Wikipodróże:Strona zabezpieczona

Z Wikipodróży

Niektóre strony w Wikipodróżach są zabezpieczone przed edytowaniem, w celu zapewnienia sprawnego działania projektu. Ta strona wyjaśnia sposób działania zabezpieczeń oraz podaje powody, dla których mogą być one stosowane.

Rodzaje zabezpieczenia[edytuj]

Stronę można zabezpieczać przed modyfikacją, przenoszeniem oraz utworzeniem. Zabezpieczanie może być ustawiane na czas nieokreślony albo określony, może być częściowe lub całkowite.

Ikona w górnym prawym rogu strony, widoczna przez użytkowników niezalogowanych na stronach częściowo zablokowanych.
Ikona w górnym prawym rogu strony, widoczna przez użytkowników niezalogowanych na stronach częściowo zablokowanych.

Częściowe zabezpieczenie – zakaz edycji dotyczy niezalogowanych użytkowników, zalogowanych użytkowników, którzy wykonali mniej niż 10 edycji oraz zalogowanych o stażu krótszym niż 4 dni. Pozostali, czyli tzw. automatycznie zatwierdzeni użytkownicy (ang. autoconfirmed), mają możliwość edycji.

Ikona w górnym lewym rogu strony, widoczna przez użytkowników niezalogowanych na stronach całkowicie zablokowanych.
Ikona w górnym lewym rogu strony, widoczna przez użytkowników niezalogowanych na stronach całkowicie zablokowanych.

Całkowite zabezpieczenie – możliwość edycji mają tylko administratorzy. Dodatkowo można także włączyć zabezpieczenie kaskadowe – wszystkie szablony i grafiki wykorzystane na stronie dziedziczą jej zabezpieczenie.

Skutki zabezpieczenia[edytuj]

Użytkownicy, których dotyczy blokada, mogą oglądać źródło strony (tzn. kod, który normalnie wyświetlany jest w oknie edycji), jednak nie mają możliwości jego modyfikacji. Mogą dyskutować na temat zmian w artykule na stronie dyskusji artykułu.

Powody zabezpieczenia[edytuj]

Strona może zostać zabezpieczona, gdy:

  • jest często wandalizowana
  • trwa na niej wojna edycyjna
  • dokonane na niej zmiany mogą zakłócić funkcjonowanie Wikipodróży (dotyczy prawie wyłącznie stron w przestrzeni nazw Szablon)
  • jest stroną archiwalną, dokumentującą przeszłość Wikipodróży (dotyczy wyłącznie stron w przestrzeni nazw Wikipodróże)

Strona może zostać zabezpieczona przed utworzeniem, gdy:

  • notorycznie tworzone są
    • wulgarne wandalizmy
    • niewielkie artykuły o znikomej wartości merytorycznej (substuby)
  • nazwa strony jest nieprawidłowa

Procedura zabezpieczenia[edytuj]

Zabezpieczenia dokonuje administrator, z własnej inicjatywy lub na prośbę innego użytkownika, na podstawie jednego z podanych wyżej powodów. Stosownie do potrzeby wybiera stopień zabezpieczenia (częściowe lub całkowite).

Informację o zablokowaniu widzą użytkownicy na górze strony (napis strona zablokowana zamiast linka edytuj). Kliknięcie na ten link powoduje wyświetlenie informacji o zabezpieczeniu strony (zob. MediaWiki:Protectedpagetext)

Lista zabezpieczonych artykułów[edytuj]