Wikipodróże:Zasady usuwania stron

Z Wikipodróży

W pewnych przypadkach administrator może usunąć w trybie natychmiastowym artykuł, którego treść w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipodróżach. W tych samych przypadkach każdy użytkownik może nominować artykuł do takiego usunięcia przez dodanie do niego szablonu {{ek|powód...}}. Tak oznaczony artykuł zostanie dodany do odpowiedniej kategorii i prawdopodobnie usunięty przez administratorów.

Usuwanie stron[edytuj]

Podstawowe wytyczne EK[edytuj]

Administratorzy mogą natychmiast usunąć stronę tylko wtedy, gdy równocześnie:

 1. Strona w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipodróżach,
 2. Szanse na jej zachowanie w toku dyskusji są znikome,
 3. Nie ma podstaw, by podejrzewać, że usunięcie strony mogłoby być przedmiotem merytorycznej kontrowersji w społeczności użytkowników,
 4. Nie jest możliwe przywrócenie wcześniejszej, użytecznej postaci artykułu.

W innych sytuacjach, ekspresowe skasowanie artykułu nie jest dopuszczalne. W takich przypadkach, należy uzyskać konsensus w pubie lub na stronie dyskusji artykułu.

Odwołania od decyzji[edytuj]

Jeśli Twój artykuł został skasowany w trybie EK, a uważasz, że stało się tak wbrew zawartym tu regułom, dla uniknięcia konfliktów nie przywracaj od razu jego treści w tej samej postaci.

Zamiast tego skontaktuj się z administratorem, który usunął ten artykuł. Zwykle administrator wyjaśni podstawy swojej decyzji lub ją zrewiduje. Jeśli jednak to się nie powiedzie lub nie osiągniesz porozumienia, opisz problem w pubie. Po uzyskaniu konsensusu ze strony innych użytkowników i ewentualnym dopracowaniu treści, nic nie stoi na przeszkodzie, by taki artykuł umieścić ponownie.

Usuwanie wersji[edytuj]

Uprawnienie do usuwania wersji służy do usuwania treści, które są obraźliwe, wulgarne lub mogą być niezgodne z prawem.

Zasady usuwania[edytuj]

Narzędzie można użyć wobec:

 1. Edycji w całości naruszającej prawa autorskie. Nie dotyczy późniejszych wersji, które zostały dokonane w dobrej wierze i jedynie zawierały wcześniejszą, naruszającą prawo autorskie wersję.
 2. Treści stron oraz opisów zmian, które mogą naruszać prawo, wyjątkowo wulgarnych lub mogących obrażać bądź upokarzać instytucję, osobę lub grupę ludzi. Wymienionych przypadków nie należy utożsamiać z racjonalną krytyką, która jest jak najbardziej dopuszczalna. Poza przestrzenią główną interwencje należy ograniczyć do szczególnie rażących przypadków, a w przypadku stron użytkowników czy ich dyskusji decyzję pozostawić danemu użytkownikowi, jeśli jest aktywny.
 3. Linków do stron internetowych, które mogą naruszać prawo (np. wszelka pornografia, nawoływanie do nienawiści).
 4. Skryptów i innych działań technicznych zakłócających możliwość czytania strony.

Szczegóły techniczne[edytuj]

Przy każdej wersji znajduje się przycisk (zmień widoczność), który prowadzi do strony specjalnej pozwalającej usunąć wskazany element:

 • tekst danej edycji lub operacji,
 • nazwę użytkownika, który wykonał edycję lub operację,
 • opis zmian edycji lub operacji.

Usuwać można tylko ten element, który spełnia zasady usunięcia. Należy pamiętać, że nie ma możliwości usunięcia najnowszej wersji strony.

Każda operacja dokonywana w ramach usuwania wersji musi zawierać powód jej dokonania (wybiera się z listy „Powód:” lub wpisuje się ją w polu „Inny lub dodatkowy powód:”).

Rejestr usuwania znajduje się na stronie Specjalna:Rejestr/delete. Możliwość podglądu i odtworzenia usuniętych wersji odbywa się za pomocą strony Specjalna:Odtwórz.