrody "Dąbrowa w Niżankowicach" (20,3) – Bobrowniki (23,0) – Bugaj – rezerwat przyrody "Węże" (25,0) – Draby, PKS (29,0) – dalej do Blachowni k. Częstochowy (101,0).

 • Szlak Jury Wieluńskiej (Kolor: czerwony)

Przebieg szlaku: Wieluń, PKP Miasto (0,0 km) – Ruda (5,2) – Łaszew (12,2) – Bieniec Duży (17,2) – Kępowizna (20,0) –Załęcze Wielkie (23,2) – Troniny – rezerwat przyrody "Węże" (28,2) – Lisowice (33,2) – Raciszyn – Działoszyn (40,0) –Grądy-Łazy (45,0) – dalej do Częstochowy (113,0).

 • Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską (Kolor: żółty)

Przebieg szlaku: Działoszyn, PKP (0,0 km) – Działoszyn (3,7) – Lisowice (5,9) – Bobrowniki (10,0) – Ogroble (15,4) – Kamion (18,0) – Krzeczów (22,0).

 • Szlak kurhanów książęcych (Kolor: czarny)

Przebieg szlaku: Ogroble (0,0 km) – Przywóz – Molenda – Bieniec Mały (5,5).

Ścieżki dydaktyczne na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego:

 • "Wielki Łuk Warty"
  • Trasa nr 1 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogroble – Madeły – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km.
  • Trasa nr 2 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Kępowizna – Bieniec – Dzietrzniki – źródło "Objawienie" – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km.
  • Trasa nr 3 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród"- Draby – Węże – "Góra Zelce" (rezerwat "Węże") – "Żabi Staw" – "Góra Świętej Genowefy" – Bobrowniki – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km.
  • Trasa nr 4 Przebieg: Ośrodek "Nadwarciański Gród" – Draby – Kolonia Lisowice – Lisowice – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km.
 • "Ośrodek"
  • Leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna Długość ścieżki: ok. 3,5 km.
 • "Źródełko"
  • Leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna. Długość ścieżki – ok. 6 km.
 • "Załęczański Łuk Warty"
  • Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.
   • Trasa A (główna – piesza lub rowerowa) Przebieg: Ośrodek "NG" – Bukowce – most w Bobrownikach. Długość trasy – 10,2 km.
   • Trasa B (północna – piesza lub rowerowa) Przebieg: most w Boborownikach – kamieniołom koło Bobrownik – Ogroble –Kurhany Książęce – Wąwóz Królowej Bony – Ośrodek "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 15 km.
   • Trasa C (południowa – piesza lub rowerowa) Przebieg: most w Bobrownikach – rezerwat "Węże" – Góra "Wapiennik" –Ośrodek "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 12,5 km.
   • Trasa D Trasa spływu kajakiem z Bobrownik do Ośrodka "Nadwarciański Gród". Długość trasy – 10,3 km.

Turystyka konna (hippiczna)[edytuj]

 • Szlak turystyki konnnej (Znakowany na czerwono)

Przebieg na terenie ZPK: Rychłowice "Wzgórze Koni" – Nowy Świat – Strugi – Łaszew – Bieniec –Dzietrzniki gospodarstwo agroturystyczne "Nad Strugą" – Kepowizna – Załęcze Wielkie – Stara Wieś – Troniny i dalej do Częstochowy.

Noclegi[edytuj]

 • "Nadwarciański Gród" – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w Załęczu Wielkim. Adres: Załęcze Wielkie 89, 98-335 Pątnów, strona WWW [1] e-mail zalecze@zalecze.pl, tel. +48 43 841 28 25. Baza noclegowa obejmuje 280 miejsc w pokojach 2,4 i 6-osobowych. Możliwe pełne wyżywienie.
 • "Resort Stara Wieś" - Adres: Załęcze Małe 103A, 98-335 Pątnów, www.starawies.com.pl, e-mail: recepcja@starawies.com.pl, tel. 533 380 620. Baza noclegowa obejmuje 9 apartamentów całorocznych, 20 domków mobilnych, 8 apartamentów wakacyjnych oraz 10 domków letniskowych. Resort znajduje się nad rzeką Wartą. Posiada bogatą propozycję atrakcji plenerowych oraz ofertę SPA i Wellness.
Geographical Coordinates